fbpx

Guide till Employee Advocacy – medarbetarnas engagemang

Allt fler företag och organisationer talar om medarbetarnas påverkan på varumärket och företagets anseende, Employee Advocacy. Men vad innebär begreppet och varför är det relevant? Förtroende, eller snarare brist på förtroende för företag, dess marknadsföring och produkter, är den främsta anledningen till att konceptet har uppstått.​

Employee advocacy är helt enkelt ett begrepp för att systematisera arbetet med sociala medier genom kollegor. Det handlar om att skapa digitala ambassadörer för företaget. Vi litar mer på våra vänner, vår familj och vårt nätverk när vi söker efter varor och tjänster – både privat och i vår yrkesroll. Därför engagerar sig användare på sociala medier oftast mer med medarbetarnas innehåll än företagets.

Företag kan använda detta strategiskt och uppnå:

 • ökad varumärkeskännedom till ett lägre pris
 • bättre kundservice och en kortare försäljningscykel
 • ökad synlighet och bättre ranking på sökmotorer
 • mer trafik till webbplatsen och en högre konverteringsfrekvens.

Tröskeln för att komma igång behöver inte vara hög – du kan börja smått och försiktigt och ändå ha en relativt stor effekt. Men av erfarnehet visar det sig att det så småningom, ofta snabbare än man tror, uppstår ett behov av att strukturera och utöka arbetet ytterligare.

I detta blogginlägget ger vi dig tips på hur du kommer igång med eller stärker ditt arbete med Employee Advocacy. Du kommer att lära dig om:

 1. vad en innehållsstrategi bör innehålla
 2. hur du engagerar och motiverar dina kollegor att delta
 3. hur du mäter och dokumenterar effekten av Employee Advocacy
 4. fördelarna med att använda ett dedikerat verktyg för Employee advocacy.

Uppgiften är tydlig: Du måste starta eller expandera ett program för Employee Advocacy i ditt företag.

Det är även tydligt varför: Både företaget och de anställda har allt att vinna. Men hur kommer man igång? Vad bör man prioritera högst eller lägst och hur går man till väga rent praktiskt?

Börja med en innehållsstrategi

I dagsläget handlar kommunikation och marknadsföring om att göra relevant och attraktivt innehåll tillgängligt under hela kundresan.

Börja därför med att lägga upp en strategi för ditt innehåll och definiera vad dina mål med Employee Advocacy är. Vad vill du uppnå? Vilket innehåll och budskap vill du att dina kollegor ska dela med sig av? Det är svaren på dessa frågor som utgör ramen för din innehållsstrategi. Här är några tips som hjälper dig att komma igång:

1. Blanda företagsinnehåll med innehåll från dina kollegor

Det finns garanterat mycket bra innehåll i ditt företag som medarbetarna gärna vill dela med sig av. Det gäller att söka upp dem och utnyttja berättelsernas varumärkespotential. Blanda innehåll från företagets egna sociala kanaler (LinkedIn, Facebook, Instagram etc.) med nytt innehåll från dina kollegor.

2. Kategorisera och anpassa innehållet

Människor vill dela med sig om det de brinner för och har kunskap om. En del av innehållsstrategin kan därför vara att anpassa innehållet till medarbetarnas/ambassadörernas arbetsområden eller kompetenser. På så sätt görs innehållet som delas aktuellt, relevant och intressant för olika medarbetargrupper.

3. Identifiera era varumärkesambassadörer

Internt stöd är en förutsättning för att påbörja arbetet med Employee Advocacy. Vilka avdelningar kan bidra med användbart innehåll? Likt med allt innehåll bör du ha nyckelpersoner som kan sprida det. När du väl har identifierat dina ambassadörer kan du involvera dem i ett redaktionellt nätverk. På så sätt kan du motivera dem att ta del av innehållsproduktionen.

4. Låt medarbetarna föreslå relevant innehåll

Motivera ambassadörerna att själva föreslå det innehåll de vill dela, och lyssna på dem när de får idéer som kan vara relevanta för dem själva, deras närmaste kollegor eller andra avdelningar. Det kan vara otroligt motiverande att se sina egna idéer väckas till liv och delas av andra. Så ge dina ambassadörer ägandeskap och låt deras talanger som innehållsproducenter blomstra.

5. Utveckla en plan för innehållsdelning

Kontinuitet är avgörande för att medarbetarnas påverkansarbete ska ske effektivt. Behöver ni till exempel publicera innehåll en gång i veckan eller två gånger i månaden? Följ er Employee Advocacy plan.

Väldigt få människor träffar mitt i prick vid första försöket. Så bestäm dig för en ambitionsnivå, gör en plan och var öppen för att justera lite i taget när teorin blir till praktik. Kanske upptäcker du några veckor in i planen att du har resurser att lägga upp innehåll ännu oftare, eller så bör du kanske sänka frekvensen lite för att öka kvaliteten och engagemanget.

Engagera kollegorna

För att uppmuntra medarbetare att bli varumärkesambassadörer är det en god idé att vara transparent med avsikten bakom ert arbete med Employee Advocacy. Var tydlig med varför företaget uppskattar att medarbetarna deltar i påverkansarbetet, vilka fördelarna är för dem och vilket värde deras engagemang skapar.

1. Var tydlig med vad som är positivt för kollegorna

Eftersom medarbetarna använder sina egna kanaler är det viktigt att deltagandet är frivilligt. Det kan dock finnas fördelar för medarbetarna som du dela med dig av för att motivera dem att delta i ert Employee Advocacy program. Exempelvis kan de:

 • Bli branschexperter: Medarbetarna kan stärka sitt personliga varumärke och få erkännande för sitt arbete och sin kompetens – både internt i företaget och externt på marknaden.
 • Utöka sitt nätverk: Ju aktivare man är, desto synligare blir man och kan därmed skapa fler användbara kontakter – och dra nytta av fördelarna som kommer med att ha ett starkt nätverk.
 • Stärka sina karriärmöjligheter: Engagemang i sociala medier ökar medarbetarnas synlighet, både inom och utanför branschen. För många har detta en positiv påverkan på deras karriär.
 • Hålla sig uppdaterade: Att engagera sig i sociala medier är även ett sätt att ta pulsen på branschen och marknaden. På så sätt kan man få en större inblick i sin omvärld.
 • Främja det egna kompetensområdet: Med bra budskap och berättelser samt en kontinuerlig närvaro kan man bygga både trovärdighet, förståelse och respekt för sitt eget kompetensområde.
 • Öka sin kompetens: Sociala medier kan ses som ett specialistområde. Att höja sin kompetens inom området kommer i många företags ögon göra en kandidat mer attraktiv.
 • Bidra till att öka kännedomen om företaget: Om man utgår ifrån att det är bra för medarbetarna att det går bra för företaget, så tjänar också alla på att engagera sig och bidra till att skapa en positiv medvetenhet om företaget.

Öppenhet om vad medarbetarna har bidragit med och resultatet av dessa bidrag kan vara ett enkelt sätt att öka motivationen. Vill du ta det ett steg längre kan du starta interna tävlingar med priser till vinnarna.

2. Skapa en känsla av gemenskap

Employee advocacy är till för alla anställda. Därför bör du försöka skapa en gemenskap som alla vill vara en del av. Ge gärna projektet ett unikt namn och se till att det får stöd av företaget – hela vägen från ledningen till den enskilde medarbetaren på den enskilda avdelningen.

3. Lägg tid på upplärning

Det är viktigt att medarbetarna utbildas i Employee Advocacy så att de känner sig redo att dela eller själva komma med förslag på bra innehåll. Det är även viktigt att de hanterar inläggen själva. Hur hanterar till exempel kollegorna feedback på ett inlägg – positiv såväl som negativ?

4. Ge löpande feedback - och beröm

Prata om dina önskemål och behov, och be dina kollegor att göra detsamma, så att du på bästa sätt kan hjälpa dem i arbetet med Employee Advocacy. När en kollega gör något bra behöver de få veta om det, inte minst eftersom det skapar motivation och glädje.

Employee Advocacy passar alla

PR

Effekten av PR-arbetet kan förstärkas genom sociala medier när medarbetare delar innehåll och omnämnanden. Därigenom kan avdelningen få ut mer av PR-insatser och dokumentera skillnaden som Employee Advocacy gör.

Marknadsföring

Med ett bra verktyg och en plan för employee advocacy kan marknadsföringsavdelningen stärka varumärket på ett kontrollerat och trovärdigt sätt. Avdelningen kan på så sätt öka företagets organiska synlighet och generera fler kvalitetsleads.

Styrelsen

Det är ofta lika effektivt att positionera människor som det är att positionera själva företaget. När företagets medarbetare uppfattas som pålitliga experter inom sitt yrkesområde gynnar det både medarbetarna och företaget.

Försäljning

Genom att strukturera arbetet kan Employee Advocacy kan effektivisera social selling och generera fler leads. Säljare kan bygga sin egen personliga profil och expertposition, hitta nya potentiella kunder, skaffa leads och se statistik – allt i en och samma plattform.

HR

Med ett bra verktyg för Employee Advocacy får HR ett till ess i rockärmen när det kommer till att stärka arbetsgivarvarumärket. Det finns flera bra verktyg som gör det enkelt att distribuera t.ex. platsannonser och dela positivt innehåll från företaget i syfte att göra det ännu mer attraktivt.

Använd data för att mäta effekten

Som med alla satsningar som ska ge resultat, är det viktigt att använda data för att mäta effekten av dina anställdas Employee Advocacy-aktiviteter. Genom att analysera data får du reda på vad som kan justeras, vad som behöver förbättras och vilka satsningar ni ska fortsätta med i er marknadsföring. Vad tjänar ditt företag eller din organisation på att aktivera anställda som varumärkesambassadörer?

Hur ofta kommer du exempelvis att utföra prestationsmätningar? Ser du några specifika trender? Om trenderna skapar positivt värde, är det något du kan göra mer av?

Din resultatstatistik kan användas för en mängd olika syften. Bland annat kan du observera hur medarbetarna stödjer företagets varumärke och strategi, och hur många (samt vilka) medarbetare det är som är aktiva. Du kan se hur långt innehållet når ut och få förståelse för vilket innehåll som fungerar bra och vilket som fungerar mindre bra.

Affärsmässigt kan resultatstatistiken även användas för att ställa in och mäta KPI:er såsom interaktioner, andelar, adoption rate och aktiva användare samt för att bestämma vilka mål du ska sätta för ROI.

Genom att analysera resultaten får du också reda på vad som kan justeras, vad som behöver förbättras och vilka insatser du behöver fortsätta med.

Kommunicera resultaten

Employee Advocacy är en pågående process, ett projekt utan ett slutdatum. Det är därför viktigt att försöka motivera medarbetarna på vägen och att kontinuerligt lära av processen.

Bra resultat är motiverande. Så framhäv det positiva innehållet och siffrorna. Lyft fram kollegor som har haft framgång med sina inlägg.

Prata också med varandra om de erfarenheter som var mindre bra för att förstå vad du kan lära dig av de. Detta kan exempelvis göras utifrån en enkätundersökning. Sådana utvärderingar säkerställer lärande, så att alla gemensamt kan bli bättre på att se vad i innehållsstrategins som fungerar bra och var förändringar kan göras.

Investera i ett verktyg för Employee Advocacy

Om du vill underlätta arbetet med Employee Advocacy– både strategiskt och praktiskt – kan det vara en god idé att investera i ett bra digitalt verktyg för att hantera era aktiviteter.

Genom att använda ett dedikerat, digitalt verktyg får du allt samlat på ett ställe. Det sparar tid och ger dig en överblick i realtid över ert innehåll och era delningar.
Det finns flera verktyg för Employee Advocacy, och de har många praktiska fördelar:

 • Du kan planera allt innehåll i förväg så att dina kollegor inte behöver skapa varken text eller annonsmaterial själva.
 • Du kan enkelt dela ditt innehåll med dina ambassadörer.
 • Dina ambassadörer kan se och dela ditt innehåll med bara några klick.
 • Du kan kategorisera dina inlägg efter t.ex. ämnesområde eller kampanjer.
 • Ambassadörerna kan lämna förslag på innehåll.
 • Du får en snabb överblick över dina ambassadörers räckvidd på delade inlägg.

Employee advocacy med Hootsuite Amplify

Hootsuite är den ledande plattformen för hantering av sociala medier med mer än 18 miljoner användare. Hootsuite samlar alla SoMe-aktiviteter, från kampanjer och Employee Advocacy till kundservice och social selling, i en skräddarsydd kontrollpanel.

Här kan du:

 • Planera och hantera innehåll i olika kanaler
 • Lyfta fram kampanjer och annonser
 • Bevaka era omnämnanden och era konkurrenter
 • Hantera kommentarer
 • Analysera effekten av arbetet
 • Skydda era SoMe-konton oavsett team och avdelning
 • Bestämma vem som har tillgång till vad
 • Integrera data i ert CRM-system, e-post-program eller andra system.

Du kan skapa ert Employee Advocacy-program i Hootsuites Employee Advocacy modul, Hootsuite Amplify, oavsett om du är i början av ert arbete eller om du har mer avancerade behov.

Det gör det lätt för dina kollegor att dela företagets budskap på sociala medier. Det ger ditt innehåll mycket större räckvidd och engagemang, och du sparar tid genom att hantera alla SoMe-meddelanden via en säker plattform.

Infomedia hjälper dig med att skräddarsy och implementera Hootsuite, så plattformen stödjer dig i dina specifika utmaningar – och vi ser till att du får rätt utbildning.

Vår checklista för Employee Advocacy

Employee Advocacy kan vara ett komplext projekt, men det behöver inte vara svårt. Dela upp det i mindre delar och fokusera på era övergripande mål. Till exempel med en checklista som den här:

 1. Lägg upp en strategi för ditt innehåll och den förväntade effekten.
 2. Motivera och engagera medarbetarna – berätta om fördelarna för dem.
 3. Få stöd från organisationen – genom hela processen.
 4. Mät dina insatser löpande för att justera och optimera.
 5. Ge gärna programmet ett unikt namn och bilda en gemenskap.
 6. Investera i ett Employee Advocacy-verktyg.

Vill du veta mer om Employee Advocacy och Hootsuite Amplify?

Vill du höra mer är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Ladda ner whitepaper om Employee Advocacy

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av
Hootsuite Amplify