fbpx

Svensk valpolitik: Striden i media

I höst är det återigen dags för val i Sverige. Genom en stordataanalys på fler än 87 000 artiklar har Infomedia tagit tempen på den politiska striden i media.

Vi kommer fram till att säkerhetspolitik och NATO-frågan är de stora vinnarna på bekostnad av inrikesfrågor såsom vård och omsorg, lag och ordning samt skolan. Dessutom kan man notera att medierna styr nyhetsagendan i högre grad än partierna, och att trots pågående inflation är ekonomi inte ett hett ämne inför valet 2022.

Samma debatt? Nato handlar i högsta grad om landets försvar, men Nato-frågan är har varit en mycket stor del av nyhetsbilden på senare tid

NATO-frågan och säkerhetspolitik är de stora vinnarna

Det är valår och det märks i media – i snitt har antalet artiklar som nämner ett politiskt parti ökat med 6% varje månad. 

Figuren ovan visar de största politiska teman under perioden januari – maj 2022. Man kan notera att ekonomi, bränsle, kommunpolitik och migration förhåller sig stabilt på en liknande nivå över hela perioden. 

Medieintresset för energifrågan är genomgående stort, med en något högre rapportering under vintermånaderna än under senare delen på våren.

Skolan påvisas vara ett viktigt ämne i media, likadant med lag och ordning. För lag och ordning kan vi se en nedåtgående trend under januari – mars, följt av en toppnotering under april månad, vilket sammanfaller med påskupproren. 

Under hela perioden kan man se att ämneskategorin valet 2022 fått stort utrymme i media. Ämneskategorin var den största under januari månad, för att landa på det näst största ämnet i maj.

Intressant nog fick vård och omsorg näst störst medieutrymme under januari månad, för att bli det fjärde mest rapporterade ämnet i maj. Samtidigt har säkerhetspolitik och NATO-frågan gjort en noterbar resa under våren. Rysslands invasion av Ukraina, som pågått sedan februari, samt att Sverige ansöker om NATO-medlemskap i maj förklarar det stora utrymmet i media. Sammantaget kan man notera att internationell politik, eller internationella krissituationer, har erhållit större medieutrymme på bekostnad av inrikesfrågor såsom vård och omsorg.

Partiernas mediesynlighet

I samband med att valet kommer allt närmre så har rapporteringen i media ökat. Partiernas omnämnanden förhåller sig på en relativt jämn nivå under våren för samtliga aktörer, dock förekommer de två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, mest i media.

Från mars månad gör regeringspartiet Socialdemokraterna, med Statsminister Magdalena Andersson, en markant ökning i antal omnämnanden vilket man kan se i figuren nedan. Detta beror på att Socialdemokraterna förekommer i många artiklar som behandlar Sveriges NATO-medlemskap under maj månad. Trots att Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna pendlar nära 4%-spärren får de förhållandevis stort utrymme i media, medan Miljöpartiet hakar efter.

Partiernas valfrågor och medieagendan

Graferna nedanför visar temat på de artiklar som varje parti har förekommit i under perioden januari – maj 2022. Teman visas procentuellt utifrån totalen av samtliga artiklar respektive parti omnämns i. Jämförelselinjen demonstrerar snittet för samtliga partier.

Föga förvånande är valet 2022 största ämneskategorin för samtliga partier. Denna kategori innehåller artiklar som behandlar opinionsmätningar, partifrågor och jämförelser mellan partier. Det är märkbart att för partier där man antingen är nära riksdagsspärren eller där valresultatet kan ha stor påverkan på den politiska kartan – desto större andel har Valet 2022 av partiets totala omnämnanden.

Hos samtliga partier förutom Centerpartiet finner vi NATO som den näst största kategorin. Som tredje största kategori skiljer sig partierna ytterligare, och ämnena varierar mellan skolan, säkerhetspolitik och vård och omsorg. Partierna har en förhållandevis likartad ordning på ämneskategorierna, vilket pekar på att medierna sätter agendan i högre uträckning än vad partierna når ut med sina kärnfrågor.

Intressant nog, trots en pågående inflation så finner vi ekonomi som det näst minsta ämnet hos samtliga partier förutom Kristdemokraterna, där det är tredje minst. Energifrågan, som är mer inriktat mot energiförsörjning och klimat, finner vi bland topp-5 minst nämnda ämnet hos samtliga partier. Bränsle, som behandlar bland annat pris och politik kring olja och diesel, är desto mer frekvent förekommande och diskuteras i större utsträckning än energifrågan. Migration, som under tidigare år varit en omdebatterad valfråga, tycks inte få mycket utrymme hos något parti.

Om analysen

För denna analys har Infomedia analyserat fler än 87 000 artiklar publicerade i svenska redaktionella medier under perioden januari – maj 2022, där en eller flera av de största politiska partierna blivit omnämnda. Utifrån materialet har vi genom analysenskapat ämne baserat på vilka ord som nämns mest i media, där ord som är besläktade bildar kluster. De elva kategorierna i artikeln ovan är således de ämnen som har fått mest utrymme i media under perioden.

Vill du veta mer?

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av vår mediebevakning