fbpx

Så rapporterar du dina social listening-resultat

4 min. lästid
En bra social listening-rapport visar värdet av dina kommunikationsinsatser. När den är som bäst belyser den nya möjligheter och leder till nya kreativa marknadsförings- och försäljningsinitiativ som stärker både anseende och resultat. I det här blogginlägget får du lära dig hur det går till.

1. Lär känna dina mottagare

Vem är din social listening-rapport menad för? Är det för din chef? Marknadsföringsteamet? Försäljning och kundservice? Eller ledningen?

Utan ett tydligt svar på detta vet du inte vad du ska rapportera och riskerar att dränka mottagare i irrelevant data. Se till att servera sakerna på ett silverfat. De behöver inte leta efter någonting. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan insikt och överblick.

Om du är osäker kan det vara bra att skissa på ett förslag och förtydliga med dina mottagare om det uppfyller behovet – innan du börjar rapportera. Om rapporten ska presenteras för olika intressenter kan man sortera innehållet så att alla kan surfa på ”sin sida”. Ledningen behöver kanske bara en sammanfattning av nyckeltal, medan marknadsförare vill ha mer detaljer och lära sig av det de läser.

2. Bestäm vad du vill uppnå

Vad är utgångspunkten för social listening? Vad vill företaget uppnå? Och lika viktigt: Vad vill du uppnå med analysrapporten? Vill du dokumentera ditt arbete? Motivera en budget eller något helt annat?

Några typiska övergripande mål for social listening:

 • Öka antalet leads
 • Stärk omsättningen
 • Bli mer synlig och öka medvetenheten
 • Skapa engagemang kring innehållet
 • Förbättra kundupplevelsen av din service

Koncentrera dig på de få nödvändiga och tillräckliga KPI:er och mål som är viktiga för din affärsstrategi och för mottagarna av din rapport. Du bör bara ge dem relevanta detaljer för att inte överväldiga dem med siffror och begrepp.

Tre olika social listening-rapporter

Rapportering av resultat från social listening kan delas in i tre kategorier:

Regelbundna rapporter
Använd nyckeltal för att dokumentera framsteg över tid. Det kan inkludera enbart ditt eget varumärke, eller så kan du inkludera konkurrenter och branschen som helhet för jämförelse.

Engångsrapport
En rapport som täcker resultaten efter en viss kampanj, evenemang, produktlansering eller liknande. Använd data och analyser som berättar vad som fungerade och vad som kan förbättras.

Forskningsrapport
Du kan använda social listening för att få insikt i ett visst ämne eller trend och ta fram en rapport som sedan kan användas i din planering och dina strategiska beslut

3. Smarta mål

Oavsett vilken typ av rapport du förbereder bör du veta vilka frågor rapporten ska besvara och hur framgång definieras. SMART-modellen är ett erkänt sätt att sätta bra mål. Ett SMART mål bör vara:

 • Specifik – Sätt upp specifika och begripliga mål. Exakt vad vill du uppnå?
 • Mätbart – Målet måste mätas med en specifik enhet. Kronor, siffror, tid eller något annat.
 • Accepterade – men realistiskt. Sträva efter något som är krävande, men uppnåeligt och accepterade av alla inblandade.
 • Realistiskt – Se till att målet faktiskt stödjer strategin och att du har de verktyg och resurser du behöver för att uppnå dem.
 • Tidsatt – Sätt en tydlig deadline för när målet ska uppnås. Eventuellt med mindre milstolpar längs vägen.

4. Detta bör du mäta och rapportera om

Bara för att du kan rapportera något betyder det inte att du måste eller borde. Undvik till exempel anpassade mål som kräver att du manuellt beräknar dem varje gång om de inte är riktigt viktiga.

Ditt verktyg till social listening samlar en mängd information åt dig, så var medveten om vad du rapporterar om. Ju fler saker du tar med i din rapport, desto större är uppgiften och desto mer krävande är det för dina mottagare att läsa. Var därför så pragmatisk du kan utan att kompromissa med kvaliteten. Kom ihåg att allt som är relevant för dig inte nödvändigtvis är lika relevant för dina kollegor.

Skapa dina egna rapporter i ditt social listening-verktyg. Exemplet är från Talkwalker.

Vilka KPI:er du väljer att mäta avgörs av dina SMART-mål och vilka kanaler du lyssnar på. Nedan har vi listat de vanligaste mätparametrarna:

 • Ton/känsla (Nöjdhet bland kunder och andra målgrupper)
 • Leads (Personer som har potential att bli kunder)
 • Konverteringar (Detta kräver också att du definierar vad en konvertering är: ett klick, en förfrågan, ett webbplatsbesök, ett köp, etc.)
 • Räckvidd och antal visningar (hur långt ditt innehåll når)
 • Volym (Hur många deltar i samtalen och hur många omnämnanden har du – positivt, neutralt och negativt?)
 • Fanstillväxt (Hur mycket ökar antalet följare och är följarna relevanta för dig?)
 • Engagemang (Klick, reaktioner, kommentarer, delningar)
 • Målgruppsrelevans (pågår samtalen mellan personer som faktiskt är i din målgrupp?)
 • Svarstid (hur snabbt dina användare får svar när de kontaktar dig)
 • Innehållstillväxt (Hur mycket innehåll har du lyckats leverera och vilka meddelanden presterade bäst/sämst?)
 • Avvisningsfrekvens (analysera i vilken utsträckning trafiken du genererar faktiskt stannar på webbplatsen och jämför den med andra trafikkällor)
 • Share of voice (Hur mycket utrymme upptar du i konversationerna jämfört med dina konkurrenter?)
 • Google-rankning (om du arbetar specifikt med SEO och sökord)

5. Välj rapportfrekvens

Kom överens med mottagarna av rapporten hur ofta de behöver den. Det hjälper dig också att bestämma omfattningen av själva rapporten (innehållet).

Behöver de en mindre, daglig rapport för att hålla sig uppdaterad? Eller ska den kopplas till en kampanj i taget? Kanske borde den komma månadsvis för att se utvecklingen över tid? Eller är det nyttigare att samla allt i en stor rapport i slutet av året?

6. Presentera resultatet

När du har bestämt dig för vilka parametrar du ska använda och extraherat data återstår bara att visualisera det. Kom ihåg att inte alla du pratar med har samma insikt och förståelse för siffror som du. Gör det lätt för dem att förstå vad de menar.

Använd grafer, diagram, kort, infografik, word clouds och gärna screenshots – använd vad som helst som gör din rapport begriplig. Om du har ett bra digitalt verktyg för bevakning av sociala medier kommer du att kunna hämta många visualiseringar direkt därifrån.

Vill du veta mer om
social listening?

Kontakta oss för en trevlig och kravlös pratstund om dina behov och möjligheter inom bevakning och analys av sociala medier.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt

Boka en Talkwalker demo