fbpx

Så här kommer du igång med en medieanalys

4 min. lästid
Att navigera i medielandskapet kan vara en utmaning. Med rätt insikter till hands blir uppgiften enklare, och därför är medieanalys en bra idé. Analysen ger dig det du behöver för att fatta långsiktiga, strategiska beslut. Det här blogginlägget lär dig hur du kommer igång med din medieanalys och hur du får största möjliga nytta av den.

Det viktigaste först: När behöver du en medieanalys?

Medieanalyser handlar om att förstå ditt företags position i medielandskapet (gärna i förhållande till dina konkurrenter) och använda den insikten strategiskt. Om du till exempel vill se på utvecklingen i er publicitet över tid, jämföra er med konkurrenterna, lära känna er målgrupp bättre eller identifiera relevanta influencers – ja, då behöver du en medieanalys.

Men hur kommer du igång? Läs vidare, så hittar du svaret på just det.

Definiera ert behov av en medieanalys

Beslutet att ge sig in i medieanalysens värld är inte ett impulsivt infall, utan ett strategiskt val. Innan ni dyker ner i datan är det viktigt att ni förstår er egen position. Denna förståelse är inte bara viktig för er, utan även för er analyspartner, som måste känna till er kontext för att kunna leverera det som ger er störst värde.

Är ni nya på er marknad eller möter ni andra konkurrenter än tidigare? Känner ni era kunder? Vet ni vilka de är – inte bara demografiskt, utan även när det gäller beteende och förväntningar? Vet ni vilka försäljningskanaler som genererar mest värde för varumärket och varför det är så? Vilka är era största utmaningar när det gäller kommunikation, marknadsföring etc.? Vad är bakgrunden till era utmaningar?

Att fundera över er nuvarande position är avgörande eftersom det formar de frågor ni kommer att ställa och de insikter ni vill få från analysen. Allt detta är förstås med och formar hur en medieanalys som ger just er mest värde ska se ut.

Fundera också på om det finns några förändringar, på marknaden eller i er strategi, som kan betyda att ni måste omvärdera ert förhållningssätt till x, y och z. En medieanalys kan visa varför specifika utmaningar uppstår och ge er den kunskap ni behöver för att anpassa er.

Bra frågor att ställa sig:

  • Hur ser vår nuvarande situation ut?
  • Vilka är våra utmaningar?
  • Varför behöver vi den här analysen?

Var specifika med vad ni vill veta

De insikter som ni vill få genom en medieanalys bör styras av tydliga mål. Vill ni undersöka effekterna av era senaste PR-kampanjer eller letar ni efter underliggande trender som kan vara basen i nästa stora marknadsföringsaktivitet?

Oavsett vad ni är intresserade av att veta mer om så är detaljerade frågor vägen framåt. Ju mer exakt ni kan beskriva vad ni vill förstå, desto mer kan ni rikta medieanalysen för att se till att ni får de svar ni behöver.

Ni bör till exempel fundera på om analysen ska baseras på redaktionella medier, sociala medier eller både och. Vilka medier är viktigast för er strategi? Vilka medier arbetar ni oftast med?

Och det är alltid en bra idé att ägna en tanke åt vilka svar som er analys kommer att ge. Genom att klargöra förväntningarna får ni hjälp att hålla fokus på syftet med analysen och kan säkerställa att analysen ger er insikter som går att använda i praktiken.

Bra frågor att ställa sig:

  • Vad är det vi vill veta?
  • Vilka frågor är viktiga att få svar på?
  • Vad tror vi att svaren är?

Fundera på hur ni ska använda er nya kunskap

När er medieanalys har resulterat i en uppsättning insikter ska de inte bara läggas på hyllan utan ligga till grund för och driva fram era beslut.

Innan ni sätter igång bör ni reflektera över hur er nyvunna kunskap ska användas. Är er analys en del av en övergripande översyn av verksamheten eller en utgångspunkt för en ny strategisk inriktning? Fundera på hur resultaten kan integreras i er nuvarande strategi och era nuvarande processer – eller hur de kan ligga till grund för en ny strategisk inriktning.

I det här sammanhanget är det också klokt att tänka kring eventuella tidsramar för analysen. Kommer resultaten att användas i en ny strategi som ska presenteras i februari? Eller kommer resultaten att ligga till grund för en ny kampanj till produktlanseringen i augusti? Om ni känner till tidpunkten för implementeringen av era nya insikter, ger ni er själva den bästa chansen att skörda frukterna av er medieanalys.

Bra frågor att ställa sig:

  • Vilka beslut ska fattas baserat på analysen?
  • När ska resultaten vara klara?

Vilka ramar ska sättas för analysen?

När man arbetar med medieanalys är möjligheterna oändliga. Men i de flesta företag och organisationer finns det naturligtvis begränsningar i form av faktorer som tid, resurser och budget.

Dessa faktorer, som bidrar till arbetet med att sätta ramar för analysen, kan t.ex. påverka i vilken utsträckning analysen görs genom teknik och artificiell intelligens eller av mänskliga experter. Faktorerna styr också om er leverans bara består av en rapport eller av ett större paket med en rapport, en presentation och råd från en expert.

Låt en analysexpert ta hand om resten

För att komma igång med analysen behöver ni lyckligtvis varken vara experter på mediedata, veta vilka data er leverantör ska använda eller vilka mätetal som ska ingå. Ni ska istället fokusera på att samla ihop era tankar om ert nuläge, vad ni vill veta mer om och medieanalysens sammanhang – ju tydligare desto bättre. Resten hjälper en bra analysleverantör er med.

Men: Det är en bra idé att ha en plan för hur de nya insikterna ska aktiveras internt för att skapa värde för organisationen. För när allt kommer omkring det ju först när du börjar agera på era data som resultaten kommer.

Läs också

Kontakta oss

Vill du veta mer om insikter från medieanalyser? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om era behov och möjligheter.

Ladda ner

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt