Social listening – från data till insikt

Katrine Jacobsen
Katrine Jacobsen
Strategy Consultant, Social Media
Så kallad social media listening är viktigt för att hålla koll på ditt företags publicitet och anseende i sociala medier. Men social media listening kan användas för mycket mer än så. Du kan till exempel använda det för att samla in data från olika sociala kanaler som t e x Facebook, Instagram och Twitter, och översätta till nya insikter för att förbättra ert anseende, kommunikation, marknadsföring och allmänna närvaro i sociala medier.

Därför måste du mäta sociala medier

Det finns flera goda skäl till att spetsa öronen i sociala medier som Facebook, LinkedIn m fl. Med en plattform  för social media listening kan du samla in data om ditt företag från flera olika kontaktytor. Du kan mäta parametrar som: räckvidden för era inlägg, användarnas engagemang, tonen i konversationerna och vilka hashtags som trendar. Förutom att få insikter om ert varumärke och hur ni omnämns kan ni använda social listening för att:
 • Få insikter om er marknad, trender, produkter, kommunikation och konkurrenter
 • Skapa vassare innehåll och budskap
 • Vårda ert anseende
 • Vara närvarande i rätt kanaler
 • Identifiera ditt erbjudande
 • Få vägledning i hur ni kommunicerar
 • Komma närmare dina målgrupper och influencers

Skapa samspel mellan förtjänad och ägd media

I arbetet med marknadsföring och kommunikation skiljer vi ofta mellan förtjänade och ägda medier.

Förtjänad media består av innehåll om ert varumärke, företag eller produkter som kommer från andra än er. Innehåll publiceras någon annanstans än i de kanalerna ni själva äger. Till exempel artiklar i media, omnämnanden på sociala medier, som t e x Facebook, Twitter och Intragram recensioner och liknande;  i kanaler där du inte själv kontrollerar innehållet.

Ägd media är kanaler du äger och kontrollerar innehållet på. Till exempel din webbplats, din blogg, nyhetsbrev, ”whitepapers” och innehåll som du publicerar i dina egna sociala kanaler.

Poängen med att arbeta med social media listening är just att säkerställa ett starkt samspel mellan förtjänade medier och ägda medier och de insikter du kan få genom dessa kanaler.

Har du lust att höra mer om Talkwalkers plattform för social listening?

Data och insikter via förtjänad media

Här är några exempel på insikter som bevakning av förtjänad media kan ge:
 • Omnämnande av ert varumärke Följer du alla digitala och sociala medier, var och när ert företag/organisation nämns? Också när @ inte ingår?
 • Identifiering och mätning av intresseområden Är ni tillräckligt aktiva inom era ämnesområden? Eller finns det ämnen ni borde vara mer aktiva i?
 • Kampanjövervakning Vad har era kampanjer gett för resultat?
 • Konkurrentanalys Hur mycket publicitet, volym, räckvidd, engagemang etcetera får ni jämfört med konkurrenterna?
 • Identifiering av trender Finns det trender du bör känna till när du positionerar ert företag?
 • Krisberedskap Är du beredd att lyssna på alla recensioner som ert företag eller produkter får? Vad gör ni när/om en kris uppstår?

Data och insikter via ägda medier

När du samlar in data om ägda medier har du också många möjligheter att få ny kunskap, till exempel om:
 • Utvecklingen hos anhängare Vilka är dina följare? Hur aktiva är de och när är de aktiva? Hur är utvecklingen av dina följare i olika kanaler?
 • Innehållskvalitet Hur fungerar ditt innehåll? Vilket innehåll skapar mest engagemang och vilket fungerar inte så bra? Vilken typ av innehåll engagerar användare mest (länk, bild, video)?
 • Tone of voice Är tonen övervägande positiv, negativ eller neutral i förhållande till ditt innehåll och budskap? Vad reagerar målgruppen positivt och negativt på?
 • Konkurrentbevakning Hur aktiva är dina konkurrenter på sina kanaler i förhållande till dig själv? Hur långtgående och hur stort engagemang har de gentemot dig? Och hur hanterar dina konkurrenter sin gemenskap på sociala medier?
 • Identifiering av influencers Vilka personer är mest aktiva på dina kanaler? Och vad är deras inställning till dig? Ska du till exempel engagera nya influencers i din nästa kampanj?
 • Förebyggande av kris Är du tillräckligt förberedd på plötslig negativ aktivitet i dina egna kanaler? Och vad gör du om/när en kris uppstår?
Det är inte data och mängden möjliga insikter som saknas på både förtjänade och ägda medier. Men om du vill ha framgång med social listening så handlar det om att skapa en interaktion mellan dina egna och andras kanaler, och använda insikterna för att förbättra din marknadsföring och kommunikation. Utgångspunkten för att skapa framgångsrikt innehåll för dina egna kanaler är att följa hur dina budskap tas emot i målgrupperna. Om du till exempel vill engagera dig inom ett visst ämne, är det därför bra att undersöka hur användarna svarar på detta ämne på dina egna kanaler.

Hur man lyckas med social media listening

Det viktigaste är att integrera social listening och kunskaperna som en del av en övergripande kommunikationsmätning med lämpliga verktyg eller programvaror.

Är ert primära mål med kommunikationen att säkerställa ett gott anseende? Försäkrar ni er om att få en bra marknadsposition? Säljer ni produkter? Skapa paradigmskiften? Oavsett vilket kan ett av sätten vara att mäta framgång via datainsamling och kunskaper med hjälp av en social listening plattform.

Håll dig uppdaterad

De senaste åren har det skett en markant utveckling inom sociala medier, API: er och programvaror. Det betyder att det finns speciella omständigheter du måste vara medveten om. Sociala medier som Facebook, LinkedIn, Instagram m. fl. ställer ständigt krav på vad vi kan och vad vi inte kan. Det påverkar hur vi arbetar med data och vad vi kan ta till oss.

guide

Läs hur du stärker ditt varumärke och skapar värde med social listening och effektiva verktyg för datainsamling och analys.

Checklista för social media listening

1. Investera i ett bra verktyg

För att arbeta strategiskt med social listening behöver du ett professionellt verktyg för datainsamling och analys. Det finns flera social listening tools eller verktyg på marknaden och till exempel kan Talkwalker göra mycket av jobbet åt dig.

2. Gör det enkelt

Konkretisera vad du vill undersöka: ert företag, anseende, ämnen, konkurrenter etc. Men gör det enkelt. Du kan snabbt drunkna i data.

3. Förvandla data till kunskaper

Se till att du har rätt inställning i verktyget för social media listening så att du samlar in data som täcker ert behov. Och använd insikten från datan aktivt för att skapa bättre och vassare kommunikation

4. Var proaktiv och målfokuserad

Det ger sällan värde att mäta bakåt mot en kris eller kampanj som inte fungerade. Var därför proaktiv. Definiera KPI:er innan du startar dina kampanjer eller projekt. Mät och justera kontinuerligt i stället för att vänta med mätningen tills dina projekt är över.

5. Synka förtjänad och ägd media

Säkerställ ett samspel mellan era insatser i förtjänade och ägda medier. Samtidigt bidrar det till att bryta ner silos internt och därmed skapa en bättre övergripande kommunikationsinsats och mätning av era resultat.

6. Dokumentera, dela och använd dina insikter som en hävstång för nya prioriteringar

När du dokumenterar och delar dina resultat och kunskaper skapar det nyfikenhet och nya hypoteser. Var noga med att dela viktig information och insikter internt med ledningen, styrelsen och andra relevanta avdelningar. Att dela intressant data och kunskap som stöder företagets avkastning kan skapa nya möjligheter – för företaget och för dig.

Läs även

Kommunikation & PRMarketing och digital

Så rapporterar du dina social listening-resultat

Kommunikation & PRMarketing och digitalMedier

Därför bör du strukturera mätningen av din sociala mediestrategi

Kommunikation & PRMarketing och digital

Skapa resultat med ett verktyg till social listening

Vill du veta mer om social listening?

Låt oss talas vid om ditt arbete med sociala medier och hur våra digitala verktyg kan göra ditt eget och dina medarbetares arbete ännu smidigare.

Boka en Talkwalker demo

Ladda ner vår guide om Social Listening