fbpx

Så får du bättre förståelse för årets kommunikation med en årsanalys

4 min. lästid
En årsanalys ger en samlad överblick över mediernas redaktionella omnämnanden av ditt företag eller din organisation. Det ger dig möjlighet att utvärdera årets kommunikationsinsats och, inte minst, planera mediestrategin inför nästa år.

Med en samlad överblick över omnämnandena av ditt företag eller organisation kan du dokumentera din kommunikationsinsats och få svar på om ni har nått årets målsättningar. En årsanalys kan visa på toppar och intressanta resultat av omnämnandena i redaktionella medier. Den kan också visa hur och när omnämnandena om er slår igenom, så att ni kan jämföra det med era egna aktiviteter på pressavdelningen.

Årsanalysen har många användningsområden. En förening kan exempelvis använda årsanalysen till att visa mängden mediala omnämnanden för sina sponsorer och en kommun kan använda årsanalysen till att visa hur mycket ett dyrt kungligt besök exponerats. Kommunikationsavdelningen på ett företag kan med hjälp av årsanalysen dokumentera att rätt budskap slår igenom i medierna och visa hur deras arbete skapar fler positiva omnämningar av varumärket.

Utöver att kunna basera rapporter på data snarare än magkänsla, så kan du även använda årsanalysen till att prioritera rätt insatser och lägga upp strategin för det kommande året. Om analysen är anpassad efter era målsättningar eller KPI:s (Key Performance Indicators), så fungerar den som en nollpunktsanalys. Den ger värdefulla insikter som ni kan använda framöver för att utveckla ert arbete. 

Men vad kan en årsanalys innehålla?

Utöver nyckeltal som antal omnämnanden, läsarantal och annonsvärde för redaktionella medier, kan en årsanalys även innehålla andra parametrar. Här är några exempel på de KPI:s som du kan få svar på i analysen av er kommunikationsinsats.

Vilka av årets aktiviteter har lett till omnämnanden?

Med en kronologisk överblick av de mediala omnämnandena kan ni ta reda på vilka aktiviteter som lett till omnämnanden. Är det främst era egna aktiviteter, eller snarare andra faktorer, som påverkar omnämningarna av er?

En kronologisk överblick kan användas till att lägga upp arbetet inför nästa år. Om det är tydligt att ni får mest genomslag för era budskap under sommarens nyhetstorka, eller att ni skapar fler rubriker med era aktiviteter och tillkännagivanden under första halvåret än under andra halvåret, så vet ni hur ni ska planera era insatser inför nästa år.

Vilka medier har skrivit mest om er?

Det kan också vara relevant för er att veta vilka medier som skrivit mest om er, så att ni kan prioritera er kommunikationsinsats framöver. Är det i facktidningar och magasin, lokala veckotidningar eller webbtidningar som ni nämns mest? I en årsanalys kan du få svar på om det är i DN, Upsala Nya Tidning, Aftonbladet eller någon annanstans som ni fått bäst genomslag för era budskap.

Var är omnämnandena mest värdefulla?

En KPI kan vara baserad på läsarantal eller på geografisk täckning. Om ditt mål är ett högt läsarantal, kan analysen visa dig hur många potentiella exponeringar ni har fått genom de mediala omnämnandena. Är ni en lokal verksamhet eller har ni fokuserat på regionala insatser under året? Då kan du också se hur många omnämnanden ni har fått i norrländska medier, i medier på västkusten, eller i det område som är viktigast för er. 

Vem har engagerat sig mest i era budskap?

Många verksamheter arbetar med talespersoner som fungerar som kunskapsledare (thought leaders). En årsanalys kan hjälpa till att identifiera dem som har varit mest aktiva när det kommer till ert varumärke. Vem har uttalat sig mest, och vem har skapat mest exponering?

Kanske är det de intressenter som ni redan känner till, som tagit aktiv del i debatten. Men det kan också vara andra personer, som ni inte har tänkt på, men som det kan vara en bra idé att samarbeta med för att få ut mer av era budskap till rätt personer.

Hur blir ni omnämnda – positivt eller negativt?

Mängden omnämnanden ger inte alltid helt rätt bild av era insatser. Det är även intressant att se på hur ni omnämns. Det kan också vara givande att titta närmare på vilka ämnen som omtalas positivt och negativt i förbindelse med er. Och vilka ämnen är allra viktigast?

Under året har ni kanske haft en önskan om att påverka debatten i en viss riktning. Det är därför relevant att redogöra för hur de redaktionella medierna har rapporterat om de teman som är viktigast för er. Har ni lyckats med att sätta agendan, eller är det andra ämnen som präglat debatten? En översikt över de viktigaste ämnena ger inte bara insikt i om ni har påverkat debatten, utan det kan också ge inspiration till vilka ämnen ni ska fokusera på under nästa år.

En årsanalys bör skräddarsys så att den fokuserar på just era KPI:er och målsättningar. Då kan den både användas för att dokumentera de resultat ni nått under året, och som underlag för utvärdering, så att ni kan utveckla strategin inför nästa år.

På infomedia utarbetar vi årsanalyser för många kunder, och alla har olika behov. Därför erbjuder vi olika typer av lösningar, allt från en standardanalys över redaktionella omnämnanden till en skräddarsydd årsanalys, som tittar närmare på alla kommunikationsinsatser i både redaktionella och sociala medier. Kanske har ni även behov av en analys under årets lopp, så att ni kan justera era insatser proaktivt och uppnå era mål.

Om ni redan har mediebevakning eller bevakning av sociala medier hos oss, så kan vi sätta i gång med en årsanalys direkt. Om ni inte har det, så kan vi hjälpa er ändå. Då börjar vi med att samla in data och definiera vad som är viktigast för er.

Om du har lust att höra mer är du välkommen att höra av dig till oss.

Vill du veta mer om årsanalys?

Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt