fbpx

Så skapar mediebevakning värde för hela organisationen

7 min. lästid
Mediebevakning och medieanalys har traditionellt sett varit begränsat till PR- och kommunikationsavdelningar. De potentiella affärsmöjligheterna med mediebevakning är dock betydligt mer omfattande än så och mediebevakning kan vara värdefullt för långt fler än bara PR & Kommunikation. Det finns faktiskt potential för alla avdelningar i organisationen. I detta blogginlägg får du exempel på olika avdelningars behov och mål samt hur mediebevakning och medieinsikter konkret kan skapa värde.

Innehåll

Mediebevakning för PR & Kommunikation

De kommunikationsansvariga på större företag har ett stort behov av att bevaka och analysera omnämnanden för att kunna optimera verksamhetens kommunikation. De behöver identifiera vilka medier och journalister som skriver om vissa ämnen och hitta relevanta intressenter, såväl lokalt, regionalt och nationellt som internationellt. I de flesta fall krävs en bred bevakning av kanaler som print, webben, sociala medier, tv, radio och podcasts. Allt fler är också intresserade av att veta vad som skrivs på Deep och Dark Web. Den ökande digitaliseringen och globaliseringen innebär att det är viktigt att vara uppmärksam på digitala och sociala omnämnanden då de därifrån kan spridas till andra mediekanaler i ett rasande högt tempo.

Exempel på lösning för PR & Kommunikation

Många PR & Kommunikationsavdelningar på större konsultföretag väljer att få en bevakningsrapport för sitt och konkurrenternas varumärken varje morgon. Här ingår bevakning av produktnamn, personer i organisationen och omnämnanden av de viktigaste ämnena i branschen. En app skickar löpande notiser under hela dagen och en webbapp samlar in alla omnämnanden med viktiga nyckeltal.

Mediebevakning för Marknadsföring

I små och medelstora organisationer är det ofta marknadschefen som ansvarar för digitala och sociala kanaler, PR och kommunikation. De som har den rollen behöver förstå marknader, målgrupper och medier för att få en uppfattning om vilket innehåll och vilka budskap som fungerar och vilka som inte gör det. Därför är en mediebevakning som täcker omnämnanden av företaget, eventuella produkter eller tjänster, kampanjer etc. nästintill ett måste. Och verktyg som bevakar omnämnanden och konversationer i sociala medier (social listening) är nödvändiga för att marknadsavdelningen ska få insikter om målgruppernas upplevelse av företaget och det de erbjuder.

Exempel på lösning för Marknadsföring

Marknadsavdelningen på en stor livsmedelskedja har satt målet att vara top of mind hos sina målgrupper. Därför bevakar de sina egna och konkurrenternas varumärkesomnämnanden och mäter Share of Voice i media. De är också mycket måna om att kedjan ska ha gott anseende och har valt utökad bevakning av omnämnanden i sociala medier och den ton som används i dem. Marknadsavdelningen får ett dagligt bevakningsmejl och har dessutom tillgång till avancerad programvara för social listening och hantering av sociala medier.

Mediebevakning för Försäljningsavdelningen

Ett smart upplägg för mediebevakning ger organisationer en enorm potential när det kommer till leadgenerering. Kanske berättar medierna om att ett stort bolag planerar att bygga nytt huvudkontor eller att en statlig myndighet ska flytta till en annan ort. Genom att bevaka specifika ord som indikerar att det finns en möjlighet till försäljning, kan avdelningen ligga steget före konkurrenterna och komma med ett skräddarsytt erbjudande. Dessutom förenklas processen ytterligare genom att ge försäljningschefen en översikt av kontaktmöjligheterna hos de potentiella kunderna.

Exempel på lösning för Försäljningsavdelningen

Försäljningsavdelningen på ett byggföretag har valt ut en rad omnämnanden och ord som de vill bevaka för att hitta nya försäljningsmöjligheter före sina konkurrenter. Varje dag får de ett mediebevakningsmejl och chefen väljer ut intressanta omnämnanden som ska undersökas lite närmare. Uppgifterna fördelas bland medarbetarna och kan t ex. handla om att ringa kommunens tekniska förvaltning för att få veta mer om ett planerat motorvägsbygge, eller kontakta inköpschefen på ett bensinbolag som hörts berätta om deras satsning på obemannade stationer i norra Sverige.

Mediebevakning för Inköpsavdelningen

De flesta inköpsavdelningar är intresserade av att veta vad som sägs och skrivs om deras leverantörer, i hela leverantörskedjan. Det gäller inte minst tillverkningsföretag som vill veta om hållbar produktion står på leverantörens strategiska agenda och är en viktig del av imagebyggandet. En leverantör som har dåligt anseende, ekonomiska svårigheter eller andra utmaningar kan nämligen orsaka stora problem för verksamhetens kundnöjdhet och anseende.

Exempel på lösning för Inköpsavdelningen

En inköpsavdelning använder sig av en mediebevakning som samlar in omnämnanden av leverantörer kopplat till utvalda nyckelord om t ex. deras komponenter, produktionsmetoder eller nyckelpersoner. Vår barometer ger samtidigt en bild av tonen i omnämnandena och en översikt av omnämnanden för alla företagets leverantörer. Det ger avdelningen möjlighet att agera och ta kontakt med leverantörer som är i trubbel för att förhindra negativ publicitet.

Mediebevakning för Ledning och Styrelse

Långt ifrån allt som dagligen nämns i media om en organisation är intressant för ledningen och styrelseledamöterna. Men intresset ökar markant när ett omnämnande är särskilt bra eller särskilt dåligt. Mediebevakning är viktig för att ledningen ska kunna hålla koll på omnämnanden, rikta kommunikationen – till marknaden såväl som internt – för att förebygga och hantera kriser. Det handlar dels om att identifiera de viktigaste strategiska agendorna, nyckelpersonerna och kärnbudskapen, dels om att bevaka omnämnanden i olika medier, länder, regioner, varumärken och affärsområden.

Exempel på lösning för Ledning och Styrelse

Ledningen för ett regeringsparti får dagliga uppdateringar om mängden omnämnanden av partimedlemmarna i riksdagsgruppen och om tonen i dem. Deras mediebevakning ger dessutom information om artiklar som nämner partiets nyckelfrågor, så att partiledningen kan se vem som driver debatten. Upplägget skapar en överblick av vilka medier, journalister och andra intressenter som talar om vad. Eftersom ledningen också bevakar hur medborgarnas åsikter förändras över tid, får de god hjälp att positionera sig på allra bästa sätt.

Mediebevakning för Research & Development

För att designa och utveckla de bästa produkterna för en marknad krävs koll på trender inom målgrupperna, inom ny teknik, nya produktionsmetoder och mycket mer. Och kanske allra viktigast – en överblick av vad konkurrenter och nya aktörer på marknaden tar sig för. Därför är global bevakning av nyckelord som t ex. konkurrenternas produkter och branschspecifika uttryck i både press och sociala medier, ovärderliga verktyg för R&D-teamets trendspaningar.

Exempel på lösning för Research & Development

R&D-teamet på ett mjukvaruföretag inom ekonomisystem får dagligen nyhetsartiklar om sin kategori i deras mediebevakningslösning. Det hjälper dem att ligga i framkant när det gäller att utveckla nya funktioner. Deras tio största konkurrenter bevakas noga på olika webbplatser med produktomdömen och sociala medier för att lyssna in användarnas kommentarer. För att få ytterligare inspiration och undvika att bli omsprungna, följer teamet också statistiken för uppladdning av nya appar inom finanssektorn hos App Store och Google Play.

Mediebevakning för HR

Mediebevakning och kommunikationsanalys kan hjälpa HR-ansvariga att förstå vad som påverkar organisationens anseende, hur det utvecklas och att det spelar stor roll för förmågan att locka till sig talanger. Men mediebevakning kan ge HR fler fördelar än så. Stora internationella företag som har en utmaning i att attrahera talanger inom nischade specialistområden, kan använda en avancerad söksträng med nyckelord för att bevaka bloggar, forum och sociala medier. Det hjälper teamet att hitta nålen i höstacken, bättre och mer effektivt än ett rekryteringsföretag och samtidigt är mediebevakningen ett utmärkt verktyg för att göra en bakgrundskoll på kandidater som är aktuella för anställning.

Exempel på lösning för HR

HR-avdelningen på ett globalt läkemedelsföretag vill anställa ett stort antal nya medarbetare med specialkunskaper om en sällsynt sjukdom. Företagets HR-avdelning har utvecklat en söksträng som kan scannar alla tidskrifter, bloggar och forum inom ett specifikt behandlingsområde för att hitta personer som är tongivande i debatter och antas veta mest om sjukdomen. Den dagliga mediebevakningen från Infomedia blir ett viktigt verktyg för HR-avdelningen när de söker efter experttalanger inom ett område där urvalet är väldigt litet och där experterna dessutom är spridda världen över.

Dra nytta av mediebevakning på alla avdelningar

Mediebevakning är inte bara något för PR- och kommunikationsavdelningen. Det är en strategisk resurs som kan skapa stort värde för hela er organisation; från marknadsavdelningen till försäljning, upphandling, ledning, R&D och till och med HR-avdelningen. Genom att hålla fingret på pulsen när det gäller omnämnanden och konversationer om ämnen som på olika sätt rör er organisation, kan alla avdelningar fatta välgrundade beslut, upptäcka nya möjligheter och navigera i ett medielandskap som blir mer komplext för varje dag.

Läs också

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om mediebevakning? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Ladda ner

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av vår mediebevakning

5 tips för den bästa mediebevakningen