fbpx

Infomedias resultat för 2021

2 min. lästid
PRESSMEDDELANDE 30 Mars 2022
2021 utökade Infomedia sin nordiska position och realiserade en omsättning på 215,7 miljoner danska kronor, jämfört med 204,8 miljoner danska kronor år 2020. Tillväxten kommer från företagets verksamheter i Norge och Sverige samt från mjukvaruföretaget Opoint. Det danska företaget levererade i nivå med 2021.

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till 22,5 miljoner danska kronor jämfört med 22,8 miljoner danska kronor år 2020. Resultatet avspeglar investeringar i Shared Service Center i Estland samt i omorganisationen och förstärkningen av det svenska företaget. Vinst före skatt uppgår till 12,2 miljoner danska kronor jämfört med 12 miljoner danska kronor år 2020.

– Som för alla andra företag blev det ännu ett år med COVID-19, vilket naturligtvis påverkade marknads- och utvecklingsaktiviteter under stora delar av 2020. Vi fortsatte med planerade investeringar i vår nordiska konsolidering, bland annat utvecklingen av en ny produktplattform, en ny varumärkesidentitet samt nya webbplatser för Infomedia och Opoint. Satsningar på digital omvandling och datavetenskapliga initiativ har också gjorts för att stödja automatisering samt nya typer av kommunikationsanalyser. Under rådande marknadsförhållanden bedömer vi resultatet som tillfredsställande, säger vd Thomas Vejlemand.

Under 2021 genomfördes flera initiativ på lednings- samt organisatorisk nivå i syfte att ytterligare stärka företaget.

– Vi har kommit långt med att integrera våra företag sedan förvärvet 2018 och 2019, och detta har lett till nya ledningsstrategier. Vi har tillsatt en ny landschef för det danska företaget och en ny vd för Opoint, och dessa har rekryterats internt. Vi har satt ihop en ny nordisk ledningsgrupp bestående av landschefer och ledare med ansvar för övergripande processområden. Vi har ett starkt team och vi började året med att stärka kundtillgången och med ett ökat intresse för vår globala mediebevakning, där vi fokuserar på krishantering och marknadsundersökningar, avslutar vd Thomas Vejlemand.

Ambitionen är att göra Infomedia till den föredragna mjukvarulösningspartnern inom mediebevakning i Norden och globalt, med fokus på affärsstrategiska medieanalyser samt kommunikationsinsikter.

För ytterligare information

Thomas Vejlemand, VD
+45 31373025
tv@infomedia.dk

Anders Heering, styrelseordförande och direktör JP/Politikens Erhvervsmedier
+45 20194044
ah@watchmedier.dk

Om Infomedia

Infomedia-koncernen utvecklar, driver och ger råd om digitala lösningar för Media Intelligence i form av mediebevakning, medieanalyser och kommunikationsinsikter. Koncernens ambition är att vara den föredragna leverantören för företag och organisationer i Norden och att stödja kundernas förståelse för kommunikation och anseende i nyhetsmedia och på sociala medier i Norden och globalt. Infomedia engagerar sig alltmer i globala upphandlingar. Med sin crawlingteknik levererar dotterbolaget Opoint webbflöden till bland annat mediebevakning och IT-företag på internationell skala.

Infomedia har 250 anställda utspridda på kontor i Köpenhamn, Århus, Stockholm, Oslo och Tallinn och äger dessutom teknikföretaget Opoint, vilket är knutet till ett försäljningskontor i London.

Företaget har en strategisk partner i Ninestars från Chennai, som är specialist på dataprocesser, och samarbetar även med två internationella teknikpartners, Talkwalker och Hootsuite, inom bevakning av sociala medier. Vocast är ansluten som partner, vilket gör att mediebevakning närmare kan kopplas till PR/distribution, nyhetsredaktioner och journalistdatabaser.

Infomedia grundades 2002, och ägs idag i en 50/50-uppdelning av Danmarks två största mediehus, JP/Politikens Hus samt Berlingske Media.

Nyckeltal

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt