5 sätt att skapa strategiskt värde med mediebevakning

Företag står ständigt inför utmaningar när det gäller att minimera sina risker och skydda sitt anseende. Dessa utmaningar sträcker sig över hela organisationen, oavsett bransch eller industri och skapar ett behov av att bevaka sig själv och sin omvärld i medierna. I den här bloggen hittar du inspiration till hur du kan använda mediebevakning för att hantera några av din organisations största utmaningar.

Innehåll i detta blogginlägg

Minimera er risk

Insikt i medieomnämnanden kan minska risker för ditt företag, din organisation eller för dig som person. Genom att få en överblick av allt som sägs och skrivs om era intresseområden får du en ökad insikt i din omvärld och kan minska risken för att få dåliga omnämnanden. I händelse av en mediestorm kan mediebevakning användas för krishantering genom att spåra vem som ligger bakom dåliga omnämnanden (medier eller personer) samt för att kartlägga hur omnämnandena sprids i olika medier.

Vårda ert anseende

Anseende (eller varumärkeskapital) är din organisations mest värdefulla tillgång. Anseendet tar år att bygga upp och kan raseras på ett ögonblick. Varje dag ser vi hur företags, organisationers, individers, till och med länders anseende ifrågasätts i media. I TV, radio, tidningar, online och på sociala medier. Företag och organisationer måste därför hålla sig informerade för att snabbt kunna reagera på en mediestorm, så att deras hårt förvärvade anseende inte förstörs.

Identifiera de senaste trenderna

Många nya trender växer fram genom diskussioner i media och människors samtal i sociala medier. Genom att bevaka rätt ämnen, intresseområden, konkurrenter, nyckelord etc. kan ditt företag bli först med att upptäcka och dra nytta av trender. En effektiv mediebevakning kan ge er en konkurrensfördel genom att visa nya möjligheter för er kommunikation såväl som för er affärsutveckling.

Mät er kommunikation

PR- och kommunikationsansvariga på de flesta medelstora och stora företag behöver mäta och optimera sina kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter. Med en mediebevakningslösning och analyser som ger insikt i era omnämnanden kan du göra en djupdykning i mediedata och ta reda på om era budskap når fram, om era omnämnanden är negativa eller positiva samt mycket mer. På så sätt kan du optimera era strategier och budskap.

Upptäck nya affärsmöjligheter

Ju bättre insikt du har i din marknad, desto större är chansen att upptäcka ny tillväxtpotential. En effektiv mediebevakning är avgörande för att kunna ha en överblick av vad som händer i din omvärld. Vad gör dina konkurrenter och vad uttalar de sig om? Vad är på agendan i din bransch och vilka trender dominerar marknaden? Det är lättare och tryggare att fatta beslut och hitta nya affärsmöjligheter när det görs med ett välgrundat informationsunderlag.

Använd er mediebevakning strategiskt

Mediebevakning används dagligen av PR- och kommunikationsexperter för att få en överblick och möjligöra snabbt agerande. Men användningsområdet är mycket större än så. Tänk strategiskt och involvera kollegor från hela organisationen, så kan ni använda mediebevakning för att hantera era största utmaningar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om mediebevakning? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av vår mediebevakning

5 tips för den bästa mediebevakningen