fbpx

Så här förbättrar Infomedias SoMe-score din inverkan på sociala medier

| Strategy Consultant, Social Media
6 min. lästid
Du kanske känner till utmaningen: Du mäter dina insatser på sociala medier, där du förmodligen tittar på dina vanliga KPI:er (klassiska ”vanity metrics”). Men hur vet du om dessa siffror betyder att din närvaro på sociala medier är en framgång eller inte?

Medförfattare: Andreas Pedersen | Lead Analyst, Infomedia

För att mäta din påverkan på sociala medier är det nödvändigt att titta på mer än dina klassiska KPI:er. De individuella nyckeltal som räckvidd och engagemang ger bara en delbild av din publicitet och ditt innehåll. Ett högt engagemang kan tolkas som missvisande, eftersom det både kan vara resultatet av en ”lovestorm” eller en ”shitstorm”. På samma sätt kan räckvidd också ha en mindre positiv betydelse om budskapet inte tas emot som det var tänkt.

Därför har vi på Infomedia gjort det lättare att förstå hur din organisation och ditt varumärke framstår på sociala medier. Vi har tagit fram en SoMe-score som säkerställer en nyanserad, heltäckande bild av dina insatser, så att du får en helhetsbild i en tydlig score.

SoMe scoren är en kontinuerlig mätenhet som täcker dina insatser på ägda sociala medier.

Med scoren får du en baslinje för din närvaro på sociala medier, mot vilken du kan jämföra dina framtida insatser och anpassa dina ambitioner och mål därefter.

Hur fungerar Infomedias SoMe-score på intjänade, ägda och betalda medier?

Infomedias SoMe-score kan beräknas för både dina intjänade, ägda och betalda media, eller så kan den fokusera på bara ett område som är särskilt relevant för din organisation.

På intjänade sociala medier sätter de enskilda plattformarna upp särskilda regler för hur du kan lyssna in. Det är därför viktigt att ha ett gediget verktyg för sociala medier om ambitionen är att se helheten gällande omnämnanden och prestationer. Ett dedikerat verktyg är också viktigt för egna sociala kanaler, eftersom det hjälper till att organisera och förstå den övergripande kommunikationen av inlägg och mottagning.

Vi beräknar SoMe-scoren olika från intjänad media till ägd och betald och använder dedikerade lyssningsverktyg för att säkerställa att du får en överblick över plattformar och lyssnar på rätt ställen.

Använd SoMe-scoren för att mäta dina omnämnanden på intjänade media

Med SoMe-scoren för intjänad media får du ett mått och därmed en bild av hur din organisation och ditt varumärke omnämns på sociala medier – de nämner saker som du själv inte har kontroll över. Kanske använder din organisation redan ett PR-verktyg för att mäta era omnämnanden i redaktionella medier. SoMe-scoren är en direkt motsvarighet, vilket ger dig samma möjlighet att dokumentera, analysera och optimera arbetet med omvärldens uppfattning om dig.

Infomedias intjänade SoMe-score varierar från -100 till +100, där fyra element är viktiga för resultatet av scoren:

 1. Inläggets räckvidd: Hur många personer har potentiellt sett inlägget där du nämns?
 2. Inläggets engagemang: Här tittar vi på det totala antalet gilla-markeringar, kommentarer och delningar. Detta jämförs med inläggets räckvidd för att beräkna om inläggets engagemang, i förhållande till inläggets räckvidd, är hög eller låg.
 3. Typ av inlägg: Inlägget analyseras utifrån om det är text, länk eller bild/video för att bedöma om uppmärksamheten det får är viktigt för mottagandet av omnämnandet.
 4. Inläggets ton: Inläggets ton analyseras för att bedöma omnämnandets budskap. Hur är stämningen? Tonen i inlägget är avgörande för om scoren för omnämnandet är negativ eller positiv.
Exempel på en organisation med SoMe-score för förvärvade media i tillväxt.

Genom att använda SoMe-scoren för att mäta dina intjänade omnämnanden får du en överblick och en förståelse för hur du representeras över t.ex. Twitter, Facebook och Instagram. Notiserna kan med fördel kategoriseras i olika ämnen, så att du kan fördjupa dig i hur omnämnanden av t.ex. produkt A skiljer sig från produkt B.

Använd SoMe-scoren för att mäta mottagandet av ditt eget innehåll på ägda och betalda medier

SoMe-scoren för ägda medier mäter prestandan för ditt eget innehåll. Som tidigare nämnts tittar många på klassiska ”vanity metrics”, men med SoMe-scoren för ägda och betalda medier undviker du den splittrade bilden av dina individuella inlägg och får en solid grund för jämförelse mellan dem.

Infomedias SoMe-score för ägda och betalda medier sträcker sig från -100 till +100 och består av tre element:

 1. Inläggets räckvidd: Hur många personer har dina inlägg nått? Här sätts en baslinje utifrån kanalens antal följare och hur stor räckvidden har varit på kanalens inlägg historiskt.
 2. Inläggets engagemang: Här tittar vi på det totala antalet gilla-markeringar, kommentarer och delningar. Ett inläggs engagemang jämförs med inläggets räckvidd för att beräkna om inläggets engagemang, i förhållande till inläggets räckvidd, är hög eller låg.
 3. Inläggets kommentarer: Tonen på inläggen analyseras för. Hur är stämningen i kommentarspåren, positiv eller negativ? Den genomsnittliga tonen är en avgörande indikator på mottagandet av innehållet och används därmed för att avgöra om scoren för inlägget är positiv eller negativ.

Exempel på 2 inlägg

Nedan följer exempel på 2 inlägg från det fiktiva företaget The Fit Company. Inläggen har samma räckvidd, men mottagandet är väldigt olika, vilket återspeglas i SoMe-scoren.

Inlägg 1

Inlägg 2

Särskilt tonaliteten säger mycket om mottagandet av ditt innehåll. Som nämnts tidigare kan högt engagemang och räckvidd både vara tecken på en ”shitstorm” eller en ”lovestorm”. Genom att systematiskt titta på kommentarspåren och manuellt utvärdera dessa förfrågningar får du en större kvantitativ databas som kan användas för att förbättra din närvaro på sociala medier.

Som företag kan du vara med och forma och påverka tonaliteten i dina egna inlägg när du är aktivt närvarande i kommentarsfältet. Här kan SoMe-scoren hjälpa dig att bevisa ditt hårda arbete med kundtjänst och community management i kommentarspåren, som Infomedia kan ge dig konkreta råd om.

Varför ska du använda dig av en SoMe-score?

Det finns flera skäl att använda en övergripande SoMe-score snarare än individuella KPI:er eller ”vanity metrics”.

Du får en kvalificerad mätenhet att ta itu med när du ska lyfta fram din närvaro på sociala medier. På så sätt minskar man en del av de tvivel som kan uppstå när enskilda KPI:er pekar i olika riktningar och indikerar motsatta saker.

Med Infomedias SoMe-score får du adekvat databearbetning över dina kanaler, och på så sätt kan du bevisa kvaliteten på hur din organisation representeras på sociala medier – oavsett om det är förtjänade eller ägda medier.
Scoren gör det alltså lättare för dig att rapportera och förbättra ditt arbete. Bara ett mål för dig och ledningen att ta itu med och en tydlig indikation på vad du måste göra. Du får svar på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Fördelarna med Infomedias SoMe-score:

 1. Det är ett kvalificerat mått som belyser din närvaro på sociala medier.
 2. Det ger dig ett tillförlitligt och konsekvent KPI-mått på effekten av ditt arbete.
 3. Den identifierar omnämnanden eller inlägg där din organisation är mycket synlig eller presterar bra och gör synligt för ditt team hur publiken kommer att uppfatta ditt varumärke.
 4. Den kan användas för att identifiera styrkor och utvecklingspotentialer för dina omnämnanden och SoMe-insatser.

Infomedia bearbetar manuellt data från intjänad, ägd och/eller betald media och granskar relevanta resultat och observationer med dig, så att du kan stärka dina SoMe-insatser.

Kom igång med att använda en SoMe-score som din vanliga KPI-mätning

Infomedias SoMe-score kan användas på många sätt och du kan få en lösning anpassad efter dina behov. En fast månadsrapport med SoMe-scoren med en granskning av våra experter av varje omnämnande/innehåll samt en månads- eller kvartalsgranskning kommer att lyfta ditt arbete avsevärt. Möjligheterna är många – så oavsett dina behov har vi en vettig lösning för din organisation så att du kan mäta och känna din närvaro på sociala medier och stå starkare.

Läs också

Vill du veta mer om Infomedias SoMe-score?

Vill du veta mer, eller bara ha någon att bolla med, är du välkommen att kontakta oss för en kravlös pratstund.

Ladda ner

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt