fbpx

8 konkurrensfördelar med medieanalys

5 min. lästid
Letar du efter sätt att stärka din organisations kommunikation, marknadsposition och affärsresultat? Då kan medieanalys vara vägen till dina mål. I det här blogginlägget tittar vi närmare på de konkurrensfördelar som du kan få genom att använda mediedata.

Medielandskapet är i ständig förändring, precis som dina förutsättningar och möjligheter att nå ut med era budskap. Att hela tiden anpassa och justera kräver hårt arbete och för många organisationer kan det därför vara smart (eller till och med nödvändigt) att hitta nya sätt att förstå och använda kommunikation som verktyg.

Medieanalys ger ny och djupare förståelse för marknaden och organisationens position. Du får inblick i hur er kommunikation fungerar i olika medier och hur det påverkar både er och era konkurrenter. De här insikterna kan inte bara förbättra din kommunikationsstrategi och resultaten avsevärt – den kan också hjälpa dig att upptäcka möjligheter på marknaden, skapa konkurrensfördelar och undvika fallgropar.

Så läs vidare och få reda på hur du kan ha strategisk nytta av djupgående medieanalys och stärka ditt företag eller din organisation.

1. Kvantifiera effekten av er kommunikation

Effektiv kommunikation handlar inte bara om att ta fram och förmedla budskap, det gäller också att nå rätt målgrupp och få saker att hända; om att förändra attityder och vanor, väcka köplust t. ex. För företag och organisationer som lägger tid och resurser på extern kommunikation är det viktigt att identifiera vilka budskap som når fram och vilka som inte gör det.

Det är här som medieanalys kan spela en viktig roll. Modern teknik gör det möjligt att kvantifiera genomslagskraften i era budskap, er Share of Voice, publicitetens kvalitet och tonen i omnämnanden (positiv, negativ eller neutral) och mycket mer än så. Dokumentationen är guld värd när du justerar din kommunikationsstrategi, planerar kampanjer eller arbetar med anseende och ert varumärke.

2. Förbättra träffsäkerheten i era budskap

Att få fram sitt budskap på ett sätt som får tidningar att skriva om det och människor att delta i samtalen på sociala medier (i positiva tongångar) kräver både expertis och insikt. Den insikten kan du få från medierna själva.

Medieanalys gör det möjligt att identifiera vilka medier och journalister som skriver om era frågor, vilka ämnen och problemställningar som engagerar, vem som påverkar debatten – och inte minst, vem som inte gör det. När du får kunskap om de sakerna kan du justera budskapen och nå fram till er målgrupp.

3. Lär dig mer om era konkurrenter

För att vinna marknadsandelar måste du veta lika mycket om konkurrenternas verksamhet som om er egen. Det handlar om att känna igen styrkor och svagheter, att förstå sin målgrupp bättre än någon annan och att vara den första som tar vara på möjligheter som öppnar sig.

Visst, det kan vara lättare sagt än gjort, men uppgiften blir betydligt enklare att lyckas med om du tar hjälp av medieanalys. Genom att använda mediedata kan du få en överblick över dina konkurrenters aktiviteter, budskap och marknadsposition – både i nuläget och utvecklingen över tid. Och om du granskar siffrorna riktigt noga kan du identifiera nya möjligheter att stärka er marknadsposition.

4. Förstärk effekten av er marknadsföring

Som kommunikatör och marknadsförare blir man aldrig färdigutbildad. Det ständigt föränderliga medielandskapet bjuder hela tiden på nya utmaningar, oavsett hur duktig du är på att formulera budskap, utforma kampanjer eller organisera evenemang. Det räcker inte att bara följa med i tiden, du måste också blicka bakåt och vara beredd att lära om längs vägen.

Det är här som medieanalys kan vara till stor hjälp. Genom att undersöka responsen i medierna (i både redaktionella och sociala kanaler) efter en kampanj, produktlansering, ett evenemang eller liknande, får du värdefulla, mätbara insikter som kan hjälpa dig att optimera er marknadsföring och kommunikation för att maximera effekten.

5. Dra nytta av trender och möjligheter på marknaden

Ett företags förmåga att överleva är tätt kopplad till förmågan att vara relevant. Och det är utan tvekan lättare att hålla sig relevant om man förstår dynamiken i det föränderliga medielandskapet och håller ögonen öppna för trender och tendenser i branschen.

Genom att mäta och analysera utvecklingen i redaktionella och sociala medier kan du upptäcka nya frågor eller händelser som engagerar er målgrupp och era intressenter. När det finns nya behov eller preferenser på marknaden kan ditt företag eller din organisation vara först med att identifiera dem och presentera en lösning.

6. Ta kontroll över organisationens anseende

Anseendet är förmodligen den viktigaste tillgången ett företag eller en organisation kan ha, och därför är hantering av anseendet en naturlig del av många verksamheters affärs- och kommunikationsstrategi. Även om du och kollegorna anstränger er mycket för att vårda anseendet så är resultatet i slutändan utanför er kontroll – marknaden bestämmer.

Om du vill veta exakt hur omvärlden uppfattar er, för att kunna agera på bästa sätt, måste du mäta. Mätresultaten är också det enda som verkligen kan visa att de åtgärder man gör får önskad effekt. Med andra ord är mediedata ett mycket användbart verktyg för att hantera ert anseende.

7. Minska riskerna med ESG-kommunikation

Förväntningarna på att företag och organisationer ska ta ett socialt ansvar och berätta om det kommer inte att försvinna i första taget. För många verksamheter har ESG (environment, social, governance) därför blivit en del av kommunikationsstrategin. Men att kommunicera om ESG utan att hamna i blåsväder kräver djup branschinsikt, och inte ens när det finns är det helt riskfritt.

Med hjälp av mediedata kan du undersöka er och andra relevanta aktörers riskprofil. Här kan du läsa om olika scenarier där analys av mediedata gör dig och kollegorna bättre rustade för ESG-kommunikation.

8. Få strategiska insikter till varumärkesarbetet

Alla som har arbetat med att stärka varumärken vet att det är en konst. Det handlar om att hitta balansen mellan enkelhet och trovärdighet, att sticka ut från sina konkurrenter – men samtidigt “gå hem hos” samma målgrupp, och det gäller att bevisa det värde man tillför, inte bara prata om det.

Men medieanalys kan hjälpa dig att bemästra den balansen; ge dig mediedata som berättar om hur era budskap når fram och tas emot, om det finns geografiska skillnader som påverkar publiciteten, vilka aktörer och influencers som sätter agendan för branschen och en mängd andra värdefulla insikter som direkt kan användas för att vässa er varumärkesstrategi.

Kort och gott

Medieanalys är ett verktyg som förvandlar råvaran mediedata till rent, strategiskt guld för företag och organisationer. Genom att integrera medieanalys i er affärsstrategi kan du se till att ni inte bara håller jämna steg med konkurrenterna, utan också kan förutse och påverka branschtrender och målgrupper. Det är insikter som driver fram nya affärsmöjligheter och stärker resultat. När kraften i mediedata nyttjas fullt ut kan det helt enkelt göra enorm nytta – förbättra er kommunikation, marknadsposition och hur ert varumärke uppfattas.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om möjligheterna med medieanalys är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt