fbpx
CASE

Svenska Postkodlotteriet

industri

Lotteri

plats

Sverige

storlek

200 anställda

Infomedia bevakar och analyserar Postkodlotteriets publicitet

Om Postkodlotteriet

Postkodlotteriet skapar nya vinnare varje dag och bidrar till ett starkt civilsamhälle

Postkodlotteriet startade 2005 och är idag Sveriges största lotteri. De har nära en miljon kunder som varje dag kan vinna allt från stora kontantvinster till olika produkter. En sak som skiljer Postkodlotteriet från andra lotterier är att den som vinner gör det tillsammans med sina grannar – vinner en kund med ett visst postnummer så vinner alla som bor där och har minst en lott.

Deras vision är att bidra till ett starkt civilsamhälle, därför går hela deras överskott till ideella organisationer – runt 60 stycken i nuläget – och välgörenhet.

Postkodlotteriet har dessutom rättigheterna till, och producerar, TV4-programmet Postkodmiljonären. Här möter tittarna inte bara de som tävlar i frågesporten, under programmet varvas också inslag där glada vinnare överraskas hemma med besök hos några av de ideella föreningar som får stöd från Postkodlotteriet.

Eftersom de är ett välkänt varumärke som både är en vinstdrivande verksamhet och en av de största bidragsgivarna till Sveriges ideella organisationer, har Postkodlotteriet ett stort behov av att känna till hur de omnämns och uppfattas av de olika målgrupperna.

Postkodlotteriets behov

Postkodlotteriet behöver hålla tungan rätt i mun för att kunna berätta om både sin produkt och sin roll som välgörenhetsaktör. Infomedia hjälper dem att få insikt i om kommunikationen når fram på det sätt som de hoppas.

Koll på publiciteten

Postkodlotteriet verkar i hela Sverige och syns ofta i olika kanaler – det kan handla om varumärket, produkten eller deras bidrag till välgörenhet. Därför måste de ha ett verktyg som ger en överblick över deras omnämnanden, så att de alltid vet vad som skrivs och vad sägs om Postkodlotteriet runt om i landet.

 

Förståelse för effekten av PR- och kommunikationsarbetet

För att kommunicera om, och marknadsföra, en helt och hållet digital produkt krävs en mycket stark berättelse om företaget, produkten och syftet. Helt enkelt eftersom berättelsen är en viktig del av produkten. Det är alltså absolut nödvändigt för Postkodlotteriet att kontinuerligt analysera hur de uppfattas i hela medielandskapet, och om de lyckas få ut hela sin berättelse till alla som de vill nå.

Mediebevakning

Mediebevakning är ett viktigt verktyg för PR-arbetet

Infomedias mediebevakning ger Postkodlotteriet en kristallklar överblick över den stora mängden omnämnanden som görs, från norr till söder, och ger insikter om hur varumärket uppfattas.

Mediebevakning hjälper dem att få en överblick över allt som skrivs och sägs – om dem som företag, om deras produkt och om de välgörenhetsorganisationer som de samarbetar med. Genom bevakningen kan de dessutom hålla sig uppdaterade kring de juridiska och politiska diskussioner som rör spellagar och -reglering i Sverige.

Tack vare mediebevakningen kan Postkodlotteriet reagera snabbt på negativ publicitet och felaktig information. Eftersom de verkar i hela Sverige är det många kanaler att hålla reda på. Det gör att bevakningen är ett viktigt verktyg för att kunna minimera skadan och vända publiciteten från negativ till positiv.

Som vi tidigare nämnt är berättelsen om, och uppfattningen av, en digital produkt som Postkodlotteriet helt avgörande för om kommunikationen är framgångsrik. De båda är också enormt viktiga för affärsstrategin. Mediebevakning är därför ett värdefullt verktyg för att förstå och bedöma om ett företags insatser inom PR- och kommunikation fungerar. Den ger en förståelse för om Postkodlotteriets berättelse klarar kraven och lever upp till förväntningarna.

Nisch- och lokalmedia är väldigt viktiga för Postkodlotteriet eftersom de kan ha stor påverkan på hur bolaget uppfattas i olika områden. Genom mediebevakning kan Postkodlotteriet följa hur de uppfattas och omnämns även ute i Sveriges allra minsta orter.

Resultat

Med Infomedias mediebevakning kan Postkodlotteriet hålla sig uppdaterade om sina omnämnanden och vad som händer på marknaden för att skaffa sig en tydlig bild av PR-arbetets effekt.

Skademinimering och beredskap

Postkodlotteriets dagliga mediebevakning ger en överblick över eventuell negativ publicitet eller felaktig information om deras produkt, företaget eller välgörenhetsarbetet. Tack vare bevakningen kan de reagera snabbt och minska den negativa effekten eller helt vända publiciteten från negativ till positiv.

Koll på omvärlden med hjälp av mediebevakning

Eftersom de följer vad som skrivs och sägs om spellagar och spelreglering i Sverige, har Postkodlotteriet alltid koll på de senaste lagändringarna, politiska utspelen och branschnyheterna – och kan anpassa sin strategi därefter.

Ett kvitto på hur väl PR-arbetet fungerar

Insikterna från mediebevakningen ger Postkodlotteriet en tydlig bild av ifall varumärket omtalas och uppfattas så som de önskar eller om de behöver justera något i sitt PR- och kommunikationsarbete.

Medieanalys

Medieanalyser ger en djupare förståelse för Postkodlotteriet

Medieanalyserna ger Postkodlotteriet en djupare inblick i vad som sägs och skrivs om dem och vilken effekt deras arbete har. Analyserna granskar hur deras produkt, varumärke och välgörenhetsarbete uppfattas och skildras.

Infomedias medieanalyser ger Postkodlotteriet insikt i hur deras budskap når ut i media och vilken roll de själva spelar när det kommer till att skapa sin mediebild – kunskap om vad det är som styr spridning och reaktioner. På så sätt får de en tydlig bild av effekten av sina kommunikationsinsatser.

Med hjälp av analyserna kan Postkodlotteriet utvärdera sitt arbete ända ner på projektnivå. De får inblick i vad som styr vilken publicitet en nyhet om en vinst får på lokal nivå, eller hur ett lokalt välgörenhetsprojekt tas emot på hemmaplan.

Postkodlotteriet har arbetat med medieanalyser i många år. Den historiska datan och insikterna hjälper dem att sätta relevanta mål och mätpunkter för sitt arbete, och att utvärdera resultat över tid. Postkodlotteriet och Infomedia tittar kontinuerligt på vilka nyckeltal som är relevanta och intressanta att följa.

Resultat

Infomedias medieanalyser ger Postkodlotteriet bredare och djupare insikter om hur framgångsrikt ett enskilt projekt är samtidigt som analyserna hjälper dem att sätta ramarna för arbetet framåt.

Medieanalyser ger insikt i enskilda projekts effekt

Hur Postkodlotteriet omnämns och uppfattas är särskilt viktigt på lokal nivå, eftersom det är där som engagemanget startar och anknytningen finns. Medieanalyser är ett viktigt verktyg som ger dem insikter kring hur pass framgångsrik kommunikationen om t ex en storvinst, ett lokalt firande eller ett välgörenhetsprojekt faktiskt var.

Insikterna sätter ramarna för det framtida arbetet

Eftersom Postkodlotteriet har använt sig av Infomedias medieanalyser under en lång rad år, kan de få djup insikt om sina styrkor och svagheter genom att göra jämförelser bakåt. Det är så de jobbar för att identifiera och sätta de mest relevanta KPI:erna så att de kan arbeta på ett målinriktat och medvetet sätt när de tar fram aktiviteter och strategier för framtiden.

Vill du veta mer om dina möjligheter med Infomedia?

Läs mer om våra tjänster

Människor, omfattande data och avancerad teknik är ingredienserna i våra lösningar. Vi erbjuder allt som krävs för att navigera i ett snårigt medielandskap. Lokalt, regionalt och globalt.

Kontakta oss

Vill du diskutera era utmaningar och behov kring media intelligence? Kontakta oss för en pratstund.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inspiration om spännande webinars, whitepapers och intressanta case. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt