fbpx

Guide till datadriven marknadsföring och kommunikation

| Head of Products & Solutions
4 min. lästid
Marknadsföring har förändrats mycket under de senaste åren och tiden då man bara litade på magkänslan är borta. Nu finns istället ett nytt sätt att arbeta på med datadriven marknadsföring. I den här artikeln går vi igenom fem steg som lär dig hur du använder data i din verksamhet för att kunna utveckla din marknadsföring och ta datadrivna beslut.

Steg 1 - Utvärdera

Innan du planerar för nya kampanjer behöver du utvärdera den data du har att tillgå sedan tidigare. För att kunna göra detta behöver du samla den data du har tillgänglig i en och samma lösning.

Ett av de största problemen för många marknadsförare idag är att datan är segmenterad över flera olika delar i organisationen. Idag uppger 47% att de har svårigheter med segmenterad data och bristande tillgång till information i sin verksamhet. Olika delar av organisationen utgår helt enkelt inte från samma information vilket kan innebära att man drar olika slutsatser.

Du behöver därför börja med att samla informationen i en och samma lösning. Gör du det kommer du dels kunna få djupare insikter, dels möjliggöra för att samtliga medarbetare kan arbeta utifrån en gemensam strategi och ta datadrivna beslut.

Här är förslag på data du bör inkludera i en sådan lösning:

 • Data från sociala medier
 • Data från CRM, försäljning och kundsupport
 • Nyckeltal för verksamheten
 • Webbplatsstatistik
 • Omnämnanden via radio, TV eller tryckta medier
 • Omnämnanden online
 • Produktrecensioner
 • Konsumentanalyser
 • Andra nyckeltal för din marknadsföring

Listan över data att inkludera kan se olika ut från företag till företag. Det viktigaste är att du utvärderar alla kanaler du använder.

Steg 2 - Analysera

När du samlat in datan behöver du omvandla den till insikter och värdefull information som du kan utgå ifrån i ditt kommande arbete.

Gemensamt för framgångsrika företag som använder sig av datadriven marknadsföring är att de inte bara samlar på sig data. Istället analyserar de den, tolkar den och drar nytta av den information datan ger för att utveckla sin marknadsföring och datadriven kommunikation.

En undersökning har visat att 80% av all data beräknas vara orörd. Vare sig det beror på segmenterad data eller bara en oförmåga att hantera stora datamängder på ett effektivt sätt, betyder det att marknadsförare fattar beslut som bara grundar sig på 20 % av den totala bilden.

Det viktigaste är därför att du använder din data och drar slutsatser från den – oavsett om det rör sig om små eller stora saker.

Steg 3 - Ta fram en strategi

När du utvärderat och analyserat din data är det dags att ta fram en strategi. Strategin fungerar som en plan som baseras på de insikter du fått från de tidigare stegen.

Utan att analysera datan och förstå varför din kampanj presterade som den gjorde finns en risk att förbättringspotentialen för din marknadsstrategi minskar (eller avstannar) eftersom du inte har identifierat vad det var som bidrog till kampanjens resultat.

Med hjälp av data, och den förståelse som det medför, kommer du istället få möjlighet att utveckla din strategi.

Genom att sätta fingret på exakt varför den där kampanjen faktiskt fungerade (handlade det om rätt timing, en speciell målgrupp eller ett visst typ av innehåll?) kan du utveckla dina strategi och applicera dessa datadrivna insikter på kommande marknadsaktiviteter.

Steg 4 - Uppföljning

Nästa steg i den datadrivna kommunikationen handlar om uppföljning och att fokusera på rätt typ av nyckeltal beroende på vilken del av organisationen det gäller.

Ett exempel är engagemang. Det är betydelsefullt för till exempel Content- och Community Managers som mäter resultatet av individuella kampanjer, men mindre viktigt för exempelvis VD eller ledningsgrupp. Det är därför viktigt att ha i åtanke vilka nyckeltal ni mäter och vem i organisationen som har nytta av dessa.

Om era kampanjer får stor spridning och högt engagemang är det naturligtvis bra. Kan du dessutom visa hur de påverkar försäljningssiffrorna är det ännu bättre. Datadriven marknadsföring handlar därför inte bara om att skapa lyckade kampanjer utan om att identifiera vad det är som bidrog till att de lyckades.

Steg 5 - Skapa rapporter

Sist men inte minst behöver du skapa rapporter för att kunna visa dina resultat på ett effektivt sätt.

En bra strategi för dina rapporter är dessutom A och O när du ska redovisa resultatet av dina marknadsföringsinsatser för andra personer i din organisation.

För att lyckas med din rapportering bör du försäkra dig om att du:

 • Funderar igenom vilka siffror som är relevanta för vem. VD:n intresserar sig troligtvis för andra siffror än den som är ansvarig för sociala
 • Håller dina rapporter enkla och
 • Alltid levererar insikter. Siffror och diagram är bra men att tillhandahålla konkreta underlag för förbättringsåtgärder är ännu bättre.


Detta steg ska inte vara slutet på den datadrivna resan. Dina rapporter ska användas för att hitta de viktigaste insikterna från dina olika marknadsaktiviteter för att sedan implementera dessa i din strategi.

Sammanfattning

Datadriven marknadsföring gör det möjligt för dig att engagera dina målgrupper på ett mer personligt sätt, skapa bättre riktat innehåll och identifiera vad som fungerar och inte.

Det viktigaste är egentligen inte om en kampanj lyckas eller misslyckas, utan att du lär dig vad det är som gjort att resultatet blev som det blev och att du sedan vidtar åtgärder utifrån det.

Detta leder tillbaka till den datadrivna processen för beslutsfattande och visar på vikten av alla fem stegen: utvärdering, analys, strategi, bevakning och rapportering.

Vill du veta mer?

Om du vill höra mer är du välkommen att kontakta oss.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en Talkwalker demo

Boka en demo av vår mediebevakning