fbpx

Infomedia och tankesmedjan Global Utmaning inleder samarbete

2 min. lästid
Pressmeddelande 8 februari 2022
Sedan 2005 har Global Utmaning arbetat med policyutveckling och politisk påverkan inom hållbar utveckling. FN:s globala mål, formulerade i Agenda 2030, är centrala i den oberoende tankesmedjans uppdrag. För att ytterligare vässa och automatisera sin omvärldsbevakning inleder organisationen nu ett samarbete med Infomedia, vars expertis i medieintelligens kommer att stärka Global Utmanings analys och uppföljning.

“Infomedia och Global Utmaning har mycket gemensamt i sitt arbete. Inte minst att tillhandahålla oberoende och faktabaserade insikter om världen, för att hjälpa beslutsfattare i politiken såväl som näringslivet. Infomedias verktyg och analyskompetens bidrar till att stärka vår påverkanskraft för hållbar utveckling i Sverige och internationellt”, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning.

Infomedia blir partner till Global Utmaning och förser tankesmedjan med tillförlitliga och aktuella data från både traditionella och sociala medier. På så sätt stärks underlaget inom Global Utmanings fyra programområden: Klimat och resurser, Jämlikhet och demokrati, Den nya ekonomin och Hållbara städer.

“Genom att enkelt och kontinuerligt kunna överblicka trender och genomslag, kan man lättare planera egna insatser, inte minst kommunikativa sådana. För att påverka debatten måste man ha örat mot marken – och det gör vi enkelt och effektivt. Det känns mycket bra att kunna bidra med vår expertis till Global Utmanings viktiga arbete, det utvecklar också vår egen hållbarhetskompetens” säger Alexander Wallin, Head of Products & Solutions på Infomedia.

Infomedia är ledande i Norden inom medieintelligens och har som uppdrag att förtydliga, ge en överblick och skapa insikter ur samtidens kaotiska mediebilder. Global Utmaning har konsultativ status till FN och har drivit projekt med finansiering av bland andra Sida, VINNOVA och Bill & Melinda Gates Foundation.

Om Global Utmaning
Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

För mer information

Alexander Wallin
Head of Products & Solutions
alexander.wallin@infomedia.se
+46 73 931 5294

Sergio Guimaraes
Kommunikationschef
Tankesmedjan Global Utmaning
sergio.guimaraes@globalutmaning.se
+46 76 178 9444

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt