fbpx

Svensk valpolitik: Sommarens valspurt

Under sommaren har valstriden kommit i gång på allvar – inte minst i medierna. Genom en stordataanalys på fler än 29 000 artiklar har Infomedia analyserat de stora trenderna i svensk media under juni och juli månad.
Vårt resultat visar att inrikespolitiska frågor har hamnat högre upp på mediedebattens agenda, samt att partierna i större utsträckning når ut med sina frågor. Vi kan notera en mer differentierad mediebild där medierna anknyter till dagsaktuella ämnen i högre utsträckning då man kan notera ämnestoppar – och partiledarnas mediautrymme blir jämnare ju närmre valdagen vi kommer.

Nya politiska teman: Kommunpolitik och skolan

I samband med att valdagen närmar sig har den politiska debatten i media skiftat fokus från utrikespolitiska till inrikespolitiska frågor. Till skillnad från Infomedias stordataanalys från januari-maj 2022, där säkerhetspolitik och NATO var de stora frågorna, ges nu större utrymme till kommunalpolitik, skola, lag och ordning samt socialpolitik

NATO är dock fortfarande en stor fråga, speciellt under vecka 26 när Sverige blev formellt inbjudna till NATO. Efter denna nyhet ges större medieutrymme till inrikespolitiska frågor. Ekonomi, migration och bränsle kan till skillnad från våren inte längre synas bland de tio största ämnena. 

Nya ämnen, såsom socialpolitik, misstroendevotum och Almedalen (som inträffar vecka 27) har istället fått mer synlighet i medierna. I början av juni kunde man notera en ökning av artiklar om missförtroendevotum mot justitieminister Morgan Johansson – och Amineh Kakabavehs avgörande roll i omröstningen. Framåt slutet av juli månad kan man se att kommunpolitik, skola, lag och ordning och energifrågan går om NATO i medieutrymme.

Partiernas och partiledarnas mediesynlighet

Under juni och juli omnämns regeringspartiet Socialdemokraterna i mycket högre grad än resterande partier. Oppositionspartiet Moderaterna är det parti som nämns näst mest. Därutöver kan man se att partierna får ungefär lika stort medieutrymme.  

Grafen ovan visar partiernas andel omnämnanden i media jämfört med sin väljarandel (Kantar Sifo, 2022-06-17). Man kan notera att Socialdemokraterna är både största parti samt det parti med störst medieutrymme. Synligheten för partierna sammanfaller i stor utsträckning med väljarandelen, dock kan man notera att Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet får ett stor medieutrymme i jämförelse med deras väljarandel. För Moderaterna och Sverigedemokraterna är väljarandelen högre än deras utrymme i media.

Magdalena Andersson får störst utrymme i media utav samtliga partiledare. Under Almedalen (vecka 27) kan man notera att partiledarna nämns allt flitigare. Efter Almedalen börjar Anderssons medieutrymme minska markant – för att landa på en nivå som är jämn med de övriga partiledarna i samband med att valet närmar sig. En reflektion är att partipolitiken snarare är partiledarna får större fokus när valet stundar.

Partierna når ut med sina valfrågor

Graferna nedan visar de tio största teman som partierna har förekommit i under perioden juni-juli 2022. På vänster sida visas andelen av artiklarna som behandlade respektive tema, och på högersidan visas det procentuella värdet för jämförelselinjen – snittet för samtliga artiklar inom det temat.

Likt vårens medieanalys om den politiska striden i media så är valet 2022 det tema där partierna förekommer mest. I denna kategori kan man hitta artiklar med opinionsmätningar, partifrågor och jämförelser mellan partier.

För Socialdemokraterna är NATO det näst största ämnet, vilket inte är förvånande då de har styrt ansökningsprocessen. Man kan notera att NATO förekommer bland de tio vanligaste ämnena hos samtliga partier – förutom Centerpartiet. Socialdemokraterna är det parti som får störst utrymme i NATO-frågan, övriga partier hamnar långt under jämförelselinjen vilket kan tolkas som att de inte får lika stort utrymme i den debatten.

Till skillnad från våren – där det framkom att media satte agendan i större utsträckning – påvisar sommarens medieanalys att partierna syns olika mycket beroende på ämne. Kommunpolitik har seglat upp som ett viktigt ämne bland samtliga partier. Pension, som inte fick speciellt stort medieutrymme under våren, har nu blivit en allt större fråga. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de enda partier som har miljö bland de tio frågor som de syns mest i.

Om analysen

För denna analys har Infomedia analyserat fler än 29 000 artiklar publicerade i svenska redaktionella medier under perioden juni – juli 2022, där en eller flera av de största politiska partierna blivit omnämnda. Utifrån materialet har vi skapat ämnen baserat på vilka ord som nämns mest i media, där ord som är besläktade bildar kluster. Kategorierna i artikeln ovan är således de ämnen som har fått mest utrymme i media under perioden.

Väljarandelen är tagen från Kantar Sifos väljarbarometer 2022-06-17.

Illustration av hur klusterspridningen kan se ut.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av vår mediebevakning