fbpx

Guide till Employee Advocacy – medarbetarnas engagemang

9 min. lästid
Allt fler företag och organisationer talar om medarbetarnas påverkan på varumärket och företagets anseende, Employee Advocacy. Men vad innebär begreppet och varför är det relevant? Förtroende, eller snarare brist på förtroende, för företag, dess marknadsföring och produkter, är den främsta anledningen till att konceptet har uppstått.​

Employee advocacy är helt enkelt ett begrepp för att systematisera de insatser i sociala medier som tar hjälp av medarbetarnas nätverk och trovärdighet. Det handlar om att skapa digitala ambassadörer för er organisation. Vi litar mer på våra vänner, vår familj och vårt nätverk när vi söker efter varor och tjänster – både privat och i vår yrkesroll. Därför engagerar sig användare på sociala medier oftast mer med medarbetarnas innehåll än företagets.

Företag kan använda detta strategiskt och uppnå:

 • ökad varumärkeskännedom till ett lägre pris
 • bättre kundservice och en kortare försäljningscykel
 • ökad synlighet och bättre ranking på sökmotorer
 • mer trafik till webbplatsen och en högre konverteringsfrekvens.

Tröskeln för att komma igång behöver inte vara hög – du kan börja smått och försiktigt och ändå få en relativt stor effekt. Men erfarenhet visar att det med tiden, och ofta tidigare än man tror, uppstår ett behov av mer struktur och av att skala upp arbetet. Då behövs en plan och verktyg som gör det hela enklare.

I den här guiden ger vi dig det du behöver för att starta, skala upp eller utöka ditt Employee Advocacy-program.

Du får lära dig mer om:

 1. vad som bör finnas i en innehållsstrategi
 2. hur du engagerar och motiverar dina kollegor att delta
 3. hur du mäter och dokumenterar effekten av Employee Advocacy
 4. vilka fördelar ni får av att använda ett specialanpassat verktyg.

Det är en tydlig uppgift: Du måste starta upp eller utöka ett befintligt program för Employee Advocacy i din organisation. Och du vet varför – både organisationen och medarbetarna vinner på det.

Men hur kommer du igång? Vad ska göras först och vad kan du vänta med? Och hur ska det hanteras rent praktiskt?

Börja med en innehållsstrategi

Idag handlar kommunikation och marknadsföring om att tillhandahålla relevant och attraktivt innehåll, hela kundresan igenom.

Börja därför med att lägga upp en strategi för ditt innehåll och definiera dina mål för er satsning på Employee Advocacy. Vad vill du uppnå? Vilket innehåll och vilka budskap vill du att dina kollegor ska dela med sitt nätverk? Svaren på de här frågorna bildar ramen för din innehållsstrategi.

Här är några exempel för att hjälpa dig att komma igång:

1. Mixa innehåll från organisationen med innehåll från kollegor

Det finns troligen många bra historier i din organisation som medarbetarna gärna skulle vilja berätta vidare. Det gäller bara att hitta dem, och utnyttja deras varumärkesstärkande potential i marknadsföringen. Få till en bra mix av innehåll från organisationens egna sociala kanaler (LinkedIn, Facebook, Instagram etc.) med nytt innehåll från dina kollegor.

2. Kategorisera och anpassa innehållet

Människor föredrar att dela sådant de känner till och brinner för. Det gäller också era egna anställda. En del av din innehållsstrategi kan därför vara att anpassa innehållet efter ambassadörernas olika kompetenser. Se till att göra ert innehåll aktuellt, relevant och intressant för olika grupper av medarbetare.

3. Identifiera dina varumärkesambassadörer

Förutsättningen för att börja arbeta med Employee Advocacy är att det finns stöd internt. Vilka avdelningar kan bidra med positiva berättelser som ger bra innehåll? Som med allt innehåll bör du ha ett antal nyckelpersoner som kan sprida innehållet på bästa sätt. När du har identifierat dina ambassadörer, bjud in dem i ert redaktionella nätverk och sätt fokus på Employee Advocacy. Det är ett bra sätt för att motivera dem att bidra till produktionen av innehåll.

4. Låt medarbetarna föreslå relevant innehåll

Uppmuntra ambassadörerna att själva föreslå innehåll som de vill dela, och lyssna på dem när de kommer med idéer som kan vara relevanta för dem själva, deras närmaste kollegor eller andra avdelningar. Det kan vara oerhört motiverande att se sina egna idéer bli verklighet och dessutom delas av andra. Så ge dina ambassadörer ägarskap och låt dem blomstra som innehållsproducenter.

5. Ta fram en plan för delning av innehåll

Att kontinuitet är A och O för en effektiv start på ert Employee Advocacy-program bör återspeglas i din innehållsstrategi. Ska du till exempel publicera innehåll en gång i veckan eller två gånger i månaden? Vad är realistiskt?

Det är få som träffar helt rätt på första försöket. Så bestäm dig för en ambitionsnivå, gör en plan och var öppen för att justera längs vägen när teori blir praktik. Några veckor in i programmet kanske du upptäcker att du har resurser att publicera ännu oftare, eller kanske vill sänka frekvensen för att öka kvalitet och engagemang.

Engagera dina kollegor

För att hjälpa medarbetarna att bli bra ambassadörer är det en bra idé att vara transparent med avsikten med ert program för Employee Advocacy. Förklara varför du vill att de ska delta, vilka fördelarna är och vilket värde deras engagemang skapar.

1. Gör det tydligt för dina kollegor vad de får ut av det

När medarbetarnas egna kanaler ska användas är det viktigt att kommunicera att deras deltagande är helt frivilligt. Lika viktigt är det att kommunicera vilka fördelar de kan få av att vara en del av arbetet med Employee Advocacy.

Exempelvis kan de:

 • Bli branschexperter: Medarbetarna kan skapa sig ett starkare personligt varumärke och få ett erkännande för sitt arbete och sin kompetens – både internt i organisationen och externt på marknaden.
 • Utöka sina nätverk: Ju mer aktiv man är, desto mer synlig blir man och kan därmed attrahera fler användbara kontakter – och dra nytta av alla fördelarna som ett starkt nätverk ger.
 • Stärka sina karriärmöjligheter: Engagemang i sociala medier synliggör ens talang och kompetens, både inom och utanför branschen. För många har det en positiv effekt på karriären.
 • Hålla sig uppdaterade: Att engagera sig i sociala medier är också ett sätt att ta pulsen på branschen och marknaden. På så sätt får de inblick i trender och kan agera snabbt.
 • Profilera sin expertis: Med bra budskap/berättelser och en kontinuerlig närvaro kan de skapa trovärdighet, förståelse och respekt som specialister inom sitt område.
 • Öka sin kompetens: Att jobba med sociala medier kan ses som ett eget specialistområde. Med höjd kompetensen inom SoMe blir medarbetarna mer attraktiva i många arbetsgivares ögon.
 • Bidra till att öka kännedomen om organisationen: Om vi utgår ifrån att det är bra för medarbetarna att det går bra för företaget, så tjänar alla på att engagera sig och bidra till att skapa positiv uppmärksamhet kring organisationen.

Att vara öppen med vad medarbetarna har bidragit med och resultatet av detta kan vara ett enkelt sätt att öka motivationen. Vill du ta det ett steg längre kan du starta interna tävlingar med priser till vinnarna.

2. Skapa en känsla av gemenskap

Employee Advocacy är något för alla medarbetare. Du bör därför försöka skapa en gemenskap som alla vill vara en del av. Ge gärna projektet ett originellt namn och se till att det har stöttning – ända från ledningen till den enskilde medarbetaren på varje enskild avdelning.

3. Lägg tid på utbildning

Det är viktigt att utbilda medarbetarna i Employee Advocacy så att de känner sig rustade för att själva dela eller komma med förslag på bra innehåll. Därefter är det viktigt att lyfta hanteringen av själva inläggen. Hur hanterar dina kollegor till exempel feedback på ett inlägg, positiv såväl som negativ?

4. Ge feedback löpande – särskilt beröm

Prata om dina önskemål och behov, och be dina kollegor att göra detsamma, så att du på bästa sätt kan hjälpa dem i arbetet med Employee Advocacy. När kollegor gör något bra ska de få veta det, eftersom det skapar motivation och glädje.

Employee Advocacy passar alla

PR

PR-arbetets effekt kan förstärkas när medarbetare delar inlägg från organisationen i sina sociala medier. Employee Advocacy kan alltså se till att avdelningen får ut mer av varje insats och kan dokumentera skillnaden.

Marknadsföring

När en plan och ett bra verktyg för Employee Advocacy finns på plats, kan marknadsavdelningen jobba med att stärka varumärket på ett kontrollerat och trovärdigt sätt. Den organiska synligheten ökar och man kan generera fler kvalitetsleads.

Styrelsen

Det är ofta lika effektivt att positionera människor som det är att positionera själva organisationen. När medarbetare uppfattas som pålitliga experter inom sitt yrkesområde så gynnar det både de aktuella medarbetarna och organisationen.

Försäljning

Employee Advocacy kan effektivisera social selling och generera fler leads genom att strukturera arbetet. Med ett bra system kan säljare skapa en egen profil och expertposition, hitta nya prospects, fånga upp leads och få statistik – allt i en och samma plattform.

HR

Ett effektivt verktyg för Employee Advocacy ger HR ett nytt kort att spela ut när arbetsgivarvarumärket står på agendan. Det finns flera bra verktyg som gör det enkelt att distribuera t.ex. platsannonser och dela positivt innehåll som stärker organisationens attraktionskraft.

Använd data för att mäta effekten

Precis som med andra satsningar som görs för att ge ett önskat resultat, är det viktigt att använda data för att mäta effekten av dina medarbetares Employee Advocacy-aktiviteter. Vad tjänar er organisation på att aktivera anställda som varumärkesambassadörer?

Hur ofta kommer du till exempel att mäta prestationerna? Ser du några specifika mönster i resultaten? Om det är mönster som skapar positivt värde, är det något ni kan göra mer av?

Du kan använda mätningarnas resultat för att:

 • Observera hur medarbetarna stödjer företagets varumärke och strategi.
 • Bestämma vilka mål du ska sätta för ROI.
 • Sätta upp och mäta KPI:er, till exempel antalet interaktioner, andelar, adoption rate och aktiva användare.
 • Se hur många (och vilka) medarbetare som är aktiva.
 • Mäta räckvidden – hur långt medarbetarna når ut med sitt innehåll.
 • Förstå vilket innehåll som fungerar bra/mindre bra.

Affärsmässigt kan resultatstatistiken även användas för att ställa in och mäta KPI:er såsom interaktioner, andelar, adoption rate och aktiva användare samt för att bestämma vilka mål du ska sätta för ROI.

Genom att analysera resultaten får du också reda på vad som kan justeras, vad som behöver förbättras och vilka insatser du bör fortsätta med.

Kommunicera resultaten

Employee Advocacy är en pågående process, ett projekt utan ett slutdatum. Det är därför viktigt att försöka motivera medarbetarna längs vägen och att man kontinuerligt lär av processen.

Bra resultat motiverar så berätta de positiva historierna och visa upp de gröna siffrorna. Lyft fram kollegor som har varit framgångsrika med sina inlägg.

Prata också med varandra om erfarenheter som varit mindre lyckade för att förstå vad ni kan lära er av dem. Detta kan göras i form av en enkät. Den sortens utvärderingar säkerställer att alla får lära sig mer om vad som fungerar bra och hur man kan justera innehållsstrategin för att den ska bli bättre. Tillsammans.

Investera i ett verktyg för Employee Advocacy

Om du vill underlätta arbetet med Employee Advocacy – både strategiskt och praktiskt – är det en god idé att investera i ett bra digitalt verktyg för hanteringen av ert program.

Genom att använda ett specialanpassat, digitalt verktyg får du allt på ett ställe. Det sparar tid och ger dig en överblick över ditt innehåll och dina delningar, hela tiden.

Det finns flera verktyg för Employee Advocacy, och de har många praktiska fördelar:

 • Du kan planera allt innehåll i förväg så att dina kollegor inte behöver skapa vare sig text eller kreativt material själva.
 • Du kan enkelt dela ditt innehåll med dina ambassadörer.
 • Dina ambassadörer kan se och dela ditt innehåll med några enstaka klick.
 • Du kan kategorisera dina inlägg efter t.ex. ämnesområde eller kampanjtema.
 • Ambassadörerna kan ge förslag på innehåll via verktyget.
 • Du får en lättilgänglig överblick av dina ambassadörers räckvidd på delade inlägg.

Employee advocacy med Hootsuite Amplify

Med mer än 18 miljoner användare, är Hootsuite den ledande plattformen för hantering av sociala medier. Hootsuite samlar alla SoMe-aktiviteter, från kampanjer och Employee Advocacy till kundservice och social selling, i en skräddarsydd dashboard.

Här kan du:

 • Planera och hantera innehåll i samtliga kanaler
 • Lyfta fram kampanjer och annonser
 • Bevaka omnämnanden om dig och dina konkurrenter
 • Hantera kommentarer
 • Analysera effekten av arbetet
 • Skydda SoMe-konton i samtliga team och avdelningar
 • Hantera åtkomst – vem ska ha tillgång till vad?
 • Integrera data från ert CRM-system, e-postprogram eller andra system.

Du kan skapa ert Employee Advocacy-program i Hootsuites Employee Advocacy modul, Hootsuite Amplify, oavsett om du är i uppstartsfasen eller om du har mer avancerade behov.

Det gör det lätt för dina kollegor att dela organisationens inlägg på sociala medier och ger innehållet mycket större räckvidd och engagemang. Dessutom sparar du tid genom att hantera alla era SoMe-budskap från en säker plattform.

Infomedia hjälper dig att skräddarsy och implementera Hootsuite, så att plattformen stödjer era specifika utmaningar – och vi ser till att du får den utbildning du behöver.

Vår checklista för Employee Advocacy

Employee Advocacy kan kännas som en komplex process, men det behöver inte vara svårt. Dela upp arbetet med att skapa ett program i mindre delar och lägg fokus på de övergripande målen. Till exempel med en checklista som den här:

 1. Lägg upp en strategi för innehåll och den förväntade effekten.
 2. Motivera och engagera medarbetarna – berätta vad de får ut av det.
 3. Få stöd från hela organisationen – genom hela processen.
 4. Mät dina insatser löpande för att kunna justera och optimera.
 5. Ge gärna programmet ett originellt namn och bilda en gemenskap.
 6. Investera i ett Employee Advocacy-verktyg.

Vill du veta mer om Employee Advocacy och Hootsuite Amplify?

Vill du höra mer är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Ladda ner whitepaper om Employee Advocacy

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av
Hootsuite Amplify