fbpx

Så skapar du en strategi för sociala medier

10 min. lästid
Närvaro på sociala medier är ett måste för de allra flesta företag och organisationer och därför förtjänar den stor uppmärksamhet. Oavsett om man finns i ett flertal kanaler eller bara har valt några få, så finns det en stor potential i att marknadsföra sig och kommunicera via SoMe (sociala medier). Om du vill göra riktigt bra ifrån dig och till och med slå konkurrenterna så behöver du utveckla en strategi för hur ditt arbete på sociala medier ska läggas upp för att främja verksamhetens mål. I detta blogginlägg ger vi dig sju steg till en strategi som gör dig framgångsrik i sociala medier.

En strategi för sociala medier är en översikt över allt det du planerar att göra och – inte minst – allt det du vill uppnå med din närvaro på sociala medier.

Ju mer specifik din strategi är, desto effektivare blir den att genomföra. Det är viktigt att vara konkret och avgränsa för att inte skapa en plan som är så omfattande att du inte kommer att kunna uppnå dina mål eller mäta dina resultat.

Det kan låta krävande, men att lägga grunden till en bra strategi för sociala medier behöver inte vara svårt. Med dessa sju enkla steg kan du utforma en strategi som hjälper dig och din verksamhet att nå framgång på sociala medier:

 1. Var S.M.A.R.T – sätt mål som matchar dina affärsmål
 2. Lär känna din målgrupp – skapa personas
 3. Gör research om dina konkurrenter
 4. Utvärdera din nuvarande insats
 5. Utveckla en eller flera kanalstrategier
 6. Skapa bra innehåll
 7. Testa, utvärdera och justera din SoMe-strategi

1. Var S.M.A.R.T – sätt mål som matchar dina affärsmål

Det allra första du bör göra när du utvecklar en strategi för sociala medier är att definiera syftet.

Utan ett konkret syfte är det svårt att mäta effekten av ditt arbete och din Return On Investment/ROI eller avkastning på investering som det heter på svenska.

När du ska konkretisera dina mål kan du med fördel använda dig av S.M.A.R.T-modellen.

Specifikt: Vad exakt är det du vill uppnå?

Ökad räckvidd är ett exempel på ett bra mål. Men vad innebär det mer specifikt? Vill du ha 50 följare eller 5 000? Och i vilken kanal? Om du sätter upp tydliga mål som inte kan missförstås blir det lättare att nå dem i slutändan.

Mätbart: När har du nått ditt mål?

Kanske vill du använda dina sociala medier för kundservice, men hur får du svar på om det fungerar bra eller dåligt? Märker du att du lyckats för att antalet tweets har ökat? Eller för att färre ringer till er kundtjänst? Och vilken period är det som ska mätas? Målen behöver vara mätbara och siffror har betydelse när det gäller att värdera resultat. De visar inte bara om insatsen är en framgång utan också hur stor den är.

Accepterat: Är alla berörda parter överens om målet?

Dina mål existerar förmodligen inte i ett vakuum, utan involverar flera parter – det kan vara kollegor på din avdelning men även personer utanför den. Kanske är du i behov av kontinuerligt samarbete med era experter för att kunna producera bra innehåll? Och kanske har du behov av att dina kollegor delar innehållet i sina egna sociala kanaler för att nå ut så brett som möjligt? I så fall är det viktigt att alla berörda parter accepterar de mål du sätter upp. På så sätt ökar chansen att de engagerar sig.

Realistiskt: Har du de resurser som krävs för att nå målet?

För att hålla motivationen uppe är det viktigt att sätta realistiska mål. Fundera på vad du har att tillgå i form av tid, resurser och kanske även tekniska verktyg och anpassa dina mål därefter. Har du andra uppgifter utöver att sköta era sociala medier och saknar ett verktyg för att hantera alla era kanaler? Då kan du behöva sätta dina mål lägre än om du bara arbetar med sociala medier och använder ett dedikerat verktyg för att hantera strategin och utförandet.

Tidsbestämt: När är din deadline?

Ett mål för närvaron på sociala medier kan vara att fördubbla antalet klick som leder till er hemsida. Men inom vilken tidsperiod då? Dina mål bör alltid ha en deadline, oavsett om den är om ett år eller om bara några månader. Med en (realistisk) deadline kan du inte skjuta upp arbetet.

När du sätter dina mål är det viktigt att tänka på att det kan vara stor skillnad mellan köpta och organiska insatser i SoMe.

När du skapar annonser på Instagram eller LinkedIn är målet kanske fler leads eller konverteringar. Men när du skapar organiska inlägg kan det hända att dina mål är “mjukare” (dock inte mindre viktiga). Kanske handlar det då om att stärka berättelsen om ert varumärke, marknadsföra er verksamhet som en attraktiv arbetsplats eller om att etablera varumärket och medarbetarna som experter i er bransch.

Du kan alltså med fördel ha olika mål för köpta och organiska SoMe-insatser.

Du kan också ha olika mål för olika kanaler. Din Facebook-profil kan t.ex. fokusera på varumärkeskännedom, medan din LinkedIn-profil ska driva trafik till din webbplats.

Det viktiga är att målen för din sociala mediestrategi stöder din övergripande marknadsföringsstrategi (och därmed affärsstrategi). På så sätt blir det lättare för dig att bevisa värdet av ditt arbete så att ledningen stöttar dig och ger dig en bra budget. Ett gott råd är att börja med att skriva ner minst tre mål.

2. Lär känna din målgrupp – skapa personas

Det är ingen hemlighet: Ju bättre du känner din målgrupp, desto bättre blir du på att interagera med dem. Och ju bättre du interagerar med dem, desto lättare blir det att som företag sälja något eller att som offentlig verksamhet komma närmare medborgarna.

För att kunna skapa innehåll som ger din målgrupp lust att gilla, kommentera och dela, är det viktigt att veta vem du kommunicerar med.

Ett bra verktyg för att lära känna målgruppen är att ta fram personas för din målgrupp. Det ger dig möjlighet att tänka på dina potentiella följare eller kunder som verkliga människor med konkreta önskemål och behov.

En persona är en sorts arketyp av din målgrupp eller kund. Beskrivningen av personan innehåller detaljer om till exempel behov och problempunkter.

Men det räcker inte att gå på magkänslan om du vill ta fram bra och användbara personas. Titta i stället på vad din statistik säger. För statistiken från dina sociala medier ger massor med värdefull insikt i hur din målgrupp ser ut, var de bor och hur de interagerar med dig (eller med dina konkurrenter) på sociala medier.

När du har insikt i din målgrupp kan du förfina strategin och se till att ditt innehåll och dina kampanjer är målinriktade.

3. Gör research om dina konkurrenter

Troligtvis är dina konkurrenter redan i full gång med att sätta klorna i kunderna i din målgrupp på sociala medier. Kanske har några av dem fler följare och fler interaktioner än vad du har? Det betyder inte att kampen om kunderna är förlorad.

Undersök hur dina konkurrenter använder sociala medier och låt dig inspireras av det. En analys av dina konkurrenter ger dig möjlighet att förstå deras styrkor och svagheter.

Att titta närmare på dina konkurrenters beteende kan också hjälpa dig att hitta nya möjligheter. Om en av konkurrenterna dominerar i en viss kanal, kan det vara smart att lägga ert fokus på en annan istället för att konkurrera. Att lägga energi på att bygga upp ett community i en annan kanal ger ofta mer än att ta upp kampen med en aktör som dominerar.

Du kan också använda dig av social listening för att hålla koll på konkurrensen i sociala kanaler. Social listening handlar om att följa med i samtalen som sker på sociala medier och det kan ge dig värdefulla insikter. Genom att bevaka dina konkurrenters profiler eller relevanta nyckelord kan du få insikt i vad som fungerar bra och mindre bra för dem.

Genom att analysera konkurrenterna och använda social listening får du inte bara kunskap om hur de agerar, utan också en bättre inblick i branschen i stort. Det hjälper dig att ta fram en effektiv strategi för era sociala medier.

En analys av dina konkurrenter hjälper dig att:

 • Ta fram bättre marknadsföringsstrategier
 • Identifiera nya möjligheter på marknaden
 • Vända dina konkurrenters svagheter till din fördel
 • Öka era marknadsandelar
 • Planera framtida initiativ och kampanjer online

4. Utvärdera din nuvarande insats

Din verksamhet har förmodligen redan en sida på Facebook eller en profil på Instagram. När du skapar en strategi för sociala medier är det en bra idé att ta en närmare titt på era befintliga användarprofiler och kanaler. Vad gör ni redan nu? Och vad har ni uppnått med nuvarande insatser?

Målet är att säkerställa att era profiler stämmer överens med varumärket och att de “gör vad de ska”.

När du går igenom verksamhetens sociala kanaler bör du undersöka detta:

 • Vilka sociala kanaler och användarprofiler har vi redan?
 • Vad är syftet med varje specifik profil?
 • Är profilen “on-brand”? Se över profilbilder, omslagsbilder, beskrivningar, länkar etc.
 • Finns det användarprofiler som representerar vårt varumärke som vi inte äger?
 • Är alla inloggningar och lösenord samlade på ett ställe?

Genomgången av befintliga användarprofiler och sidor ger dig en tydlig bild av syftet varje social kanal har. Om syftet inte är tydligt kan det vara värt att överväga om kontot behöver en ny strategi, eller om det kanske ska tas bort helt.

Att lägga ned ett av företagets konton kan vara ett svårt beslut, men det håller din strategi för sociala medier på rätt spår och gör det lättare för dig att förbättra resultaten.

När du har utvärderat de existerande kanalerna och deras relevans så är det en god idé att titta på tillgänglig data från varje kanal. Kanske kan du redan nu få vissa insikter om er närvaro på t.ex. Instagram genom att titta på resultaten från tidigare inlägg? Det ger dig en bra utgångspunkt för förbättringar.

5. Utveckla en eller flera kanalstrategier

När du har bestämt dig för vilka kanaler du vill satsa på så behöver du skapa en strategi för varje enskild kanal (och eventuellt för varje profil).

Med en kanalstrategi definierar du syftet med varje kanal. Kanske planerar du att använda Instagram Stories till videoguider, medan du använder X (Twitter) enbart ska vara för support.

Syftet med varje strategi bör kunna sammanfattas i en mening. Det gör det enklare att hålla fokus på det specifika mål du har satt upp för kanalen. Såhär till exempel:

Vi ska använda [social kanal] till [syftet med kanalen] för att stödja [affärsmål].

När du formulerat syftet är det dags att skapa profiler på de kanaler som du har valt ut till din strategi, eller förbättra befintliga profiler för att optimera dem för den strategiska planen.

Kom ihåg att fylla i alla fält i användarprofilen, använda relevanta sökord och glöm inte att se till att alla bilder har rätt storlek för plattformen i fråga.

6. Skapa bra innehåll

Bra innehåll är A och O när du jobbar med digital marknadsföring och sociala medier. Att fundera över vad du vill lägga upp och dela på sociala medier är därför ett viktigt steg i att ta fram en SoMe-strategi.

En första, viktig parameter för ditt innehåll är att det matchar varumärket. Tänk därför igenom vilken ton du vill använda. Hur formellt eller informellt ska det vara? Är emojis “okej eller nej, nej!” Ska du och dina kollegor skriva under inläggen med namn, initialer eller inte alls?

Det finns säkert ord och termer som är specifika för just din bransch. Överväg att sätta upp riktlinjer för hur de ska användas. Och ta gärna fram relevanta hashtags att använda.

Vilka format ska ni använda för ert innehåll? Det är nästa punkt på listan. Hur mycket ska vara rörligt? Text? Bilder? Och hur ofta vill du lägga upp innehåll i de olika kanalerna?

Alla dessa beslut ska såklart stämma överens med målen du satt upp i din strategi, och med syftet som du definierat för varje kanal.

Innehållsplanering

När du har en klar bild över er ton, era termer och formaten, så är du redo att göra en plan för innehållet.

En innehållsplan (content plan) ger dig en översikt av vilket innehåll som ska publiceras i vilken kanal, och när det ska ske. På samma gång ger den dig en bild av hur väl innehållet stöder dina affärsmål.

Du kan välja att dela upp ditt innehåll så att du säkerställer fokus på de viktigaste målen. Till exempel att 25 procent av innehållet ska driva trafik till webbplatsen eller att 5 procent ska handla om HR och företagskultur (om detta är två av era mål).

Men det finns många andra vägar att gå. Om du börjar på helt ny kula och inte känner dig säker på vilket innehåll som fungerar bäst för er, kan du testa 80/20-regeln:

 • 80 procent av innehållet ska informera, utbilda eller underhålla följarna/mottagarna
 • 20 procent ska marknadsföra varumärket

Du kan också testa att dela upp ditt innehåll i tre kategorier:

 • 1/3 av innehållet ska marknadsföra verksamheten, skapa konverteringar och generera vinst
 • 1/3 av innehållet ska dela idéer och berättelser från tankeledare (thought leaders) i branschen
 • 1/3 av innehållet ska handla om personlig interaktion med dina följare/mottagare

När det finns en plan för ert innehåll kan du skapa innehåll i förväg, vilket ofta ökar kvaliteten och ger dig bättre möjligheter att skapa innehåll som är strategiskt effektivt. Men självklart ska det också finnas utrymme för improvisation.

7. Testa, utvärdera och justera

De sex steg vi nu gått igenom bör ge dig en stabil grund till er strategi för sociala medier. För att försäkra dig om att strategin förblir relevant, och se till så att du får ut det mesta av den, gäller det att löpande samla in data om dina aktiviteter som du utvärderar och justerar.

Det är helt normalt att allt inte blir helt perfekt från start.

Om du genomfört en kampanj som inte gick så bra som du hoppats – granska din data. Och om en kampanj går långt över förväntan – granska din data då med. Kanske kan du anpassa din strategi, så att betydligt fler av dina kampanjer slutar som det senare snarare än det förra.

Ta också reda på dina aktiviteters ROI. Vad du får ut av din aktivitet beror självklart på det mål du satt handlar om varumärkeskännedom, omsättning, kundnöjdhet eller något helt annat. Men oavsett vad du vill ha ut av kampanjen så bör du jämföra det värde som den gett med arbetsinsatsen och budgetandelen som lagts på att genomföra den.

I takt med att du får in alltmer data kan du börja mäta och utvärdera löpande. Det gör det möjligt för dig att förfina din strategi i realtid.

Om du vill ha mer inspiration till hur du kan strukturera upp mätningen av din strategi för sociala medier, kan du läsa mer här.

Ombyte förnöjer – även i en strategi för sociala medier

Sociala medier utvecklas snabbt. Nya kanaler dyker upp och andra genomgår tydliga demografiska förändringar. Och eftersom även din verksamhet kommer att gå igenom perioder av förändring, ska er strategi för sociala medier vara ett verktyg som kan justeras efter behov.

Var inte rädd för att göra de förändringar som behövs för att strategin ska avspegla nya mål, verktyg eller planer på ett bättre sätt. Se bara till att hela ditt team känner till förändringen, så att ni kan fortsätta jobba mot ett gemensamt mål och vara framgångsrika på sociala medier (och internt).

När strategin är på plats behöver du en plattform för att hantera alla kanaler och allt innehåll på ett smidigt och effektivt sätt. Det finns många alternativ, ett av dem är Hootsuite som ger dig möjlighet att planera innehåll, övervaka kanaler och nyckelord – och mäta era insatser.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Ladda ner guide

Så skapar du en strategi för sociala medier

Boka en Hootsuite demo