fbpx
MÄT ER PR OCH KOMMUNIKATION

Medieanalys och insikt

Få värdefulla insikter om era omnämnanden, ert anseende, konkurrenterna och mycket mer med hjälp av omfattande mediadata och erfarna analytiker, för att lära er exakt det ni behöver veta.

Infomedias rådgivande analytiker ger värdefulla insikter om ditt företags omnämnanden, anseende och resultat av era kommunikationsinsatser. Vi hjälper dig också att sätta allt i perspektiv och sammanhang.

Johan Wilberg
Head of Analysis & Advisory, Infomedia Sverige

Få insikter i din omvärld med vår mediedata, våra medieanalyser och erfarna analytiker

Med avancerad teknik och en djup insikt i mediebilden sätter våra analytiker och  lösningsexperter din kommunikation och omnämnanden i ett helt nytt perspektiv. Här är några av de ämnen som våra medieanalyser ger insikt i.

Medieanalyser

Hur omnämns ni i medierna? Finns det regionala och/eller internationella skillnader som påverkar era resultat? Våra medieanalyser ger djupare insikter om olika mediers och medietypers omnämnanden av era viktigaste budskap. På så sätt får ni ännu större möjligheter att vässa era sätt att kommunicera.

Anseendeanalyser

I en transparent, digital tidsålder handlar nästan allt om gott anseende. Våra analyser hjälper dig att få insikter om hur ni kan påverka ert anseende i positiv riktning med hjälp av rätt kommunikation på rätt ställen. Vi skapar insikter om ert anseende, så att ni kan prioritera rätt strategiska insatser

Intressentanalyser

Hur uppfattas ert företag eller er organisation av kunder, leverantörer eller intressenter? I vilken mån når era kärnbudskap ut till olika intressenter, och hur tas de emot? Våra intressentanalyser tittar närmare på er genomslagskraft och image bland de viktigaste intressenterna.

Konkurrentanalyser

Få insikt om era resultat i förhållande till konkurrenterna. Våra konkurrentanalyser ger dig insikt om era konkurrenter, deras budskap, andel av uppmärksamheten, kvaliteten på omnämnandena och mycket mer. Håller deras omnämnanden högre eller lägre kvalitet? Och hur utvecklas er image i förhållande till konkurrenternas över tid?

Påverkansanalyser

Vem påverkar diskussionen kring er organisation, era mål, produkter och tjänster? Hur effektivt sprids era kärnbudskap? Och hur resonerar mottagarna när influencers omnämner er? Få insikt om vilka aktörer som påverkar ert anseende, så att ni kan stärka era externa relationer.

Ämnesanalyser

Oavsett om det gäller miljö, cirkulär ekonomi, jämställdhet eller något helt annat tar vi fram insikter om era viktigaste mål. Vi övervakar kärnbudskap och mäter er genomslagskraft i medierna. Och vi kombinerar insikterna med andra parametrar när vi kartlägger effekten av er kommunikation.

Kampanj- och eventanalyser

Får era kampanjer och event tillräckligt med uppmärksamhet och onmnämnanden i media? Vilka medier och övriga aktörer omnämner er oftast? Hur långt når era kampanjbudskap ut, och leder de till resultat i linje med era specifika målsättningar? Våra kampanjanalyser ger dig insikterna.

Hållbarhetsanalyser

Det krävs inblick för att lyckas med kommunikation kring hållbarhetsarbete. Vi kontrollerar omfattande mediedata kring FN:s globala mål och hållbarhet i medierna. Vilka frågor eller globala mål står på dagordningen, och hur ofta blir ni omnämnda jämfört med konkurrenterna?

Vad ska vi undersöka åt er?

Våra analyser ger företag och organisationer större insikt i deras resultat i medierna – och hur de påverkar något så viktigt som anseende och kundernas köplust. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan stärka er kommunikation och ställning med hjälp av våra analyser och insikter.

CASE

Medieanalys ger Postkodlotteriet en större överblick och djupare insikt

Läs om hur Infomedias mediebevakning och analyser ger en överblick och insikt i Postkodlotteriets många omnämnanden i hela Sverige samt uppfattningen av deras varumärke.

Våra medieanalyser dokumenterar effekten av din PR och kommunikation

Få en tydlig överblick över din medieprestanda. Våra medieanalyser sammanfattar och sätter allt i perspektiv i tydliga rapporter och interaktiva dashboards.

Tydliga målsättningar och mål

Era nyckeltal och resultat har vårt skarpaste fokus. Våra medieanalyser visar därför alltid om ni är på rätt spår, och vad ni kan göra ännu bättre.

Överblick, insikt och åtgärder

Den goda analysen ger överblick och insikt som stöd till beslut. Med Infomedias medieanalyser rapporterar du snabbt, tydligt och handlingsorienterat.

Enkel ledningsrapportering

Rapportering på ledningsnivå kräver fokus på ett fåtal väsentligheter. Med vår medieanalys når ni ända in till kärnan när ni ska fatta viktiga beslut.

Även här kan vi hjälpa till

Varje dag hjälper vi företag och organisationer att navigera tryggare i sin omvärld med hjälp av djupare insikt i medier. Här är några exempel.

Ett målinriktat arbete med data och insikter i media och kommunikation kan bidra till att utveckla ert företag eller er organisation på många sätt. Det har aldrig funnits fler metoder för att mäta om er kommunikation faktiskt förändrar något i praktiken. Vi hjälper er att göra era kommunikationsinsatser mätbara och därmed effektiva.

Det handlar inte bara om data, utan om att se på rätt data och komma fram till värdefulla insikter. Vi tror exempelvis inte på den traditionella idén om att stor räckvidd garanterat är det samma som hög namnkunnighet. Och vi tror heller inte, att hög namnkunnighet nödvändigtvis är lika med stor försäljning.

Vänd dig till oss om du vill identifiera vad ni ska mäta för att ta reda på om era kommunikationsinsatser påverkar era strategiska affärsmål.

KONTAKTA OSS

Ni kanske ser er själva som ansvarstagande och nytänkande. Men kanske är ni framför allt kända för att vara klassiska och konservativa. Infomedia erbjuder värdefull data och insikter, som gör det möjligt för er att positionera er med rätt budskap i rätt medier och kanaler.

Vi kartlägger vilka medier och kanaler, som bäst för ut ert budskap till målgrupperna. Vi belyser i vilken grad som ert budskap faktiskt slår igenom, och vi följer naturligtvis upp era aktiviteter och justerar strategin, till dess att den är i mål.

Vänd dig till oss om du vill ha en strategisk och datadriven ingång till optimering av era budskap och till val av medier och kanaler.

KONTAKTA OSS

Vi har kontor i hela Norden och erbjuder mediedata från nyheter över hela världen. Det ger oss stor kunskap om val av medier och budskap i ett internationellt medielandskap, såväl i redaktionella medier som på sociala medier. Om ditt företag eller din organisation är på jakt efter nya kunder, medlemmar, bättre image eller ett annat strategisk mål – vänd dig till oss. Vi hjälper redan stora internationella varumärken med insikter och analyser från internationella marknader. KONTAKTA OSS

Att visa ansvar inom hållbarhet har blivit en lika naturlig del av strategin som användning av digital teknologi. Men vilken betydelse har det för era affärer, er position och er image, när ni kommunicerar hållbarhetsbudskap? Och vilka globala mål bör ni prioritera i er kommunikation i förhållande till era konkurrenter?

Infomedia är de enda som har total överblick över vad som är aktuellt inom agendan för hållbarhet på såväl redaktionella som sociala medier.

Vänd dig till oss, om du vill diskutera en kommunikationsstrategi för hållbarhet. Vi hjälper dig att mäta och optimera din strategi ända fram till att den får genomslag i medierna och når målgrupperna.

KONTAKTA OSS

Om du talar om allt, kommer du inte att bli ihågkommen för något. Verksamheter som väljer sin agenda med omsorg är därför mer framgångsrika på att bli uppmärksammade och ihågkomna.

Hur är er synlighet i medierna inom de områden som tar er närmare era strategiska mål?

Vi har landets bredaste och djupaste mediebevakning, med massor av data på lager. Den använder vi till att kartlägga våra kunders position i mediebilden i förhållande till konkurrenterna. Vi sammanställer strategier och planer, som säkrar genomslagskraft inom de viktigaste områdena, så att ni blir uppmärksammade och ihågkomna för det ni önskar.

KONTAKTA OSS

Trovärdig kommunikation från medarbetare och talespersoner är centralt både för positionering och varumärkesbyggande i ett företag eller en organisation. Med vad bör ni kommunicera för att positionera er? Och med vem? Vi hjälper er med hur ni kan använda medarbetarnas egna sociala kanaler så att ni når ut bredare, mer precist och mer trovärdigt med de viktigaste budskapen.

Vi på infomedia mäter löpande i vilka medier som våra kunders medarbetare och talespersoner blir omnämnda, och hur omnämnandena ser ut. Det ger oss värdefull insikt som vi kan använda för att ge er råd gällande mediestrategier för talespersoner och löpande optimering av era aktiviteter på olika medieplattformar.

KONTAKTA OSS

Er omvärld håller ständigt koll på hur ni agerar – och inte agerar – på sociala medier. Och er målgrupp orienterar och engagerar sig primärt på sociala medier när de väljer vem de vill köpa av, rösta på eller rekommendera till andra.

Det är viktigare än någonsin att anpassa ton, budskap och talespersonernas kläder efter målgruppen. På så sätt kan era viktiga budskap tränga igenom bruset och nå fram till en stor publik av åskådare och bedömare på den sociala arenan.

Vi erbjuder både strategisk rådgivning och ledande teknologier som hjälper de största företagen och organisationerna att distribuera, lyssna, analysera och förstå budskap och dialoger på alla sociala kanaler.

KONTAKTA OSS

Infomedia Blogg

Läs mer på bloggen

Få inspiration, tips och råd om hantering av sociala medier på vår blogg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inspiration om spännande webinars, whitepapers och intressanta case. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Se även

Mediebevakning

Vi erbjuder marknadens mest avancerade mediebevakning, omvärldsbevakning och dokumentation av era resultat i medierna.

Bevakning av sociala medier

Våra digitala verktyg ger dig värdefulla insikter om era inlägg, omnämnanden och målgrupper på sociala medier.

Läs våra case

Läs om hur vi skapar resultat för företag och organisationer genom överblick och insikt i hela medielandskapet.

Kontakta oss

Kontakta Malin om du vill veta mer om hur vårt analysteam kan omvandla mediedata till bättre insikter om ditt företag och världen omkring dig.

Malin Larsdotter
Head of Analysis & Advisory

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Behöver du hjälp
med en analys?

Kanske har du en analytisk utmaning och behöver någon att bolla med? Prata med en analytiker som kan hjälpa dig att nå ditt mål.