Social listening – från data till insikt


Katrine Jacobsen

Så kallad social listening är viktigt för att hålla koll på ditt företags publicitet och rykte i sociala medier. Men social listening kan användas för mycket mer än så. Du kan till exempel använda det för att samla in data från olika sociala kanaler och översätta till nya insikter för att förbättra ditt rykte, kommunikation, marknadsföring och allmänna närvaro i sociala medier.

Därför måste du mäta sociala medier

Det finns flera goda skäl till att spetsa öronen i sociala medier. Med social listening kan du samla in data om ditt företag från flera olika kontaktytor. Du kan mäta parametrar som: räckvidden för era inlägg, användarnas engagemang, tonen i konversationerna och vilka hashtags som trendar.

Förutom att få insikter om ert varumärke och hur ni omnämns kan ni använda social listening för att:  

 • Få insikter om er marknad, trender, produkter, kommunikation och konkurrenter
 • Skapa vassare innehåll och budskap
 • Vårda ditt rykte
 • Vara närvarande i rätt kanaler
 • Identifiera ditt erbjudande
 • Få vägledning i hur ni kommunicerar
 • Komma närmare dina målgrupper och influencers

Skapa samspel mellan förtjänad och ägd media

I arbetet med marknadsföring och kommunikation skiljer vi ofta mellan förtjänade och ägda medier.

Förtjänad media består av innehåll om ert varumärke, företag eller produkter som kommer från andra än er. Innehåll publiceras någon annanstans än i de kanalerna ni själva äger. Till exempel artiklar i media, omnämnanden på sociala medier, recensioner och liknande;  i kanaler där du inte själv kontrollerar innehållet.

Ägd media är kanaler du äger och kontrollerar innehållet på. Till exempel din webbplats, din blogg, nyhetsbrev, ”white papers” och innehåll som du publicerar i dina egna sociala kanaler.

Poängen med att arbeta med social listening är just att säkerställa ett starkt samspel mellan förtjänade medier och ägda medier och de insikter du kan få genom dessa kanaler.

Data och insikter via förtjänad media

Här är några exempel på insikter som bevakning av förtjänad media kan ge:

 • Omnämnande av ert varumärke
  Följer du alla digitala och sociala medier, var och när ert företag/organisation nämns? Också när @ inte ingår?
 • Identifiering och mätning av intresseområden
  Är ni tillräckligt aktiva inom era ämnesområden? Eller finns det ämnen ni borde vara mer aktiva i?
 • Kampanjövervakning
  Vad har era kampanjer gett för resultat?
 • Konkurrentanalys
  Hur mycket publicitet, volym, räckvidd, engagemang etcetera får ni jämfört med konkurrenterna?
 • Identifiering av trender
  Finns det trender du bör känna till när du positionerar ert företag?
 • Krisberedskap
  Är du beredd att lyssna på alla recensioner som ert företag eller produkter får? Vad gör ni när/om en kris uppstår?

Data och insikter via ägda medier

När du samlar in data om ägda medier har du också många möjligheter att få ny kunskap, till exempel om:

 • Utvecklingen hos anhängare
  Vilka är dina följare? Hur aktiva är de och när är de aktiva? Hur är utvecklingen av dina följare i olika kanaler?
 • Innehållskvalitet
  Hur fungerar ditt innehåll? Vilket innehåll skapar mest engagemang och vilket fungerar inte så bra? Vilken typ av innehåll engagerar användare mest (länk, bild, video)?
 • Tone of voice
  Är tonen övervägande positiv, negativ eller neutral i förhållande till ditt innehåll och budskap? Vad reagerar målgruppen positivt och negativt på?
 • Konkurrentbevakning
  Hur aktiva är dina konkurrenter på sina kanaler i förhållande till dig själv? Hur långtgående och hur stort engagemang har de gentemot dig? Och hur hanterar dina konkurrenter sin gemenskap på sociala medier?
 • Identifiering av influencers
  Vilka personer är mest aktiva på dina kanaler? Och vad är deras inställning till dig? Ska du till exempel engagera nya influencers i din nästa kampanj?
 • Förebyggande av kris
  Är du tillräckligt förberedd på plötslig negativ aktivitet i dina egna kanaler? Och vad gör du om/när en kris uppstår?

Det är inte data och mängden möjliga insikter som saknas på både förtjänade och ägda medier. Men om du vill ha framgång med social listening så handlar det om att skapa en interaktion mellan dina egna och andras kanaler, och använda insikterna för att förbättra din marknadsföring och kommunikation.

Utgångspunkten för att skapa framgångsrikt innehåll för dina egna kanaler är att följa hur dina budskap tas emot i målgrupperna. Om du till exempel vill engagera dig inom ett visst ämne, är det därför bra att undersöka hur användarna svarar på detta ämne på dina egna kanaler.

Hur man lyckas med social listening

Det viktigaste är att integrera social listening och kunskaperna som en del av en övergripande kommunikationsmätning.

Är ert primära mål med kommunikationen att säkerställa ett gott rykte? Försäkrar ni er om att få en bra marknadsposition? Säljer ni produkter? Skapa paradigmskiften? Oavsett vilket kan ett av sätten vara att mäta framgång via datainsamling och kunskaper med hjälp av social listening.

Håll dig uppdaterad

De senaste åren har det skett en markant utveckling inom sociala medier, API: er och data. Det betyder att det finns speciella omständigheter du måste vara medveten om. Sociala medier ställer ständigt krav på vad vi kan och vad vi inte kan. Det påverkar hur vi arbetar med data och vad vi kan ta till oss.

Checklista för social listening

1. Investera i ett bra verktyg

För att arbeta strategiskt med social listening behöver du ett professionellt verktyg för datainsamling och analys. Det finns flera på marknaden och till exempel kan Talkwalker göra mycket av jobbet åt dig.

2. Gör det enkelt

Konkretisera vad du vill undersöka: ert företag, rykte, ämnen, konkurrenter etc. Men gör det enkelt. Du kan snabbt drunkna i data.

3. Förvandla data till kunskaper

Se till att du har rätt inställning i verktyget så att du samlar in data som täcker företagets behov. Och använd insikten från datan aktivt för att skapa bättre och vassare kommunikation

4. Var proaktiv och målfokuserad

Det ger sällan värde att mäta bakåt mot en kris eller kampanj som inte fungerade. Var därför proaktiv. Definiera KPI:er innan du startar dina kampanjer eller projekt. Mät och justera kontinuerligt i stället för att vänta med mätningen tills dina projekt är över.

5. Synka förtjänad och ägd media

Säkerställ ett samspel mellan era insatser i förtjänade och ägda medier. Samtidigt bidrar det till att bryta ner silos internt och därmed skapa en bättre övergripande kommunikationsinsats och mätning av era resultat.

6. Dokumentera, dela och använd dina insikter som en hävstång för nya prioriteringar

När du dokumenterar och delar dina resultat och kunskaper skapar det nyfikenhet och nya hypoteser. Var noga med att dela viktig information och insikter internt med ledningen, styrelsen och andra relevanta avdelningar. Att dela intressant data och kunskap som stöder företagets avkastning kan skapa nya möjligheter – för företaget och för dig.

Vill du veta mer om social listening?

Jag hoppas att du har fått en tydligare bild av hur du kan använda social listening för att skapa nya insikter som kan stärka din organisation eller verksamhet.

Om du vill höra mer, eller bara någon att bolla med, är du välkommen att kontakta oss.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

5 tips för den bästa mediebevakningen