fbpx

5 sätt att skapa strategiskt värde med mediebevakning

2 min. lästid
Organisationer står ständigt inför utmaningar när det gäller att minimera risken för att något ska skada deras anseende. Utmaningarna rör hela verksamheten, finns i alla branscher och sektorer, och skapar ett behov av att bevaka organisationen och omvärlden i medierna. I den här bloggen hittar du inspiration till hur du kan använda mediebevakning för att hantera några av din organisations största utmaningar.

Innehåll i detta blogginlägg

Minimera er risk

Att ha kännedom om hur du och ditt företag eller din organisation omnämns i medierna, minskar risken för problem. När du får en överblick av allt det som sägs och skrivs inom de områden du valt ut, får du en tydlig bild av omvärldsläget. Det hjälper dig att minska risken för negativa omnämnanden. Om ni råkar ut för en mediestorm kan mediebevakning användas för krishanteringen – för att spåra vem/vilka som ligger bakom negativa omnämnanden och hur de sprids i olika mediekanaler.

Vårda ert anseende

Anseendet (eller varumärkeskapitalet) är din organisations mest värdefulla tillgång. Det tar år att bygga upp och kan raseras på ett ögonblick. Varje dag ser vi hur företags, organisationers, personers och till och med hela länders anseende, ifrågasätts i traditionella, digitala och sociala medier. Därför gäller det att hålla sig informerad för att snabbt kunna reagera och agera. En mediestorm kan snabbt rasera ett anseende som ni jobbat hårt för att bygga upp.

Identifiera de senaste trenderna

Många nya trender startar med att det pratas, skrivs och samtalas i media och sociala medier. Genom att bevaka rätt ämnen, intresseområden, nyckelord, konkurrenter etc. kan ni vara först med att upptäcka trender och dra nytta av att vara tidiga på bollen. Med en effektiv mediebevakning kan ni hitta nya sätt att kommunicera och utveckla affärerna för att få konkurrensfördelar.

Mät er kommunikation

De flesta som jobbar med PR- och kommunikation i medelstora och stora organisationer, behöver mäta och optimera sin kommunikation och sina aktiviteter. Mediebevakning och analyser av datan ger insikter om omnämnanden och djupare kunskap om ifall era budskap når fram, om ni omnämns negativt eller positivt och mycket mer än så. Därigenom kan ni optimera era strategier och budskap.

Upptäck nya affärsmöjligheter

Ju bättre insyn du har i din marknad, desto större är chansen att upptäcka ny tillväxtpotential. Och det behövs en effektiv mediebevakning för att du ska få en överblick av det som händer i er omvärld. Vad hittar konkurrenterna på? Vad uttalar de sig om? Vad pratas det om i er bransch och vilka trender märks på marknaden? Det känns både enklare och tryggare att prova nya vägar och fatta beslut när du har ett välarbetat informationsunderlag.

Använd er mediebevakning strategiskt

Varje dag hjälper mediebevakning PR- och kommunikationsansvariga att ha överblick och reagera snabbt. Men användningsområdet, och nyttan, är mycket större än så. Tänk strategiskt och involvera kollegor från hela organisationen för att dra nytta av mediebevakningen när ni hanterar era verkligt stora utmaningar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om mediebevakning? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en demo av vår mediebevakning

5 tips för den bästa mediebevakningen