fbpx
CASE

Uno-X Mobility

Sport

Cykellopp

Sponsorer som mäts

9

Plats

Norge | Danmark

Infomedia analyserar och dokumenterar Uno-X Mobilitys medieexponering

Om UNO-X Mobility

Uno-X Mobility tar cykeln mot ökad medieexponering

Uno-X Mobility är Norges första professionella cykelteam, och det ägs av drivmedelkedjan Uno-X. Tidigare har varumärket mest kopplats till olja och bensin, men bolaget har bytt kurs på senare år och jobbar för att driva både sin verksamhet och marknaden mot mer miljövänliga transportlösningar. Kedjan erbjuder numera Svanenmärkt biltvätt, snabbladdning av elbilar och biobränsle utan vare sig palmolja eller soja.

Cykelteamet, som startades upp 2016, premiärdeltog i Tour de France 2023. Med Mobility-initiativet vill Uno-X inspirera fler människor att minska sitt koldioxidavtryck genom att välja cykeln som sitt transportmedel.

Men för att nå framgång med sin satsning behöver teamet stöd från sponsorer, och därför är det väldigt viktigt för dem att kunna dokumentera den exponering de får i medierna och visa värdet som den ger sponsorerna. Där tar Uno-X Mobility hjälp av Infomedia för mediebevakning och sponsoranalys.

Uno-X Mobilitys utmaning

Uno-X Mobilitys professionella cykelteam spelar en central roll i företagets marknadsföring och positionering. För att behålla intressenter och locka nya sponsorer är det viktigt att dokumentera värdet av den medieexponering som de får.

Dokumentera medieexponering och värde

För att lyckas med cykelsatsningen behöver Uno-X Mobility stöd från sponsorer. Att kunna dokumentera exponeringen av deras logotyper i media, och kvantifiera värdet de ger, är avgörande. Därför behöver Uno-X Mobility sponsoranalyser.

Mätning av kommunikationens effekt

Uno-X Mobility positionerar varumärket med hjälp av cykling, förbättrar sitt anseende och inspirerar människor att cykla mer. De lägger mycket resurser på att nå ut med sitt budskap, och därför vill de också mäta effekten av sin kommunikation.

Översikt av redaktionella och sociala medier

Uno-X Mobility gör en stor satsning på att skapa medvetenhet och engagemang kring cykelteamet, bland annat genom synlighet i redaktionella och sociala medier. Därför är det viktigt för dem att ha koll på den publicitet de får runt om i världen.

Lösningar som utökas och justeras efter behov

Uno-X Mobility har höga ambitioner och långsiktiga planer för utveckling och tillväxt. De behöver en flexibel analysleverantör och partner med kapacitet att skala upp och anpassa sina leveranser efter de behov som dyker upp.

Medieanalys

Infomedias lösningar

Med mediebevakning och analyser från Infomedia får UNO-X Mobility överblick och detaljerad information om den medie- och logoexponering som cykelteamen får.

Löpande sponsoranalyser

För varje cykellopp som teamen deltar i, analyseras logoexponeringen och det värde den gett.

Anpassade medieanalyser

Infomedias skräddarsydda medieanalyser ger Uno-X Mobility de insikter de behöver.

Mediebevakning i realtid

Med mediebevakning håller Uno-X Mobility koll på vad som sägs och skrivs om cykelteamen i media.

Agil analysteknik

Tack vare modern analysteknik kan Infomedia anpassa analyserna när nya behov uppstår.

Löpande sponsoranalyser

För varje cykeltävling som Uno-X Mobility deltar i, analyseras den logoexponering som de får. Analyserna omfattar detaljer som logotypens placering och hur mycket exponering varje cyklist får. Uno-X Mobility och deras intressenter kan följa exponeringsvärdet i realtid, via en digital dashboard. Värdet beräknas utifrån parametrar som annonspriser, synlighet, sentiment, tid och tittarsiffror.

Exempel på data från sponsoranalys. Datan i illustrationen är fiktiv.
Exempel på data från sponsoranalys. Datan i illustrationen är fiktiv.

Anpassade medieanalyser

Infomedia genomför regelbundet medieanalyser för Uno-X Mobility, vilket ger djup insikt i alla relevanta omnämnanden i redaktionella och sociala medier. Analyserna innehåller värdefulla data om ämnesområden, medietyper, geografisk spridning och läsarantal. Insikterna sätts i relation till logoexponering och undersökningar och ger värdefull kunskap om effekten av deras kommunikationsinsatser.

Mediebevakning i realtid

Med mediebevakning från Infomedia har Uno-X Mobility alltid en överblick av vad som sägs och skrivs om cykelteamen, enskilda cyklister, sponsorer och andra relevanta ämnen – både lokalt och internationellt. Den dagliga rapporten skickas ut via e-post och Uno-X Mobility kommer åt den antingen på vår webbaserade plattform eller i mobilappen. På så sätt kan de alltid vara uppdaterade och agera snabbt när det behövs.

Agil teknik för analys

Infomedias moderna teknik och erfarna analytiker gör det möjligt att anpassa leveranserna så snart nya behov uppstår. När nya partners kommer ombord eller ett stort cykelevenemang ska arrangeras, finns det närapå obegränsade möjligheter att skala upp lösningen. Därför har Uno-X Mobility alltid de strategiska insikter de behöver och är redo för framtidens behov och möjligheter.

Resultat

Infomedia hjälper Uno-X Mobility att ha kontroll på, och analysera, den medieexponering de får. Agil teknik och erfarna analytiker ger detaljerad dokumentation och kvantifierar värdet av exponeringen.

Detaljerad dokumentation av exponering av logotyper

Infomedia analyserar kontinuerligt Uno-X Mobilitys exponering av sina egna och sponsorernas logotyper i media. Med en skräddarsydd digital dashboard kan cykelteamet och deras sponsorer när som helst ta en titt på synlighet och exponeringsvärde. Var sjätte månad får Uno-X Mobility dessutom en rapport som ger dem översikt över logoexponeringen uppdelad på lag, cyklist, sponsor, land och typ av media. Det är dokumentation som är viktig i cykelteamets dialog med intressenter och sponsorer.

Värdefull insikt om effekten av kommunikation

Medieanalyserna som Uno-X Mobility får två gånger per år ger dem detaljerad inblick i den publicitet och exponering som de har uppnått och de effekter det har gett. Analyserna omfattar omnämnanden i redaktionella och sociala medier, lokalt såväl som internationellt, och jämförs med data från bland annat sponsoranalyser (logoexponering) och enkäter. Insikterna från medieanalyserna utgör ett viktigt underlag för utvärdering av kommunikations- och marknadsföringsinsatser och är ett värdefullt verktyg i det strategiska arbetet med varumärket.

Total koll på omnämnanden i media

Varje morgon får Uno-X Mobility en översikt över de viktigaste artiklarna via e-post. Dessutom får mottagarna en avisering på sina mobiltelefoner när en ny och viktig artikel publiceras. På så sätt kan de enkelt följa med i vad som sägs och skrivs om företagets fokusområden och andra relevanta ämnen, och de kan agera eller anpassa budskap eller innehåll därefter.

Flexibla lösningar för framtiden

Genom samarbetet med Infomedia har Uno-X Mobility hittat en analysleverantör och sparringpartner som har den flexibilitet och kapacitet som krävs för att hänga med på deras resa. Infomedias teknik och metoder ger data och insikter på den detaljnivå som de behöver i dialogen med sponsorer och andra intressenter. Samtidigt innebär möjligheterna att skala upp och förnya lösningarna att cykelteamet är redo för framtida tillväxt och utveckling.

Vill du veta mer om dina möjligheter med Infomedia?

Läs mer om våra tjänster

Människor, omfattande data och avancerad teknik är ingredienserna i våra lösningar. Vi erbjuder allt som krävs för att navigera i ett snårigt medielandskap. Lokalt, regionalt och globalt.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vår mediebevakning, medieanalys och andra digitala verktyg kan gynna ert företag eller er organisation.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt