CASE

Fresh.Land

Green tech & Clean tech

5 länder

50 anställda

Infomedia ger värdefulla medieinsikter Fresh.Land är en innovation inom livsmedelskedjan

Om Freshland

Innovation av livsmedelskedjan

Fresh.Land är en banbrytande digital plattform som förkortar och digitaliserar livsmedelskedjan, vilket på ett enkelt sätt ger tillgång till färsk mat av god kvalitet direkt från gården. Vd:n och grundaren Mathilde Jakobsens och hennes man Filipe Leals drivs av en vision om att förnya livsmedelskedjan och förändra hur mat distribueras och säljs. Fresh.Land gör det möjligt för konsumenten att köpa direkt från bonden och kapar då flera mellanled. Grönsakerna och frukterna skördas inte förrän du har gjort en beställning – vilket garanterar färska produkter. Med denna hantering tas också koldioxidutsläppen från kyl- och frysrummen av de olika mellanhänderna bort.

Fresh.Lands utmaningar

Eftersom Fresh.Land är ett nystartat företag som arbetar för att påverka en etablerad bransch finns det ett antal kommunikativa utmaningar. 

Nytänkare i en etablerad bransch

Fresh.Land är ett nystartat och banbrytande företag. Utmaningen är inte bara att få ett företag att växa utan också att skapa ett hållbart alternativ i en väletablerad bransch. Deras mål är att skapa mer öppenhet inom livsmedelskedjan och att upprätta en direkt kanal mellan jordbrukare och konsumenter. Som nystartat företag är en av deras utmaningar att skapa kännedom om sitt erbjudande och företag.

Medvetna konsumenter och målgrupper

Att röra om i en etablerad bransch kräver förändring från många intressenter, inklusive jordbrukaren, konsumenten och allmänheten. Målgruppernas inställning och hur media skriver om begreppet ”färskt” i relation till livsmedel är viktig.  Inte alla har kunskap om hur grönsaker och frukt skördas och distribueras. Fresh.Lands mål är att göra det möjligt för konsumenten att göra hälsosamma och hållbara val. 

Positionera sig på olika marknader

Fresh.Land är verksamt på flera marknader. När de bryter mark på nya marknader behöver de insikt i hur nya koncept tas emot och vilka diskussioner som förs inom området för att rikta sin kommunikation effektivt. Ekologiskt är till exempel viktigt på den danska marknaden, medan konsumenterna i Sverige är mer intresserade av lokala råvaror. 

Infomedias mediebevakning

Vår mediebevakning ger Fresh.Land en översikt över spelplanen, vilket hjälper dem att mer effektivt rikta kommunikationen till nya och befintliga marknader. 

Bevakning av ämnen

Vi bevakar ett antal ämnen för Fresh.Land för att hjälpa dem att följa den allmänna debatten och eventuella förändringar som påverkar.

Konkurrent & omvärldsbevakning

Vi bevakar Fresh.Lands konkurrenter som har en liknande vision för att stärka Fresh.Lands inblick i konkurrensen.

Varumärkesbevakning

Vi bevakar också hur varumärket Fresh.Land nämns i media så att de kan ha koll på sitt varumärkes anseende. 

Bevakning av ämnen och budskap

Fresh.Land använder PR för att skapa en diskussion om vissa termer eller sökord, till exempel färskt, hållbarhet och skördedatum. Att förstå hur konsumenter och allmänheten tolkar dessa ord är inte bara till hjälp vid bedömningen av marknaden. Det ger också en översikt över hur dessa ämnen diskuteras i media. Vilka är de befintliga intressenterna och talespersonerna i samhället? Vilka företag och organisationer nämns i förhållande till vad Fresh.Land vill förmedla? Genom att bevaka ämnena får Fresh.Land insikter om vilka de viktiga intressenterna är, till exempel journalister och opinionsbildare, så att de kan samarbeta med dem för att påverka den allmänna uppfattningen om livsmedelshantering. Dessutom hjälper detta Fresh.Land att anpassa hur de kommunicerar sitt budskap på olika marknader. I Sverige prioriterar konsumenterna till exempel lokala råvaror, eftersom det ses som mer hållbart.

Konkurrent & omvärldsbevakning

Fresh.Land använder mediebevakning för att få insikter om hur konkurrenter nämns i media, men inte för att öka konkurrensen. Verklig förändring kräver gemenskap, och konkurrenter ses som intressenter som arbetar mot samma mål.  Infomedias mediebevakning ger Fresh.Land insikter om huruvida andra företag eller media använder viss terminologi i sin egen kommunikation. Detta ger insikter om huruvida de kan påverka den allmänna debatten i ämnen som färska livsmedel och hållbarhet. 

Håller koll på varumärket

Fresh.Land arbetar strategiskt med PR för att skapa debatt och medvetenhet om sitt företag och sin vision.  Bevakning av varumärket Fresh.Land hjälper dem att hålla reda på eventuella omnämnanden i media. Infomedias mediebevakning är ett värdefullt verktyg för att få insikter om effekten av varumärkesomnämnanden. 

Resultat

Infomedia hjälper Fresh.Land att hålla sig uppdaterade på omvärldsläget med hjälp av en komplett mediebevakning i Danmark, Sverige, Nederländerna, Belgien och Tyskland.

Aktuella bransch-, målgrupps- och konkurrentinsikter

Med mediebevakningen får Fresh.land insikter i relevanta branschnyheter, målgrupper och konkurrenter. Detta ger dem en stark databaserad grund att agera på och kommunicera från. 

Mäter kommunikationens effekter

Fresh.Land arbetar strategiskt med storytelling kring smak och färska livsmedel, vilket överensstämmer med produkten. Tack vare mediebevakningen kan de mäta effekten av sin kommunikations- och PR-strategi. 

Översikt av sökord ger relevans

Mediebevakningen hjälper Fresh.Land att hålla sig uppdaterade om de ämnen de bevakar i media så att de kan förbli relevanta när det gäller strategisk PR och specifika kommunikationsinsatser. 

Läs mer om Infomedias lösningar för mediebevakning

Infomedias mediebevakning

Få tillgång till era tidigare medieomnämnanden och dokumentera kommunikationsinsatserna på ett ställe. Strukturera och organisera data, sammanställ rapporter, visa statistik och mycket mer. 

Ta emot notiser

Få en översikt över dina omnämnanden via e-post och med vår app. 

Sök omnämnanden

Hitta dina omnämnanden enkelt med de olika sökprofiler och nyckelord du har valt.

Skapa rapporter

Skapa anpassade projektmappar och rapporter på ett enkelt sätt.

Dela omnämnanden

Dela dina omnämnanden med kollegor, ledning och andra intressenter. 

Visa insikter och rapporter

Få enkelt tillgång till statistik och insikter om effekten av din kommunikation. 

Kontakta oss

Kontakta oss och hör mer om hur vår mediebevakning, analys, rådgivning och digitala plattformar kan stärka ditt företag eller din organisation.