fbpx

Vilket parti är mäktigast i sociala medier inför EU-valet?

| Media Analyst
4 min. lästid
I takt med att EU-valet närmar sig kämpar partierna med att nå ut med sina budskap i diverse kanaler, men hur skiljer sig deras aktivitet i sociala medier, och vilka lyckas engagera sin publik? Med hjälp av vår partnerplattform Talkwalker har Infomedia gjort en kvantitativ analys av ett urval av partiers organiska inlägg, tillväxt när det kommer till följare och mottagarnas engagemang (gillamarkeringar, kommentarer och delningar) på Facebook, Instagram, X och TikTok under perioden 1 april – 29 maj 2024.

Analysen visar att Sverigedemokraterna är i särklass ”bäst” på sociala medier. De har en stor följarskara, publicerar mycket och får en bra respons i form av engagemang och nya följare på alla plattformar. Moderaterna har många följare men inte så stor tillväxt eller engagemang. Socialdemokraterna är något ”sämre” än Moderaterna när det kommer till följarskara men producerar mer innehåll och får generellt bättre engagemang.

De mindre högerpartierna Alternativ för Sverige och Medborgerlig Samling har relativt många följare i förhållande till partiernas storlek, och är väldigt aktiva på många av de sociala nätverken – däremot är engagemanget överlag lågt. Det nya partiet Folklistan visar den största tillväxten på de plattformar där de ens har en profil, vilket är att förvänta.

Tillväxten är lägre för samtliga partier på Facebook än på de andra plattformarna. Möjlighet för tillväxt finns till synes på TikTok, en ganska ny plattform för svenska politiker, men som uppenbarligen ger stor synlighet och vilket resulterar i stort engagemang.

Facebook

Grafen ovan visar att alla partier satsar mer eller mindre på att nå ut med sina politiska budskap på Facebook. Mest aktiva är AFS, SD och MED. Däremot får SD klart störst engagemang på sitt innehåll, följt av S.

SD, som har störst följarskara, får även flest nya följare under perioden. L har dock störst procentuell tillväxt – som däremot är relativt låg för alla. M förlorar följare, så även Fi, C och KD.

Instagram

Grafen ovan visar att SD, S, MED, AFS och M är alla väldigt aktiva på Instagram, medan KD, MP, V, L, FOLK och C publicerar ungefär hälften så mycket som den första gruppen. Fi är minst aktiva.

Precis som på Facebook är SD överlägsna i engagemangsnivåer. Även S får relativt stort engagemang, men V slår S i genomsnittligt engagemang per inlägg.

SD har klart flest följare, och även störst tillväxt i antal. FOLK, som är nya och därmed förståeligt hamnar långt ner på listan på antal följare, har störst procentuell tillväxt – som främst sker i samband med partiets pressmeddelande om ”Fort EU”. Endast Fi förlorar följare, om än väldigt få.

X

Alla partier är inte längre aktiva på plattformen – något som speglar samhället i stort efter att Elon Musk köpte det sociala nätverket 2022. Grafen ovan visar att en generell trend verkar vara att högerpartier är mer aktiva på X, medan vänstervinklade partier i större utsträckning publicerar mindre eller helt frånvarande.

AFS, MED, SD och M publicerar flest inlägg på X. SD och M får störst totalt engagemang, medan S och L sticker ut i engagemang i förhållande till inlägg. Värt att notera är att på X räknas en taggning i ett annat inlägg som engagemang, så för S (som inte publicerat alls under perioden) är i princip allt engagemang omnämnanden – vilka kan vara såväl positiva som negativa.

M har flest följare, relativt tätt följt av SD – som däremot har störst tillväxt i antal följare.

FOLK är aktiva på plattformen och med få följare visar de en stark tillväxt, men dock väldigt lågt engagemang.

X är plattformen där flest partier minskar i tillväxt. Detta kan inte helt förklaras av partiernas frånvaro då även partier som är aktiva på X förlorar följare. Alltså tyder det mer på att X är en plattform som förlorar användare.

TikTok

Alla partier har inte TikTok, och de som har det markerar nödvändigtvis inte det på sin hemsida. Därför är det inte heller helt säkert vilka profiler som är partiernas officiella konton.

SD sticker ut märkbart, både i antal inlägg – som är i snitt fem om dagen – och engagemang. Den aktiva närvaron resulterar samtidigt i en rejäl tillväxt av följare på 46 procent. M ligger dock kvar i topp när det kommer till antal följare, och trots att de inte lägger ut i närheten av lika många videor som SD ligger de inte långt efter i visningar per inlägg.

M, som får relativt bra engagemang på sitt innehåll har flest följare. Däremot är de inte i närheten av lika aktiva som SD, som i snitt lägger ut 5 videor om dagen. Den minst sagt aktiva närvaron resulterar samtidigt i en rejäl tillväxt av följare på 46 procent.

AFS är näst mest aktiva, men får relativt få visningar och lågt engagemang på sitt innehåll.

Om analysen

För denna analys har Infomedia analyserat ett urval av partiers ägda kanaler, dess aktivitet och mottagarnas engagemang i sociala medier under perioden 1 april – 29 maj 2024. Alla siffror är hämtade från Talkwalker, en av världens ledande Consumer Intelligence plattformar.

Kontakta oss

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss för ett trevligt och förutsättningslöst samtal.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt