skip to Main Content

Globala medieinsikter tack vare marknadens bästa täckning

Vi skräddarsyr er medieanalys tillsammans med dig, vilket säkerställer att analysen passar er företagsstrategi och era mål.

Vi levererar medieanalyser som baseras på den bästa medietäckningen på marknaden, både i och utanför Sverige. Alla våra slutsatser baseras också på våra analytikers solida erfarenhet vad gäller strukturering, bevakning och analys av nyhetsflödet. På det viset kan du vara säker på att grunden till dina data alltid är korrekt – – från varje enskild insikt till hela analysrapporten.

Dokumentera era medieinsatser

En traditionell medieanalys bygger på kvantitativ data och hjälper dig att få en heltäckande överblick över er mediebild. Du kan till exempel få:

  • uppskattat annonsvärde
  • regional spridning
  • medietyp

Via vårt digitala analysverktyg får ni era nyckeltal fortlöpande, och du kan ladda ner grafer och siffror till rapporter.

Skapa benchmarks

Få en benchmark över er och era konkurrenters mediebild, varumärken eller talespersoner. Det ger er en stark utgångsposition för att mäta hur väl ni presterar i medierna.

Se till att veta vad du vill innan du deltar i debatten

Få en överblick över de diskussioner och trender som är av strategisk betydelse för ditt företag och hur du, ditt team och dina motspelare presterar i dem. Vi identifierar potentiella allianser och ger dig råd om hur du ska positionera dig i en debatt för att få största möjliga genomslag.

Dra fördel av synergier i medierna

Det är viktigt att veta om din nyhet sprids till sociala medier eller om traditionella medier har plockat upp nyheten på Facebook. Vi har god erfarenhet av att skapa insikter från ett spektrum av medier, så att du får bättre insikt i hur dina nyheter sprids.

Back To Top