6 branscher – så skapar de värde med mediebevakning

Även om mediebevakningsdisciplinen är rotad i att tillgodose kärnbehoven hos större organisationer, behöver du inte arbeta hos IKEA, Lego eller Telenor för att få värde från en mediebevakningslösning. Oavsett om du arbetar på ett litet nystartat företag, ett politiskt parti, en offentlig institution eller ett nationellt varumärke är mediebevakning värdefullt. I detta blogginlägg får du exempel från verkligheten på hur olika organisationer skapar värde med mediebevakning.

Inehåll i detta blogginlägg

Startupföretaget

Ett nystartat företag har utvecklat en app som löser ett tidigare olöst problem. Tekniken bygger på bildigenkänning med hjälp av artificiell intelligens och hjälper medarbetare på ekonomiavdelningar. Företaget nämns inte särskilt mycket i media, men de använder mediebevakning för att identifiera potentiella konkurrenter, affärspartners och för att hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen. Deras mediebevakning baseras på specifika nyckelord som omfattar sektorn de arbetar i, vilket hjälper dem att upptäcka nya produkter och trender som kan hota deras verksamhet eller erbjuda nya möjligheter.

Restaurangkedjan

En restaurangkedja med 37 restauranger under olika varumärken har ett speciellt koncept som tilltalar en väldigt specifik målgrupp. Kedjan växer snabbt och har med tiden blivit så välkänd att det finns ett ökande behov av att arbeta med PR, kommunikation och marknadsföring på nya och mer datadrivna sätt. Restaurangkedjan behöver framför allt kunna mäta sin PR-strategi. Därför bevakar de vad människor talar om i samband med sina erfarenheter av restaurangerna, maten och servicen. Den dagliga överblicken av alla omnämnanden av kedjans många varumärken i redaktionella och sociala medier är därför en nödvändig del av vardagen.

Livsmedelsvarumärket

Ett internationellt livsmedelsvarumärke riktar sig mot en målgrupp där hållbarhet är viktigt. De exporterar sina produkter globalt och syns därför i både redaktionella och sociala medier i olika kulturer och regioner där allt inte upplevs på samma sätt. Företaget använder mediebevakning och mediadata i kombination med kvalitativ konsumentdata för att mäta sitt anseende. Detta ger dem möjligheten att ligga steget före medieflödet och därmed minimera sina risker och skydda sitt anseende. En daglig internationell mediebevakning ger dem insikt i medier, opinionsbildare och intressenters åsikter. Deras marknads- och kommunikationschefer använder denna information för att delta i debatter och påverka opinionen kring sina produkter.

Kommunen

I en av landets största kommuner får pressavdelningen två gånger om dagen sin mediebevakning via e-post. För att få insikt i medborgardialoger omfattar bevakningen både omnämnanden av kommunen i nationella och lokala redaktionella medier, så väl som på sociala medier. Samtidigt får kommunen inblick i nyheter som förvarnar om eventuella lagändringar som kan komma att påverka kommunen och dess prioriteringar. Således omfattar bevakningen omnämnanden av viktiga ämnen från ministrar, politiker och andra opinionsbildare. Dessa kan komma att påverka allt från kommunal sysselsättning, hälsa och äldreomsorg till skolor, barn och ungdomar. Kommunen följer även andra kommuners omnämnanden för att få inspiration och hitta nya möjligheter att locka till sig företag, investerare och medborgare.

Mjukvaruföretaget

En stor nordisk mjukvarukoncern har vuxit kraftigt genom förvärv av ett företag. Företaget har ett starkt huvudvarumärke och levererar samtidigt lösningar inom olika programvarunischer genom många olika undervarumärken. Ledningen, marknadsförings-, kommunikations- och säljavdelningarna använder alla aktivt mediebevakning för att bevaka en mängd olika ämnen. De intresserar sig för omnämnanden av allt från sina egna varumärken, talespersoner, branschämnen, konkurrenter, nya appar och recensioner i App Store till förändringar i lagstiftning som påverkar deras programvara. Information om jobbyten bland CTO:er är även intressant för företagets säljare, eftersom det ger dem en möjlighet att vårda sina relationer och inleda nya kunddialoger.

Konsultföretaget

Ett konsultföretag som är specialiserat på strategi- och ledarskapsutveckling anlitas av de högsta ledningarna i många av landets största företag och organisationer. Företaget är organiserat i tvärdisciplinära branschteam som har ett ständigt behov av att vara uppdaterade på de ämnen som är viktiga för kunderna och deras branscher. Företagets mediebevakning består av branschrelaterade nyheter samt omnämnanden av deras kunder, kundernas huvudkonkurrenter och externa intressenter. Dessutom inkluderas nyheter relaterade till strategiska och ledningsrelaterade ämnen som är av intresse för kunderna. Mediebevakning är en regelbunden del av vardagen för alla konsulter, som håller sig uppdaterade och därmed kan vara proaktiva och insiktsfulla i sin roll. Mediebevakning är således ett centralt verktyg i arbetet med kunder, rådgivning och försäljning.

Skapa värde för din organisation med mediebevakning

Oavsett din organisations storlek, bransch eller mål är mediebevakning ett oumbärligt verktyg. Mediebevakning gör det möjligt för dig att ligga steget före, identifiera nya trender, skydda ert anseende och vara proaktiv i din kommunikation. Alla har nytta av mediebevakning, så använd det för att skapa värde och driva din organisation framåt.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om mediebevakning? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av vår mediebevakning

5 tips för den bästa mediebevakningen