fbpx
CASE

Grand Départ - Tour de France

industri

Sport och Kultur

intressenter

12 samarbetspartners

plats

Danmark

Evenemangsanalys bidrog till överblick av Tour de France i media

Om Grand Départ i Danmark 2022

Grand Départ - Tour de France

Det fanns ett stort politiskt intresse för att få Tour de France till Danmark. Arrangemanget väckte stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt och därför var det inte bara cyklisterna som lärde känna Danmark bättre, utan även de många miljoner fans som följde med hemifrån.

Grand Départ i Danmark 2022 var ett danskt sekretariat som samarbetade med Tour de France kring de tre första etapperna som hölls i Danmark. Grand Départ skötte den övergripande koordinationen före, under och efter de danska etapperna.

Grand Départs behov

Tour de France är en global angelägenhet som diskuteras i alla länder och i media. Det var därför av största vikt att få en överblick över omnämnandena av händelsen i media.

Tydlighet i omnämnanden av globala händelser

Tour de France är en global angelägenhet som diskuteras brett i sociala och redaktionella medier, både i Danmark och internationellt. Det var därför ytterst viktigt att kunna identifiera relevanta omnämnanden och skapa en överblick för många typer av intressenter.

Dela medieinsikterna med samarbetspartners

Grand Départ hade flera viktiga samarbetspartners, inklusive kommuner och organisationer, som behövde en överblick över och dokumentation av publiciteten i samband med arbetet mot att få Tour de France till Danmark. Det fanns därför ett behov av möjligheten att utvärdera varje enskild partners insatser.

Insikt i vad som drev omnämnandena

Som ett av världens största sport- och kulturevenemang var det många intressenter som deltog i debatten. För att anpassa kommunikationen behövde Grand Départ kontinuerlig insikt i vad som drev publiciteten över kanaler, nationsgränser och intressenter.

MedieANALYS

Infomedias lösning

Infomedias analys av täckningen av Tour de Frances tre första etapper gav Grand Départ klarhet i mediabevakningen över kanaler och länder.

Internationell bevakning av redaktionella och sociala medier

Som en del av lösningen bevakade vi både redaktionella och sociala medier, såväl danska som internationella.

Daglig status i en interaktiv instrumentpanel

Infomedia satte upp en dashboard så att Grand Départ dagligen kunde hålla koll på bevakningen i media, samt dela denna kunskap med sina affärspartners.

Utvärdering av omnämnandena i media

Infomedia utvärderade insatsen i en rapport med insikter gällande vad som gick bra samt med nyckeltal för hur brett evenemanget diskuterades i redaktionella och sociala medier.

Internationell bevakning av redaktionella och sociala medier

Tour de France är en global angelägenhet som har ett mycket stort antal omnämnanden i sociala och redaktionella medier. Alla omnämnanden var dock inte relevanta för den danska starten av evenemanget. Det var därför av största vikt för Grand Départ att kunna identifiera relevanta omnämnanden i ett hav av kommunikation om evenemanget för att skapa en överblick för deras många olika intressenter.

Vår lösning baserades på medieövervakning från både redaktionella och sociala medier, danskt och internationellt innehåll samt sökningar på danska, engelska, tyska, franska, italienska och holländska.

Daglig status i en interaktiv dashboard

Infomedia satte upp en dashboard så att Grand Départ hade en kontinuerlig överblick och insikt i data över sociala och redaktionella medier samt danskt och internationellt innehåll.

I sin instrumentpanel kunde de snabbt filtrera sin data för att få insikt i publicitet om Grand Départ, deras partners eller städer, så att de kunde hålla koll på vad som fick mest publicitet. De kunde också övervaka vilka kanaler och innehåll som hade störst inverkan över ägda och intjänade medier, samt hur stor räckvidd och engagemang deras innehåll fick på sociala medier.

Utvärdering av omnämnandena i media

Infomedia levererade en utvärderingsrapport efter Tour de France med insikter i vad som gick bra och nyckeltal för hur brett evenemanget diskuterades. Jämförelser gjordes med ett annat stort internationellt idrottsevenemang på dansk mark.

I utvärderingen av resultatet mätte Infomedia både intjänade och ägda medier. På så sätt fick Grand Départ insikt i hur deras egna insatser på sociala medier, deras PR-strategi och annan publicitet hade fungerat i sociala och redaktionella medier.

Resultat

Infomedias evenemangsanalys av de danska etapperna i Tour de France gav Grand Départ ett antal fördelar.

Dokumentation av omnämnanden och medieinsikter

Det fanns en stor politisk önskan om att få Tour de France till Danmark. Dokumentationen av medieinsikter var central i utvärderingen av evenemanget och gav en bild av det publicitetsvärde Danmark fick internationellt.

Databaserat samarbete med intressenter

Löpande rapporter från både sociala och redaktionella kanaler skapade möjlighet till nära samarbete mellan olika intressenter genom att ständigt kunna flytta relevant och aktuell data över kanaler.

Utvärdering av omnämnandena i sociala och redaktionella medier

I utvärderingen fick Grand Départ insikt i hur deras PR- och mediainsatser hade presterat över deras egna och andras kanaler, både i sociala och i redaktionella medier. Det gav Grand Départ en tydlig överblick över effekten av deras arbete och händelsens betydelse i mediebilden.

Vill du höra mer om Infomedias analys av omnämnanden i media?

Läs mer om våra tjänster

Människor, omfattande data och avancerad teknik är ingredienserna i våra lösningar. Vi erbjuder allt som krävs för att navigera i ett snårigt medielandskap. Lokalt, regionalt och globalt.

Kontakta oss

Vill du diskutera era utmaningar och behov kring media intelligence? Kontakta oss för en pratstund.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inspiration om spännande webinars, whitepapers och intressanta case. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt