Guide till Employee Advocacy – medarbetarnas engagemang

Allt fler företag och organisationer talar om medarbetarnas påverkan på varumärket och företagets anseende, Employee Advocacy. Men vad innebär begreppet och varför är det relevant? Förtroende, eller snarare brist på förtroende för företaget, dess marknadsföring och produkter, är den främsta anledningen till att konceptet har uppstått.​
Vi litar mer på våra vänner, familj och nätverk när vi söker efter varor och tjänster – både privat och professionellt. Därför engagerar sig användare av sociala medier ofta mer i medarbetarnas innehåll än företagets. I den här bloggen ger vi dig tips på hur du kommer igång eller stärker ditt arbete med medarbetarnas påverkan.

Ta fram en innehållsstrategi

Kommunikation och marknadsföring idag handlar om att tillhandahålla relevant och attraktivt innehåll. Börja därför med att utveckla en strategi för innehållet och definiera vad ert mål med medarbetarnas påverkansarbete är. Vad vill ni uppnå? Vilket innehåll och vilka inlägg vill ni att medarbetarna ska dela?

Svaren på dessa frågor ligger till grund för innehållsstrategin. Läs vidare och få tips på hur en innehållsstrategi kan utvecklas.

1. Blanda företagets innehåll med nytt medarbetarinnehåll

Jag är säker på att det finns många bra historier i ert företag som medarbetarna vill berätta. Det handlar bara om att söka upp dem och utnyttja berättelsernas potential. Blanda innehåll från företagets egna sociala kanaler (LinkedIn, Facebook m. fl.) med nytt innehåll från dina kollegor.

2. Kategorisera och anpassa innehållet

Människor vill dela sådant de vet något om och brinner för. En del av er innehållsstrategi kan därför vara att anpassa innehållet till medarbetarens/ambassadörens arbetsområde eller professionalism. Gör därför det delade innehållet aktuellt, relevant och intressant för olika medarbetargrupper.

3. Identifiera era varumärkesambassadörer

Förutsättningen för att få igång medarbetarnas påverkansarbete och Employee Advocacy program är internt stöd. Vilka avdelningar kan hjälpa till att leverera de intressanta berättelserna? Ni kan behöva några go-to-människor för att kunna publicera bra inlägg. När varumärkesambassadörerna väl är identifierade kan ni skapa ett redaktörsnätverk för innehållsproduktionen.

4. Låt medarbetarna föreslå relevant innehåll

Det är en bra idé att låta ambassadörerna föreslå innehåll de vill dela. Uppmuntra därför idéer som kan vara relevanta för dem själva, deras kollegor eller andra avdelningar. På så sätt utnyttjar ni ambassadörernas talanger som innehållsproducenter.

5. Utveckla en plan för innehållsdelning

Kontinuitet är avgörande för att skapa ett effektivt arbetssätt för medarbetarnas påverkansarbete. Behöver ni till exempel publicera innehåll en gång i veckan eller två gånger i månaden? Följ er Employee Advocacy plan.

whitepaper

Få en bra start med Employee Advocacy

Engagera kollegorna

För att uppmuntra medarbetare att bli varumärkesambassadörer är det en god idé att vara transparent med avsikten bakom ert arbete med Employee Advocacy. Var tydlig med varför företaget uppskattar att medarbetarna deltar i påverkansarbetet, vilka fördelarna är för dem och vilket värde deras engagemang skapar.

1. Var tydlig med vad som är positivt för kollegorna

Eftersom medarbetarna använder sina egna kanaler är det viktigt att deltagandet är frivilligt. Det kan dock finnas fördelar för medarbetarna som du kan berätta om för att motivera dem att delta i ert Employee Advocacy program.

 • Bygga sitt eget varumärke.
 • Hålla sig uppdaterad med branschen.
 • Utöka sitt nätverk och bli mer synlig.
 • Bli en förespråkare inom sin bransch.
 • Skapa trovärdighet kring sitt kompetensområde.
 • Öka karriärmöjligheterna.
 • Bidra till att öka företagets kännedom.

2. Skapa en känsla av gemenskap

Employee Advocacy och social media är för alla medarbetare. Försök därför skapa en gemenskap som alla vill vara en del av. Ge er satsning ett originellt och inspirerande namn och se till att det finns stöd i företaget – från ledning till medarbetare.

3. Lägg tid på att utbilda

Det är viktigt att medarbetarna utbildas i Employee Advocacy så att de känner sig redo att dela innehåll eller själva komma med förslag på bra innehåll. Sen är det viktigt att de hanterar inläggen själva. Hur hanterar till exempel kollegorna feedback på ett inlägg – positivt såväl som negativt?

4. Ge löpande feedback - och beröm

Berätta om företagets fokusområden och behov och be kollegor att göra detsamma så att de får stöd för sin insats. När en medarbetare gör något bra är det viktigt att hon eller han får höra det eftersom det skapar glädje och motivation.

Använd data för att mäta effekten

I alla ansträngningar med att skapa resultat är det viktigt att använda data för att mäta effekten av satsningarna – det gäller även för medarbetarnas påverkansaktiviteter. Vad tjänar företaget eller organisationen på medarbetare som är varumärkesambassadörer?
Hur ofta vill ni till exempel göra resultatmätningarna? Ser ni några specifika trender? Och om trenderna skapar positivt värde, är det något ni kan göra mer av?

Ni kan använda data för att mäta:

 • Hur medarbetarna stödjer företagets varumärke och strategi.
  Vilka mål som ska sättas upp för ROI.
 • KPI:er. Till exempel interaktioner, resurser, implementeringsfrekvens och aktiva användare.
 • Hur många (och vilka) medarbetare som är aktiva.
 • Hur långt medarbetarna når ut med sitt innehåll.
 • Vilket innehåll fungerar bra och mindre bra.

Genom att analysera data får ni också reda på vad som kan justeras, vad som behöver förbättras och vilka satsningar ni ska fortsätta med i er marknadsföring.

Kommunicera resultaten

Kom ihåg att dela resultaten med alla berörda kollegor. Berätta och visa på de goda exemplen. Lyft fram kollegor som har lyckats med sina inlägg. Prata också med varandra om de erfarenheter som var mindre bra för att förstå vad ni lärde er av det. På så sätt blir alla mer insatta i vad som fungerar bra och hur ni kanske vill skruva i innehållsstrategin.

Satsa på ett verktyg för Employee Advocacy

Om ni vill underlätta arbetet med Employee Advocacy – både för företaget och ambassadörerna – kan det vara en bra idé att investera i ett specifikt digitalt verktyg eller plattform för att hantera aktiviteterna. Den här typen av verktyg har flera fördelar:

Ni kan:

 • Schemalägga allt innehåll i förväg
 • Enkelt dela innehållet med alla ambassadörerna som i sin tur kan dela innehållet med bara några klick
 • Kategorisera inlägg efter ämnesområden, kampanjer med mera
 • Ambassadörerna kan lägga in förslag på innehåll
 • Få en snabb överblick över ambassadörens räckvidd på delade inlägg.


Ett exempel bland flera Employee Advocacy-plattformar är Hootsuite Amplify, som gör det enklare för er att arbeta med Employee Advocacy. Här har kollegorna också möjlighet att anpassa sina delningar eller inlägg så att de skapar önskad trovärdighet och relevans i sitt nätverk.

Genom att använda ett dedikerat digitalt verktyg är allt på ett ställe, vilket naturligtvis sparar tid, och ni får översikt över innehållet och hur och var det delas.

Vill du veta mer om dina möjligheter med Hootsuites verktyg för Employee Advocacy?

Infomedias checklista för Employee Advocacy:

 1. Sätt en strategi för ert innehåll och förväntad effekt.
 2. Motivera och aktivera medarbetarna – berätta vad de får ut av det.
 3. Se till att ni har stöd från organisationen.
 4.  Mät era insatser kontinuerligt för att justera och optimera.
 5. Ge satsningen ett namn och skapa en gemenskap.
 6. Investera i ett verktyg för Employee Advocacy för att nå resultaten snabbare.

Vill du veta mer om Employee Advocacy och Hootsuite Amplify?

Vill du höra mer är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Boka en demo av
Hootsuite Amplify

Ladda ner whitepaper om Employee Advocacy