skip to Main Content

Mät effekten av dina PR- och kommunikationsinsatser

Ytterligare ett händelserikt år går mot sitt slut och snart är det dags att visa på effekten av det egna arbetet!

Mät effekten av dina insatser och stå väl rustad för 2020

Få en heltäckande analys av er mediebild och ett kvitto på era medieinsatser som lämpar sig för vidarespridning internt. Mediebokslutet visar dessutom på effekterna av era aktiviteter och utgör ett vasst beslutsunderlag för kommande kommunikationsarbete.

Mediebokslutet hjälper dig:

  • Att planera och sätta en strategi för 2020
  • Att nå nya insikter kring budskap och innehåll
  • Att positionera dig och din avdelning inom den egna organisationen

Prisvinnande analyser och mediebevakning

Med våra prisvinnande analyser kan vi ta din mediebevakning till helt nya höjder.

Om Infomedia

Våra medieanalyser baseras på marknadens mest heltäckande källunderlag. Insikterna och rekommendationerna i våra analyser bygger på våra analytikers förmåga att strukturera, värdera och analysera innehållet i publiciteten. Med våra analyser kan du alltid känna dig trygg i att dina insikter och beslut är fast förankrade i data och empiriska slutsatser.

Back To Top