fbpx
CASE

Svenska Postkodlotteriet

industri

Lotteri

plats

Sverige

storlek

200 anställda

Infomedia bevakar och analyserar Postkodlotteriets publicitet

Om Postkodlotteriet

Postkodlotteriet skapar nya vinnare varje dag och bidrar till ett starkt civilsamhälle

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri och har funnits i Sverige sedan 2005. Lotteriet har nära en miljon kunder i Sverige, som varje dag kan vinna allt från stora kontantvinster till produktvinster. Det som skiljer Postkodlotteriet från andra lotterier är bland annat att man vinner tillsammans med sina grannar.

Postkodlotteriets vision är att bidra till ett starkt civilsamhälle, därför går hela överskottet från lotteriet till ett 60-tal organisationer inom den ideella sektorn.

Postkodlotteriet har även rättigheterna till och producerar Postkodmiljonären, som sänds i TV4. Programmet innehåller, utöver frågesporten, inslag med både vinnare som överraskas och med de ideella organisationerna som får stöd från Postkodlotteriet.

Som ett välkänt varumärke som både verkar som ett kommersiellt företag och en betydande bidragsgivare till Sveriges ideella organisationer, är behovet av insikter kring hur företaget omnämns och uppfattas hos målgrupperna stort.

Postkodlotteriets behov

Postkodlotteriet balanserar flera olika narrativ i sin kommunikation, dels den produktbaserade kommersiella aspekten, dels välgörenhetssidan. Infomedia hjälper Postkodlotteriet att förstå hur dessa olika delar samspelar och hur man på ett smart sätt kan utvärdera och tolka utfallet av den egna kommunikationen inom de olika områdena.   

Koll på publiciteten

Postkodlotteriet verkar i hela Sverige och både deras varumärke, deras produkt och deras bidrag till välgörenhet nämns ofta. Postkodlotteriet behöver därför få en överblick över deras omnämnanden, så att de alltid vet vad som skrivs och vad sägs om dem runt om i Sverige.

Förståelse för effekten av PR- och kommunikationsarbetet

Postkodlotteriet är en digital produkt som spänner från den kommersiella relationen med kunder till rollen som givare till ideella organisationer, vilket gör att berättelsen om företaget, produkten och syftet är ytterst viktigt. Det är därför nödvändigt för Postkodlotteriet att kontinuerligt analysera hur de uppfattas i hela medielandskapet och om de lyckas få ut sin berättelse brett.  
Mediebevakning

Mediebevakning är ett viktigt verktyg för Postkodlotteriets PR-arbete

Infomedias mediebevakning gör det möjligt för Postkodlotteriet att ha stenkoll på hur de omnämns i media och hur diskussionerna kring deras varumärke ser ut vid ett givet tillfälle.

Mediebevakningen hjälper Postkodlotteriet att få en överblick över vad som skrivs och sägs om dem som företag, vad som sägs om deras produkt och de välgörenhetsorganisationer de samarbetar med. Mediebevakningen gör det dessutom möjligt för Postkodlotteriet att via olika typer av ämnesbevakningar hålla koll på omvärlden; att följa det politiska läget eller förändringar inom juridik eller svensk spellagstiftning. 

Mediebevakningen gör att Postkodlotteriet kan reagera snabbt på negativ publicitet eller felaktig information. Eftersom de verkar i hela Sverige och i många olika kanaler finns det mycket media att hålla reda på och mediebevakning blir således viktig för att kunna minimera negativa effekter av kritiska nyheter. Genom att tidigt ha koll på potentiell kritik kan Postkodlotteriet genom ett reaktivt bemötande ofta påverka nyhetens innehåll och vinkling.

Postkodlotteriet är en digital produkt, för vilken berättelsen och kännedomen är avgörande för affärsstrategin. Mediebevakningen är därför också ett avgörande verktyg för att i realtid få ett kvitto på att PR-, marknads- och kommunikationsarbetet fungerar. 

Lokalmedia är mycket viktiga för Postkodlotteriet, då stora delar av deras nyhetsrapportering ofta har ett starkt lokalt fokus tydligt knutet till specifika, ofta små, orter. Mediebevakningen gör det möjligt för Postkodlotteriet att följa hur de omnämns och uppfattas på lokal nivå och hur denna publicitet eventuellt skiljer sig från bilden på riksplanet.

Resultat

Med Infomedias mediebevakning håller sig Postkodlotteriet uppdaterade och följer med i vad som händer i redaktionella och sociala medier för att tydligt se effekten av deras PR-arbete.

Mediebevakningen är en del av krisberedskapen

Postkodlotteriets dagliga mediebevakning ger en överblick över eventuell negativ publicitet eller felaktig information om Postkodlotteriets produkt, företag eller stöd till välgörenhet. Bevakningen gör att man kan reagera snabbt och minska den negativa effekten av kritiken eller helt vända publiciteten från negativ till positiv.

Postkodlotteriet håller koll på omvärlden

Genom att följa vad som skrivs och sägs om spellagstiftningen i Sverige har Postkodlotteriet alltid koll på de senaste lagändringarna, politiska utspelen och branschnyheterna – och kan på så sätt anpassa sin strategi därefter.

Mediebevakning ger ett kvitto på ett väl utfört PR-arbete

Med mediebevakningen som grund får Postkodlotteriet en kontinuerlig bild av hur deras varumärke skildras i medierna och om denna bild är i linje med vad man vill sända ut.
Medieanalys

Medieanalyserna skapar nya insikter för Postkodlotteriet

Medieanalyserna ger Postkodlotteriet en djupare förståelse för hur deras mediebild ser ut och vilken effekt deras arbete har. Analyserna granskar hur deras produkt uppfattas, hur varumärket skildras och slutligen vilken roll välgörenhetsdelen har.

Medieanalyserna hjälper Postkodlotteriet att förstå hur kritik mot deras verksamhet uppkommer och vad som styr dess spridning och effekt. Analysen visar också hur deras bemötande påverkar kritisk publicitet så att man kan lära av sina misstag och förstå vilka faktorer som påverkar en nyhets genomslagskraft.

Medieanalyserna gör att Postkodlotteriet kan utvärdera sitt arbete ända ner på projektnivå. De får inblick i vad som styr vinstpubliciteten på lokal nivå, vilka projekt och narrativ som genererar stort genomslag, samt vilka välgörenhetsprojekt som visar sig ha stor genomslagskraft. 

Postkodlotteriet har arbetat med Infomedias medieanalyser i många år. Den historiska datan och insikterna hjälper företaget att identifiera relevanta mätpunkter för sitt arbete som ger pålitligt underlag för att utvärdera resultat över tid och sätta precisa mål. Postkodlotteriet utvärderar tillsammans med Infomedia löpande vilka nyckeltal som är relevanta och intressanta att följa.

Resultat

Genom arbetet med Infomedias medieanalyser får Postkodlotteriet lära sig mer om enskilda projekts framgång och de får värdefulla insikter som sätter ramarna för det framtida kommunikationsarbetet.

Medieanalyser ger insikt i enskilda projekts effekt

Hur Postkodlotteriet omnämns och uppfattas är särskilt viktigt på lokal nivå, eftersom det skapar ett tydligt engagemang och anknytning till lotteriet. Infomedias medieanalyser är ett viktigt verktyg för att Postkodlotteriet ska få insikter kring genomslaget för en storvinst, ett lokalt firande, ett välgörenhetsprojekt eller ett intressant personporträtt.

Medieanalysens insikter sätter ramarna för det framtida arbetet

När Postkodlotteriet med hjälp av analysen har möjlighet att se tillbaka på sitt kommunikationsarbete under flera år får de en ökad förståelse för sina styrkor och svagheter. Dessa insikter används för att sätta rätt mål och relevanta KPI:er, så att de kan fatta informerade beslut för framtida aktiviteter och strategier.

Vill du veta mer om dina möjligheter med Infomedia?

Läs mer om våra tjänster

Människor, omfattande data och avancerad teknik är ingredienserna i våra lösningar. Vi erbjuder allt som krävs för att navigera i ett snårigt medielandskap. Lokalt, regionalt och globalt.

Kontakta oss

Vill du diskutera era utmaningar och behov kring media intelligence? Kontakta oss för en pratstund.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inspiration om spännande webinars, whitepapers och intressanta case. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inspiration om spännande webinars, whitepapers och intressanta case. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt