MEDIEANALYS

Våra medieanalyser ger djupare insikter i er kommunikation

Våra medieanalyser ger värdefulla insikter om era omnämnanden, ert anseende och era resultat i hela medielandskapet.

Låt oss analysera er kommunikation och era resultat

Med avancerad teknik och en djup insikt i mediebilden sätter våra analytiker och rådgivare din kommunikation och omnämnanden i perspektiv. Här är några av de ämnen som vår medieanalys ger insikt i.

Medieomnämnanden

Hur omnämns ni i medierna? Finns det regionala och/eller internationella skillnader som påverkar era resultat? Våra medieanalyser ger djupare insikter om olika mediers och medietypers omnämnanden av era viktigaste budskap. På så sätt får ni ännu större möjligheter att vässa era sätt att kommunicera.

Anseende

I en transparent, digital tidsålder handlar nästan allt om gott anseende. Våra analyser hjälper dig att få insikter om hur ni kan påverka ert anseende i positiv riktning med hjälp av rätt kommunikation på rätt ställen. Vi skapar insikter om ert anseende, så att ni kan prioritera rätt strategiska insatser

Intressenter

Hur uppfattas ert företag eller er organisation av kunder, leverantörer eller intressenter? I vilken mån når era kärnbudskap ut till olika intressenter, och hur tas de emot? Våra intressentanalyser tittar närmare på er genomslagskraft och image bland de viktigaste intressenterna.

Konkurrenter

Få insikt om era resultat i förhållande till konkurrenterna. Våra konkurrentanalyser ger dig insikt om era konkurrenter, deras budskap, andel av uppmärksamheten, kvaliteten på omnämnandena och mycket mer. Håller deras omnämnanden högre eller lägre kvalitet? Och hur utvecklas er image i förhållande till konkurrenternas över tid?

Påverkare

Vem påverkar diskussionen kring er organisation, era mål, produkter och tjänster? Hur effektivt sprids era kärnbudskap? Och hur resonerar mottagarna när influencers omnämner er? Få insikt om vilka aktörer som påverkar ert anseende, så att ni kan stärka era externa relationer.

Dagordningar

Oavsett om det gäller miljö, cirkulär ekonomi, jämställdhet eller något helt annat tar vi fram insikter om era viktigaste mål. Vi övervakar kärnbudskap och mäter er genomslagskraft i medierna. Och vi kombinerar insikterna med andra parametrar när vi kartlägger effekten av er kommunikation.

Kampanjer och event

Får era kampanjer och event tillräckligt med uppmärksamhet och onmnämnanden i media? Vilka medier och övriga aktörer omnämner er oftast? Hur långt når era kampanjbudskap ut, och leder de till resultat i linje med era specifika målsättningar? Våra kampanjanalyser ger dig insikterna.

Hållbarhet

Det krävs inblick för att lyckas med kommunikation kring hållbarhetsarbete. Vi kontrollerar omfattande mediedata kring FN:s globala mål och hållbarhet i medierna. Vilka frågor eller globala mål står på dagordningen, och hur ofta blir ni omnämnda jämfört med konkurrenterna?

Vill du veta mer?

Våra analyser ger företag och organisationer större insikt i deras resultat i medierna – och hur de påverkar något så viktigt som anseende och kundernas köplust. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan stärka er kommunikation och ställning med hjälp av våra analyser och insikter.

Rapportera de viktigaste insikterna med våra medieanalyser

Få tydlig överblick över era resultat i medierna. Våra medieanalyser sammanfattar och skapar perspektiv med en enkel och överskådlig design som fungerar optimalt till ledningsrapportering.

Tydliga målsättningar och mål

Era nyckeltal och resultat har vårt skarpaste fokus. Våra medieanalyser visar därför alltid om ni är på rätt spår, och vad ni kan göra ännu bättre.

Överblick, insikt och åtgärder

Den goda analysen ger överblick och insikt som stöd till beslut. Med Infomedias medieanalyser rapporterar du snabbt, tydligt och handlingsorienterat.

Enkel ledningsrapportering

Rapportering på ledningsnivå kräver fokus på ett fåtal väsentligheter. Med vår medieanalys når ni ända in till kärnan när ni ska fatta viktiga beslut.

Gå ner på djupet med våra interaktiva instrumentpaneler

Dyk ner i mediedata via våra interaktiva instrumentpaneler och få flera värdefulla insikter. Klicka, filtrera och zooma in på allt.

Dyk längre ner i data

Med våra interaktiva instrumentpaneler får ni ännu djupare insikter om hur era budskap och mål utvecklas i olika medier.

Filtrera och jämför

Zooma, filtrera och upptäck helt nya sammanhang i era mediedata, som exempelvis effekt på webbtrafik, omnämnanden, försäljning eller andra nyckeltal.

Exportera era data

Alla data är öppna och tillgängliga, så ni kan behandla dem i andra system. Exportera i Excel-, pdf- eller grafikformat till era presentationer.

Se även

Digitala plattformar

Vi erbjuder marknadens ledande teknik för att bevaka och analysera din kommunikation i sociala och digitala medier.

Rådgivning

Våra analytiker och rådgivare hjälper till att omsätta insikter i riktade åtgärder som leder till mätbara resultat.

Följ med i bloggen

Få insikter om de senaste trenderna på medieintelligensområdet. Följ våra experter i bloggen.

Kontakta oss

Låt oss ta ett samtal om hur våra olika analyser kan ge dig ökade insikter för att lyckas med ditt arbete.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inspiration om spännande webinars, whitepapers och intressanta case. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.