Så skapar mediebevakning värde för hela organisationen

Mediebevakning och medieanalys har traditionellt sett varit begränsat till PR- och kommunikationsavdelningar. De potentiella affärsmöjligheterna med mediebevakning är dock betydligt mer omfattande än så och mediebevakning kan vara värdefullt för långt fler än bara PR & Kommunikation. Det finns faktiskt potential för alla avdelningar i organisationen. I detta blogginlägg får du exempel på olika avdelningars behov och mål samt hur mediebevakning och medieinsikter konkret kan skapa värde.

Innehåll

Mediebevakning för PR & Kommunikation

Kommunikationsansvariga på större företag har fått ett allt större behov av att bevaka, analysera och optimera sin kommunikation. Det kan vara i syfte att identifiera medier och journalister som skriver om specifika ämnen eller för att hitta relevanta intressenter. Inte endast lokalt, regionalt och nationellt, utan även internationellt – och oftast i olika medieformat såsom tryckta medier, webb, sociala medier, tv, radio och podcasts. Fler och fler är till och med intresserade av att bevaka sina omnämnanden på deep och dark web. Detta beror inte minst på den ökande digitaliseringen och globaliseringen, vilket kräver extra uppmärksamhet på omnämnanden. Dessa börjar ofta via digitala och sociala medier, för att sedan, i en takt som aldrig tidigare skådats, sprida sig till övriga medietyper.

Exempel på lösning för PR & Kommunikation

Den typiska PR- och kommunikationsavdelningen på ett större konsultföretag får varje morgon ett e-mail med bevakning av sitt eget och konkurrenternas varumärken. Inkluderat i bevakningen är bland annat produktnamn, personer samt omnämnanden av de viktigaste agendorna inom branschen. En app skickar kontinuerliga notifikationer under dagen, och i en webbapplikation samlas alla omnämnande tillsammans med viktiga nyckeltal.

Mediebevakning för Marknadsföring

På mindre och medelstora företag har marknadsansvariga ofta ansvar för digitala och sociala kanaler samt PR och kommunikation. De har ett behov av att förstå marknader, målgrupper och medier för att kunna få insikt i vilket innehåll och vilka budskap som fungerar eller ej. En mediebevakning som täcker omnämnanden av företaget, dess produkter, kampanjer etc. är i regel ett måste för en marknadsavdelning. Dessutom krävs verktyg för att bevaka omnämnanden och samtal på sociala medier (social listening). Detta är en nödvändighet för att marknadsavdelningen ska kunna få insikt i målgruppens upplevelse av företaget och dess produkter.

Exempel på lösning för Marknadsföring

Marknadsavdelningen hos en större livsmedelskedja strävar efter att vara ”top of mind” bland sina målgrupper. De bevakar därför sina egna och konkurrenternas varumärkesomnämnanden och mäter sin Share of Voice i medierna. Avdelningen är också väldigt uppmärksam på kedjans anseende och har därför utökat bevakningen av sina omnämnanden till att inkludera sociala medier samt omnämnandenas tonläge. De får ett dagligt bevakningsmejl och har tillgång till avancerad programvara för social listening och hantering av sociala medier.

Mediebevakning för Försäljning

Det finns stor potential att generera leads genom kreativ användning av mediebevakning. Är du exempelvis ett företag som erbjuder städlösningar till stora företag och organisationer kan du bevaka särskilda ord som indikerar på nya försäljningsmöjligheter – till exempel tillkomsten av nya företagsbyggnader, offentliga institutioner etc. Din försäljningschef kan på så sätt få överblick över nya kontaktmöjligheter, så att ni kan ligga steget före konkurrenterna när det gäller att upptäcka nya försäljningsmöjligheter.

Exempel på lösning för Försäljning

Säljavdelningen på ett entreprenadföretag får en daglig mediebevakning med omnämnanden av ämnen som indikerar på nya möjligheter där de kan sälja in sig före konkurrenterna.

Varje dag sorterar och fördelar personen som ansvarar för nya affärsmöjligheter bland alla de omnämnanden som kräver närmare granskning, och en eventuell uppringning från en av kollegorna. Detta kan till exempel innebära att ringa till en person vid en kommuns tekniska förvaltning för att få mer information om ett planerat byggande av en motorväg, eller att ringa till en inköpschef på ett bensinbolag då de i en intervju diskuterat planer på att bygga ut fler obemannade stationer i södra Sverige.

Mediebevakning för Inköp

Inköpsavdelningen hos produktionsföretag har ett särskilt intresse av att bevaka vad som sägs och skrivs om alla leverantörer i deras leverantörskedja. Exempelvis kan hållbar produktion vara centralt för produktionsföretagets strategiska agenda och anseendearbete. I sådana fall kan en leverantör som inte har ett gott anseende, befinner sig i ekonomiska svårigheter eller på andra sätt inte presterar väl faktiskt utgöra ett problem för företagets kundnöjdhet och deras anseende.

Exempel på lösning för Inköp

Inköpsavdelningens mediebevakning samlar in omnämnanden av leverantörer i samband med specifika nyckelord som berör deras komponenter, produktionsmetoder, nyckelpersoner etc. Samtidigt visas tonläget i nyhetsartiklarna och ger avdelningen en översikt över den samlade kvalitén på alla leverantörers omnämnanden i media. Detta ger företaget en möjlighet att reagera och kontakta de leverantörer som befinner sig i svårigheter.

Mediebevakning för Ledning och Styrelse

Det är långt ifrån alla dagliga medieomnämnanden som är av intresse för ledningen och styrelsen. Men när omnämnanden är särskilt positiva eller negativa ökar intresset betydligt. Det är därför helt avgörande för ledningen att ha en mediebevakning i syfte att bevaka anseendet, hantera kommunikation (både externt och internt) samt för att förebygga och hantera kriser när de uppstår. Det handlar om att identifiera de viktigaste strategiska agendorna, nyckelpersonerna, kärnbudskapen etc. och bevaka omnämnanden av dessa i olika medier, länder, regioner, varumärken och affärsenheter.

Exempel på lösning för Ledning och Styrelse

Ledningen för ett regeringsparti uppdateras dagligen om omfattningen och tonen på omnämnanden av alla partimedlemmarna i riksdagsgruppen. Samtidigt får de även artiklar rörande partiets kärnfrågor, så att de kan se vilka som är drivande i debatten. Detta ger dem en översikt över vilka medier, journalister och övriga intressenter som uttalar sig om vad, men även hur medborgarnas åsikter förändras med tiden, så att de kan positionera sig optimalt.

Mediebevakning för Research & Development

Att designa och utveckla marknadens bästa produkter kräver en överblick över trender både bland målgrupperna såväl som över nya teknologier, produktionsmetoder samt mycket mer. Detta kräver inte minst en överblick över vad konkurrenterna och nya aktörer på marknaden gör. En global bevakning av nyckelord, exempelvis konkurrenternas produkter samt branschrelaterade nyckelord, i både redaktionella och sociala medier är därför ett ovärderligt verktyg för forskning och trendspaning.

Exempel på lösning för Research & Development

Produktutvecklingsteamet hos ett mjukvaruföretag inom ekonomisystem får dagligen nyhetsartiklar om deras mjukvarukategori för att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya funktioner. De tio största konkurrenterna bevakas noggrant på olika recensionssidor för mjukvara, samt i sociala medier, för att se användarnas kommentarer. Samtidigt blir de uppdaterade på tillkomsten av nya finans-appar i Appstore och Google Play för att få inspiration och en överblick över konkurrenterna, så att de hänger med i utvecklingen.

Mediebevakning för HR

Mediebevakning och kommunikationsanalys kan hjälpa HR-ansvariga att förstå hur företagets anseende, och därmed förmåga att attrahera talang, utvecklas. Men möjligheterna med mediebevakning sträcker sig längre än så. Stora internationella företag som har svårt att identifiera potentiella medarbetare inom specifika specialistområden kan till exempel använda mediebevakning av nyheter, bloggar, forum, sociala medier etc. tillsammans med avancerade söksträngar med specifika nyckelord för att, effektivare än något rekryteringsföretag, hitta den eftertraktade kompetensen. De rekryteringsansvariga kan även använda mediebevakning för att verifiera fakta om nya medarbetare och deras anseende från tidigare anställningar.

Exempel på lösning för HR

HR-avdelningen på ett stort globalt läkemedelsföretag anställer ett stort antal nya medarbetare med en särskild kunskap om en sällsynt sjukdom. Företagets HR-avdelning har utvecklat en specifik söksträng som kan söka genom alla facktidningar, bloggar och forum inom ett specifikt behandlingsområde för att hitta de personer som är tongivande i relevanta diskussioner och därmed kan antas ha mest kunskap om sjukdomen. Deras dagliga mediebevakning är på så sätt ett viktigt verktyg för att identifiera kompetens inom ett område där talangpoolen är ytterst begränsad och utspridd över världen.

Använd mediebevakning på alla avdelningar

Mediebevakning finns inte bara till för PR och kommunikation. Det är en strategisk resurs som kan gynna hela organisationen, från marknadsavdelningen till sälj, inköp, ledningsgruppen, R&D och till och med HR. Genom att ha fingret på det offentliga samtalets och de egna omnämnandenas puls kan alla avdelningar ta välinformerade beslut, identifiera nya möjligheter och navigera i ett ständigt föränderligt medielandskap.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om mediebevakning? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av vår mediebevakning

5 tips för den bästa mediebevakningen