fbpx

Så skapar du en strategi för sociala medier

En närvaro på sociala medier är grundläggande för att företag och organisationer ska nå framgång. Därför förtjänar den stor uppmärksamhet. Oavsett om man är närvarande på flera eller bara några få utvalda kanaler, så har marknadsföring och kommunikation via sociala medier stor potential.  Om du vill nå riktigt långt, och kanske även slå dina konkurrenter, så behöver du utveckla en strategi för hur ditt arbete på sociala medier ska hjälpa till att nå verksamhetens mål. I detta inlägg presenteras 7 steg för att utveckla en strategi som leder till succé på sociala medier.

En strategi för sociala medier innebär en överblick över allt det du planerar att göra och – inte minst – allt det du planerar att uppnå med din närvaro på sociala medier. 

Ju mer specifik din strategi är, desto mer effektivt kommer du kunna genomföra den. Det är alltså viktigt att vara konkret. Samtidigt är det även viktigt att vara realistisk och inte göra en plan som är så omfattande att du inte kan uppnå målen eller mäta dina resultat.

Det kan låta krävande, men det behöver inte vara svårt att lägga grundstenarna till en bra strategi för sociala medier. Med dessa sju enkla steg kan du komma fram till en strategi som hjälper dig och din verksamhet att nå framgång på sociala medier:

 1. Var S.M.A.R.T – sätt mål som matchar dina affärsmål
 2. Lär känna din målgrupp – skapa personas
 3. Undersök dina konkurrenter
 4. Utvärdera din nuvarande insats
 5. Utveckla en eller flera kanalstrategier
 6. Skapa bra innehåll
 7. Testa, utvärdera och justera

1. Var S.M.A.R.T – sätt mål som matchar dina affärsmål

Det allra första som du bör göra när du utvecklar en strategi för sociala medier är att definiera syftet med din insats. Utan ett konkret syfte är det svårt att mäta effekten av ditt arbete och din Return on Investment (ROI).

När du ska konkretisera dina mål kan du med fördel använda dig av S.M.A.R.T-modellen.

Specifikt: Vad exakt är det som du vill uppnå?

Ett exempel på ett bra mål kan vara att öka din räckvidd. Men vad betyder det specifikt? Vill du ha 50 följare eller 5 000? Och i vilken kanal? Om du sätter upp mål som inte kan missförstås blir det lättare för dig att nå målen i slutändan.

Mätbart: När har du nått ditt mål?

Kanske vill du använda dina sociala medier till kundservice, men hur vet du att det fungerar? Märker du att du lyckats för att antalet tweets har ökat? Eller för att färre ringer till er kundtjänst? Och vilken period handlar det om? Dina mål måste vara mätbara, eftersom siffror är det bästa sättet att visa på din framgång. Siffrorna hjälper dig inte bara med att veta att du nått framgång, utan även hur stor framgång du nått. 

Accepterad: Är alla relevanta parter införstådda med målet?

Dina mål existerar troligtvis inte i ett tomrum. I stället lär flera parter vara involverade – det kan vara kollegor på din egen avdelning, men också personer utanför din avdelning. Kanske behöver du kontinuerligt samarbeta med verksamhetens experter för att producera bra innehåll? Och kanske har du behov av att dina kollegor delar innehållet på sina egna kanaler för att ni ska nå så brett som möjligt? I så fall är det viktigt att alla involverade parter accepterar de mål du sätter upp. På så sätt blir chansen större att de engagerar sig och bidrar på bästa sätt.

Realistiskt: Har du de resurser som du behöver för att nå ditt mål?

För att säkra motivationen är det viktigt att du sätter realistiska mål. Anpassa dina mål efter hur mycket tid du har, vilka resurser du har och kanske även efter den teknologi du har tillgång till. Om du har andra uppgifter utöver arbetet med sociala medier, och du saknar verktyg som kan hantera alla era kanaler så måste du ha lägre mål jämfört med om du enbart arbetar med sociala medier och använder ett dedikerat verktyg för att hantera kanalerna.

Tidsbestämt: När är din deadline?

Ett mål för närvaron på sociala medier kan vara att fördubbla antalet klick till er hemsida. Men när ska detta ha skett? Dina mål bör alltid ha en deadline, oavsett om den är om ett år eller om bara några månader. En deadline innebär att du inte kan skjuta upp arbetet.

Kom ihåg att det är stor skillnad på betalda och organiska inlägg. När du skapar annonser på Instagram eller LinkedIn vill du kanske ha fler leads eller konverteringar. När du skapar organiska inlägg är dina mål kanske lite mjukare, men lika viktiga. Då kan det till exempel handla om att stärka er varumärkesberättelse, att marknadsföra er verksamhet som en attraktiv arbetsplats eller att etablera varumärket och medarbetarna som experter i er bransch. Du kan alltså med fördel ha olika mål för betalda inlägg och organiska inlägg.

Det kan även vara en bra idé att ha olika mål i olika kanaler. Exempelvis kan fokus för din Facebook-profil vara att skapa ökad varumärkeskännedom, medan fokus för din LinkedIn-profil kan vara att driva trafik till er hemsida.

Det viktigaste är att målen i din strategi för sociala medier ska understödja de överordnade målen i marknadsföringsstrategin, och i förlängningen affärsstrategin. Det innebär att det blir enklare för dig att visa på värdet av ditt arbete. Då kan du få med ledningen på dina idéer, och en större budget. En bra idé är att börja med att skriva ner minst tre övergripande mål.

2. Lär känna din målgrupp – skapa personas

Det är ingen hemlighet: Ju bättre du känner din målgrupp, desto bättre blir du på att interagera med dem. Ju bättre du interagerar med dem, desto enklare blir det att komma närmare dem och, om du representerar ett företag, att sälja till dem.  

För att kunna skapa innehåll som din målgrupp vill gilla, kommentera och dela, är det avgörande att veta vem du kommunicerar med.

Ett bra verktyg för att lära känna målgruppen är att utarbeta en beskrivning av företagets typkunder, eller organisationens typmedborgare.  Dessa beskrivningar kallas även för personas. De gör det möjligt för dig att se dina potentiella följare eller kunder som riktiga människor med verkliga önskemål och behov.

Bra personas skapar du inte med hjälp av magkänsla. Titta i stället på vad din data säger. Data från sociala medier ger dig massor med värdefull insikt i hur din målgrupp ser ut, var de bor och hur de interagerar med dig (eller med dina konkurrenter) på sociala medier.

En persona är en karaktär som representerar din målgrupp eller din kund. Beskrivningen innehåller detaljer om karaktärens behov och potentiella problem som kan uppstå (pain points).  

Med insikt i din målgrupp kan du förfina din strategi, så att ditt innehåll och dina kampanjer blir ännu mer målinriktade.

3. Undersök dina konkurrenter

Det är mycket möjligt att dina konkurrenter redan är i gång med att fånga din målgrupps uppmärksamhet på sociala medier. Kanske har konkurrenterna fler följare och fler interaktioner än vad du har. Men det betyder inte att kampen om kunderna är förlorad.

Undersök hur dina konkurrenter använder sociala medier och låt dig inspireras av det. En analys av dina konkurrenter ger dig möjlighet att förstå deras styrkor och svagheter.

Att se närmare på hur dina konkurrenter beter sig kan också hjälpa dig att få syn på nya möjligheter. Om en av konkurrenterna är dominerande på en viss kanal, kan du se det som en bra möjlighet för dig att fokusera på en annan kanal i stället. Det är bättre att lägga energi på att skapa ett community på en annan kanal än att tävla mot en konkurrent med långt försprång.    

Du kan också använda dig av social listening för att hålla koll på konkurrensen i sociala medier. Social listening handlar om att följa med i samtalen på sociala medier. Det kan vara en källa till värdefulla insikter. Med social listening kan du bevaka dina konkurrenters profiler eller relevanta nyckelord. På så sätt kan du se vad som funkar, och inte funkar, för dem.

När du undersöker konkurrenterna och använder social listening får du inte bara inblick i hur dina konkurrenter agerar, utan även en generell inblick i branschen. Det gör dig ännu bättre rustad att utarbeta en strategi för sociala medier.

En analys av dina konkurrenter hjälper dig att:

 • Utarbeta bättre marknadsföringsstrategier
 • Identifiera nya möjligheter på marknaden
 • Vända dina konkurrenters svagheter till din fördel
 • Öka marknadsandelar
 • Planera framtida digitala aktiviteter och kampanjer

4. Utvärdera din nuvarande insats

Din verksamhet har säkert redan en Facebook-sida eller en profil på Instagram.  När du ska lägga upp en strategi för sociala medier bör du syna de redan existerande profilerna och kanalerna i sömmarna.

Se till att verksamhetens profiler stämmer väl överens med varumärket och att de fungerar som de ska. När du går igenom verksamhetens sociala kanaler bör du undersöka följande:

 • Vilka sociala kanaler och profiler har vi redan?
 • Vad är syftet med den specifika profilen?
 • Är profilen on-brand? Se över profilbilder, coverbilder, beskrivningar, länkar etcetera.
 • Finns alla inloggningar och lösenord samlade på ett ställe?
 • Finns det profiler som representerar vårt varumärke men som drivs av någon annan?

Din genomgång av redan existerande profiler och sidor ska ge en tydlig bild av det syfte som de olika sociala kanalerna tjänar. Om det inte finns ett tydligt syfte med en social kanal så kan det vara värt att överväga om kontot behöver en ny strategi, eller om du kanske ska ta bort kontot helt.

Att stänga ner ett av verksamhetens konton kan vara ett svårt beslut, men det håller din strategi för sociala medier på rätt spår och gör det enklare för dig att förbättra dina resultat.

När du har utvärderat de existerande kanalerna och deras relevans så är det en bra idé att titta på tillgänglig data från varje kanal. Kanske kan du redan nu dra några slutsatser av er närvaro på exempelvis Instagram genom att titta närmare på resultaten från tidigare inlägg. På så sätt har du en bra utgångspunkt för förbättring.

5. Utveckla en eller flera kanalstrategier

När du har bestämt dig för vilka kanaler du vill satsa på så är det en bra idé att skapa en strategi för varje enskild kanal och profil.

Med en kanalstrategi definierar du syftet med den enskilda kanalen. Exempelvis kanske du planerar att använda Instagram Stories till tutorials, medan du planerar att använda Twitter till enbart support.

Du bör kunna beskriva syftet för varje kanal med en mening. Det gör det enkelt att hålla fokus på det specifika mål du satt upp. En syftesformulering kan se ut så här: Vi vill använda [social kanal] till [syftet med kanalen] för att understödja [överordnat verksamhetsmål].

När du formulerat syftet är det dags att upprätta profiler på de kanaler som du valt att fokusera på, alternativt förbättra de redan existerande profilerna. Se till att alla profiler stämmer överens med din strategiska plan.

Kom ihåg att fylla i alla fält i profilen, att använda relevanta sökord och att se till att alla bilder har rätt storlek för varje nätverk.

6. Skapa bra innehåll

Bra innehåll är essentiellt inom digital marknadsföring och sociala medier. När du utvecklar din strategi för sociala medier bör du alltså även tänka över vad du vill dela.

En viktig parameter för ditt innehåll är att det ska matcha ditt varumärke. Tänk därför igenom vilken ton du vill använda. Hur formellt eller informellt ska det vara? Använder ni emojis eller blir det för oseriöst? Skriver du och dina kolleger under inläggen med namn, initialer, eller inte alls?

Det finns säkert en hel del ord och begrepp som är specifika för just din bransch. Överväg att sätta upp riktlinjer för hur de ska användas. Sök även efter relevanta hashtags som ni kan använda er av.

Därefter är det dags att tänka på formatet. Hur mycket av innehållet ska vara video? Text? Bilder? Och hur ofta vill du dela innehåll på de olika kanalerna?

Alla dessa beslut ska självklart stämma överens med målen i din strategi för sociala medier och med syftet för varje kanal.

Innehållsplanering

När du har tänkt över ton, begrepp och format, så kan du göra en plan för ditt innehåll.

En innehållsplan (content plan) ger dig överblick över vilket innehåll som ska delas på vilken kanal, och när det ska ske. På så sätt får du också överblick över hur du understödjer affärsmålen med ditt innehåll.

Du kan välja att dela upp ditt innehåll så att du säkrar fokus på samtliga mål. Exempelvis kan du göra följande uppdelning: 25 procent av innehållet ska driva trafik till hemsidan (om det är ditt mål), och 5 procent ska handla om HR och er företagskultur (om det är ditt mål).

Det finns många sätt att lägga upp en innehållsplan. Om du börjar från början, och inte är helt säker på vilken typ av innehåll som fungerar, kan du försöka med 80–20-regeln:

 • 80 procent av innehållet ska informera, utbilda och underhålla dina följare
 • 20 procent av innehållet ska marknadsföra ditt varumärke

Du kan också dela upp ditt innehåll i tre delar:

 • 1/3 av innehållet ska marknadsföra verksamheten, konvertera läsare och generera profit
 • 1/3 av innehållet ska förmedla idéer och berättelser från kunskapsledare (thought leaders) i branschen
 • 1/3 av innehållet ska involvera personliga interaktioner med dina följare

Med en innehållsplan kan du skapa ditt innehåll i förväg, vilket ofta ökar kvaliteten och ger dig bättre möjligheter att skapa strategiskt innehåll. Samtidigt ska det självklart även finnas plats för improviserade inlägg.

7. Testa, utvärdera och justera

De sex steg vi nu gått igenom bör resultera i en solid strategi för sociala medier. För att säkra att din strategi förblir relevant, och se till så att du får ut så mycket som möjligt av den, gäller det att löpande samla in data om dina aktiviteter, utvärdera och justera.

Det är helt normalt att allt inte blir helt perfekt från början.

Om du genomfört en kampanj som inte gick så bra som du hoppats – granska din data. Och om en kampanj går över förväntan – granska din data då med. Kanske kan du anpassa din strategi, så att fler av dina kampanjer går som den sistnämnda och inte som den förstnämnda.

Ta reda på dina aktiviteters Return on Investment. Vad du får ut av din aktivitet beror självklart på om ditt mål är varumärkeskännedom, omsättning, kundnöjdhet eller något annat. Men oavsett vad du vill ha ut av kampanjen så bör du jämföra det resultat som kampanjen lett till med det arbete och den budget som gått åt.

I takt med att du får in alltmer data kan du börja mäta och utvärdera löpande. Det gör det möjligt för dig att förfina din strategi i realtid.

Om du vill ha mer inspiration till hur du kan strukturera upp mätningen av din strategi för sociala medier, kan du läsa mer här.

Ombyte förnöjer – även i din strategi för sociala medier

Sociala medier utvecklas snabbt. Nya kanaler uppstår, medan andra går igenom tydliga demografiska förändringar. Även din verksamhet kommer att genomgå förändring. Det innebär att er strategi för sociala medier ska vara ett verktyg som kan justeras efter behov.

Var inte rädd för att utföra förändringar så att din strategi bättre avspeglar nya mål, verktyg eller planer. Se bara till så att hela ditt team känner till förändringen, så att ni fortsätter jobba mot ett gemensamt mål och fortsätter vara framgångsrika, både på sociala medier och internt.

När du har skapat din strategi kommer du ha användning av en plattform där du kan hantera alla kanaler och allt innehåll. Det finns många möjligheter där ute. Med Hootsuite kan du planera innehåll, manövrera kanaler och sökord, samt mäta din egen insats.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Ladda ner guide

Så skapar du en strategi för sociala medier

Boka en Hootsuite demo