fbpx

Målinriktad vd-kommunikation placerar COWI bland de största

| Head of Products & Solutions
5 min. lästid
Vd:n för COWI bör inte prata om allt. Inte ens om han har kunskap om ämnet. För att en vd:s kommunikation ska vara effektiv måste man prioritera. Och det har de gjort hos COWI, där de med strategisk och målinriktad kommunikation har etablerat en central offentlig agenda på dagordningen som genererat bra resultat för både COWI och vd:n Lars-Peter Søbye.

Här kan du läsa en intervju med Charlotte Holm, COWI Press Manager, om deras arbete med vd-kommunikation.

Charlotte Holm

Charlotte Holm är en del av COWIs kommunikationsavdelning, där hon, tillsammans med Manuel Vigilius, kommunikationschef och Josefine Koch Jürgensen, Senior kommunikationsrådgivare, driver den externa vd-kommunikationen.

Varför är det viktigt för COWI att ha en målinriktad kommunicerande vd?

Milton Friedman sade en gång att “the business of business is business”. Det kan ha varit riktigt då, men det är inte gångbart i dag. Det viktigaste är naturligtvis att driva kärnverksamheten och skapa resultat. Det är din rätt att höras. Dessutom förväntar sig många anställda och andra viktiga intressenter att företaget kommer att ge ett positivt bidrag till utvecklingen av samhället och att dess ledare deltar i den offentliga debatten.

En synlig och trovärdig kommunicerade vd har därför en avgörande positiv inverkan på företagets varumärke. Undersökningar, som Edelmans Trust Barometer, bekräftar oss hela tiden gällande detta. 

Det är bakgrunden, att vi ser att vd- aktivismen ryter till från dynamiska moderna företag – särskilt när det gäller företagens sociala ansvar och klimat. Med corona-krisen och återhämtningen som kommer att ta en lång tid framöver, blir efterfrågan ännu större på synliga vd:ar som lägger sig i debatten och kommer med lösningar på -hur företag kan hjälpa till att få Danmark på banan igen. 

Under de senaste åren har Lars-Peter bidragit till att diskussioner kring viktiga sociala ämnen hamnat på dagordningen. Han har bland annat fokuserat på vikten av att kunna locka kvalificerat utländskt arbete till Danmark, toppledarnas sociala ansvar, hållbarhet och den gröna övergången som är en avgörande tillväxt.

”Denna insats har naturligtvis haft en positiv påverkan på COWI: s varumärke i allmänhet, och har även bidragit till att stödja COWI: s konkreta affärsmöjligheter” Charlotte Holm, presschef, COWI

Hans synliga roll externt har även en positiv effekt internt. Han bidrar till att skapa stolthet och engagemang bland anställda och är även en avgörande förebild för våra ledarskapsinsatser på COWI, när han vågar ställa sig själv i rampljuset med allt det innebär

Hur arbetar ni med vd-kommunikation?

Vi arbetar proaktivt utifrån en strategi som vi sammanställde för ungefär fyra år sedan och som vi ständigt utvecklar.

Strategin bygger på några grundläggande antaganden. För det första att Lars-Peter inte ska prata om allt mellan himmel och jord, inte ens om det som han har kunskap kring.

För att vara effektiv måste vi prioritera. Därför har vi intervjuat honom noggrant och analyserat debatten för att identifiera några huvudämnen där omvärldens behov och frågor möter Lars-Peters och COWI:s kunskap, expertis och engagemang.

Det är dessa ämnen som vi har fokuserat kommunikationen kring, både proaktivt och reaktivt, för att ge Lars-Peters en riktning i positioneringen på den publika agendan via traditionella och sociala medier, men även övergripande gällande hans externa närvaro.

Den välplanerade strategin innebär även att vi kontinuerligt bevakar hur samhällsdebatten utvecklas, för att förbereda Lars-Peter på bästa sätt, att han kan svara med relevanta åsikter och perspektiv.

Slutligen måste Lars-Peters roll som vd för COWI även balanseras externt med sin roll som ordförande för Dansk Industri. Oftast har DI och COWI liknande dagordningar, men det kan finnas områden där han måste vara särskilt tydlig med vilken ”mössa” han har på sig.

Lars-Peter har en stor drivkraft för att använda sin kommunikation och offentliga position som en värdeskapande plattform för COWI. Och han är mycket medveten om hur han ska spendera sin tid och sina resurser för att generera mest värde för COWI.

”Som ingenjör har jag inte bedömt att jag varit tvungen att stå i rampljuset och uttrycka mina åsikter om samhällets utveckling. Men COWI har mycket värdefulla kunskaper och visioner att bidra med. Varje dag analyserar och utvecklar vi lösningar för framtidens hållbara samhälle. Det är därför jag anser att vi har ett ansvar att lägga oss i den sociala debatten. Det behövs och jag hoppas att många fler företagsledare kommer att agera likadant i framtiden.” 

Lars-Peter Søbye, vd, COWI

 

Hela arbetet sker i nära samspel och på daglig basis mellan Lars-Peter och kommunikationsavdelningen. Lars-Peters drivkraft är en stor förutsättning för vår framgång. Det är vår erfarenhet att vd:ns kommunikation inte kan tvingas fram. Det måste komma inifrån och bygga på Lars-Peters inställningar och värderingar.

Hur är samarbetet mellan Lars-Peter som vd och dig i kommunikationsavdelningen?

Nära och förtroendefullt

Det har varit helt avgörande för de resultat vi har nått hittills att Lars-Peter har bjudit in oss – inte bara i affärsfrågor, utan även kring hans personliga funderingar och reflektioner. Att han har varit öppen och lyhörd för den kunskap vi bidrar med. Att han har respekt för att kommunikation är ett kunskapsområde du blir bättre på, ju mer du övar. Att han agerar på medias villkor. Och slutligen, att han har vågat att ta risker, prata öppet om sina åsikter i media och riskerat att bli kritiserad eller göra misstag.

Det betyder att vi idag har en relation där vi snabbt och effektivt kan övervinna katastrofen, både vad gäller proaktiva möjligheter och reaktiva samtal. Vi har i det stora hela en daglig dialogen och vi är ständigt engagerade i konkreta initiativ.

Vår erfarenhet är även att Lars-Peter faktiskt tycker att kommunikation är roligt och att det ger honom energi – även i situationer där han är engagerad i brådskande affärsfrågor. Naturligtvis ger det även oss mycket energi för vårt samarbete och motiverar oss att ständigt försöka nå nästa nivå.

”Det har varit helt avgörande för de resultat vi har nått hittills, att Lars-Peter har respekt för att kommunikation är ett kunskapsområde som du blir bättre på, ju mer du övar.” Charlotte Holm, presschef, COWI

Du får ett vd-benchmark varje år där du mäter Lars-Peters insatser gentemot Danmarks topp 40 bästa vd:ar. Varför och hur använder du det?

Vi mäter majoriteten av vår kommunikation, både internt och externt. Under de senaste tre åren har vi haft ett vd-benchmark eftersom vi helt enkelt är intresserade av hur Lars-Peter presterar i förhållande till de topp 40 bästa vd:arna i Danmark. Det ger oss några viktiga insikter, naturligtvis, om våra ansträngningar, men även hur vi prioriterar resurser i förhållande till vilka ämnen och kanaler. Samtidigt finns det bra lärdomar från de andra vd:arna, som vi även inkluderar i vårt eget arbete. Vi är oerhört glada – och stolta över att Lars-Peter i årets benchmark, ligger på andra plats i kategorin sociala medier. Det är endast Mads Nipper som får en högre placering. Det talar för att det var rätt strategi för Lars-Peter att aktivera sin Twitter-profil förra året, strax före valet. Vi är dessutom väldigt nöjda med att Lars-Peter ligger på 7:e plats på Infomedias nya hållbarhetsindex, och att hans främsta varumärkesparametrar, förutom marknadskunskap, är företagens sociala ansvar och innovation. Det är just dessa ämnen som vi har fokuserat på.

”Både nu och under de kommande åren är behovet större än någonsin att investera i den gröna övergången så att vi kan skapa långsiktig och hållbar tillväxt – samtidigt som vi bidrar till att släcka den verkligt brinnande globala plattformen: Klimat och miljö” Lars-Peter Søbye, vd, COWI

Inom de traditionella medierna är Lars-Peter i år på plats 17. Vi är riktigt belåtna med placeringen med tanke på att COWI varken är noterat eller bland de största företagen i Danmark (red: COWI är nummer 79 uppmätt på intäkter). COWI i sig är därför inte ”top of mind” för journalisterna, men vi tror att rankningen visar att om du arbetar strategiskt och målmedvetet med din kommunikation – och naturligtvis har en vd som ser värdet i det – kan du gå riktigt långt.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt