CASE

DSB

Persontransport

Danmark

7500 anställda

Infomedia ger DSB verktygen för att hantera sin kommunikation på SoMe

Om DSB

DSB håller Danmark i rullning

DSB är ett av Danmarks mest välkända varumärken. Som ett statligt ägt företag utför DSB en viktig uppgift genom att transportera mer än 500 000 kunder varje dag tvärs över hela Danmark.

Med 11 670 dagliga tågavgångar och 298 stationer hjälper DSB ständigt människor vidare på deras färd.

Med den rollen medföljer också mycket uppmärksamhet från befolkningen. DSB:s närvaro på sociala medier är därför avgörande för deras förmåga att ge god kundservice, ta hand om varumärket och interagera med samhällsmedborgarna.

2022 vann Infomedia silver vid AMEC awards, kommunikationsbranschens årliga internationella prisutdelning, för våra mätningar av DSB:s resultat på sociala medier.

DSB:s behov

Som ett välkänt varumärke i Danmark med tusentals kunder kräver DSB:s närvaro på sociala medier strategisk insikt, strukturerad mätning och effektiva verktyg.

Att förstå värdet av SoMe-arbete

DSB:s närvaro på sociala medier sträcker sig över Facebook, Instagram och LinkedIn. För att förstå värdet och framgången av detta arbete behöver DSB en fast, samlad KPI och en baseline att arbeta utifrån för att förbättra deras resultat.

Få strategisk insikt i vad som fungerar

DSB arbetar strategiskt med sociala medier utifrån fasta månatliga KPI: er. Därför behöver DSB kontinuerligt analysera och förstå när och varför deras innehåll uppnår bra eller mindre bra resultat.

Hantera SoMe över olika kanaler

Med tre aktiva kanaler och stor användarinteraktion i form av kommentarer, behöver DSB ett verktyg för att hantera både planering och genomförande av sitt innehåll, men även för community management och kundservice.
ANALYS AV SOCIALA MEDIER

Infomedias SoMe-score skapar klarhet for DSB

Infomedias SoMe-score ger DSB ett samlat svar på om deras ägda innehåll har klarat sig bra eller inte.

SoMe-score beräknas genom att analysera DSB:s inlägg baserat på deras räckvidd, engagemang och tonaliteten i dess kommentarsfältet. Särskilt tonaliteten ger DSB en bättre förståelse för hur deras innehåll har mottagits. De tre parametrarna resulterar i en genomsnittlig poäng för månaden, vilket ger DSB en klarhet i hur deras inlägg har presterat. Scoren används även för intern KPI-rapportering.
Högt engagemang kan tolkas missvisande och kan vara resultatet av både positiva och negativa interaktioner – därför ingår tonaliteten som en del av DSB:s totala score. Mottagandet av deras inlägg och stämningen i kommentarsfältet mäts så att de både vet vilka inlägg som har presterat bra och mindre bra samt varför. Detta använder de varje månad för att utvärdera sin community management på deras sociala kanaler.
Varje månad bollar DSB idéer med Infomedias experter med utgångspunkt i en rapport över månadens SoMe-score och individuella inlägg. Den objektiva rådgivningen utifrån ger både en frisk synvinkel för DSB och bidrar med konkreta råd för deras närvaro på sociala medier.
Baserat på månadens innehåll och data får DSB tydliga och konkreta rekommendationer från Infomedias experter rådande vad de bör fortsätta med, vad de bör göra annorlunda och vad de bör vara uppmärksamma på.

Resultat

Med Infomedias SoMe-score blir DSB klokare på sin närvaro på sociala medier och kan bättre kommunicera sitt värde samt dela insikter med resten av organisationen.

Ökad performance på SoMe

Med SoMe-scoren och rådgivning från Infomedia har DSB under en flerårig period förbättrat resultaten på deras sociala medie-kanaler. Med hjälp av scoren och rådgivningen håller de sig hela tiden uppdaterade om vilka format, budskap och kanaler som ger bästa resultat. På så sätt håller de sin strategi och sitt utförande skarpt.

Insikt i community management

Eftersom en av parametrarna i SoMe-scoren är tonaliteten i kommentarsfälten, får DSB:s marknadsföringsteam data om bland annat effekten av bra community management. Detta skapar bättre samarbete mellan DSB:s marknadsföringsavdelning och SoMe-teamet som ansvarar för kundservice. Marknadsföringsavdelningen kan också enklare kommunicera till PR-teamet hur det står till med varumärket och dess anseende på sociala medier.

Insikt i vad som fungerar.

Med enstaka KPI: er såsom räckvidd eller engagemang kan det vara svårt att veta om ett inlägg verkligen har presterat bra. Med SoMe-score får DSB klarhet i deras resultat och kan därifrån analysera gemensamma nämnare, både för de inlägg som är bra och för de som är mindre bra. Den regelbundna mätningen av deras prestationer underlättar också för DSB att följa med i förändringar i de olika plattformarnas algoritmer.
AMEC AWARDS 2022

Prisbelönt lösning

Vid kommunikationsbranschens årliga prisutdelning tog Infomedia silver i kategorin: Best use of social media measurement

A cohesive score for measuring and fostering success across social channels

Hootsuite gör DSB:s arbete med SoMe effektivt och överskådligt

Infomedia är lösningspartner för SoMe-verktyget Hootsuite, där DSB hanterar allt sitt innehåll över olika kanaler och effektiviserar sin community management.

DSB använder Hootsuite för att hålla reda på allt sitt innehåll på alla deras sociala kanaler. Möjligheten att planera inlägg gör det möjligt för DSB att alltid hålla SoMe-maskinen i gång och enkelt göra justeringar vid behov.
DSB får många kommentarer och meddelanden på sina aktiviteter på sociala medier och behöver därför verktyg för att hantera deras community management. I Hootsuite arbetar DSB med mallar såväl som personliga svar, så att de alltid kan ge snabb och god kundservice till sina kunder.

Hos DSB är det marknadsavdelningen som ansvarar för innehållet på sociala medier. Samtidigt har DSB ett dedikerat SoMe-team som tar hand om kundtjänst via sociala medier. Med Hootsuite får DSB en plattform där både marknadsavdelningen och SoMe-teamet friktionsfritt kan hantera och samarbeta i sina kanaler.

Resultat

Med Hootsuite blir administrationen av DSB:s sociala medier enklare, så att fokus kan vara på strategi

Överblick över SoMe-närvaron

Att ha alla inlägg för alla kanaler samlade på ett ställe ger DSB en överblick. Det gör det lättare att arbeta långsiktigt, proaktivt och ökar flexibiliteten när behovet av spontana inlägg uppstår.

Stark kundservice med snabba svar

Med funktionaliteterna i Hootsuite stärker DSB:s SoMe-team sitt arbete med kundservice. Mallar för svar på vanliga kundfrågor och möjligheten att anpassa sparar SoMe-teamet tid och säkerställer överensstämmelse i kommunikationsstilen.

Insikt i prestandard över olika kanaler

Hootsuite samlar data för DSB:s aktiviteter på alla deras kanaler. Det gör det möjligt för DSB att ständigt hålla sig uppdaterade om hur de presterar på sociala medier.

Vill du höra mer om era möjligheter med Infomedia?

Läs mer om våra tjänster

Människor, omfattande data och avancerad teknologi är ingredienserna i våra lösningar. Vi erbjuder det som krävs för att navigera i ett komplext medielandskap. Lokalt, regionalt och globalt.

Kontakta oss

Vill du diskutera era utmaningar och behov kring media intelligence? Kontakta oss för en pratstund.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inspiration om spännande webinars, whitepapers och intressanta case. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.