5 tips för den bästa mediebevakningen

Stine Grandjean-Thomsen
Stine Grandjean-Thomsen
Commercial Lead - Media Services
Mediebevakning är ett viktigt verktyg för ett företags PR- och kommunikationsarbete.

Disciplinen används för att observera och undersöka mediefrågor, för att hantera kriser, orientera sig om konkurrenter, bevaka branschnyheter och inte minst kommunicera mer.

Samtidigt är det ett verktyg för att hålla ledningen informerad om viktiga frågor, för att minimera risker för företaget, vårda varumärket och identifiera nya affärsmöjligheter. Mediebevakningen är inte bara brus i inkorgen. Tvärtom bör det vara det första epost-meddelandet du öppnar på morgonen.

Bra mediebevakning mäter effekten i ert PR- och kommunikationsarbete, tipsar försäljningsavdelningen om nya affärsmöjligheter och ger marknadsavdelningen en oumbärlig inblick i branschen och konkurrenterna.

Väl utförd mediebevakning och omvärldsbevakning ger därmed rätt insikter så att den blir ett strategiskt och operativt verktyg för dig och dina kollegor. Här ger vi dig fem rekommendationer om hur du får den bästa mediebevakningen.

#1 Var bra på innehåll

Bra medieövervakningen innehåller bara relevanta omnämnanden, så du behöver vara mycket kunnig på innehållet.

Vad ska bevakas och vilka insikter vill du få? Vem i organisationen behöver bevaka det som sägs och skrivs i media? (Mer om detta i nästa tips.)

Först får du en översikt över vad som är relevant för dig och ditt företag, och tänk på rubriker och korta beskrivningar.

Här kan du dra en lättnadens suck. Faktum är att många anser att de bör räkna ut en komplett sökordslista med alla ord som media skulle kunna använda , och det verkar – förståeligt – som en komplicerad och tidskrävande uppgift.

Om du å andra sidan tänker i rubriker, eller korta beskrivningar, förvandlar våra experter dem till avancerade söksträngar som fångar relevanta omnämnanden – och sorterar bort irrelevanta.

I en webbsökning är skillnaden mellan en relevant träff och en irrelevant träff sammanhanget som sökordet befinner sig i. Det är samma sak med mediebevakningen.

Olika exempel på Nyckelord

Enkla sökord

Adoptera

Ekonomin

Barn

Föräldrar

Bra söksträng

Adoption i den politiska debatten

Privatekonomi som krävs för att adoptera

Förhållandet mellan adopterade barn och deras föräldrar

När du har avgränsat vad medieövervakningen ska innehålla bör du överväga vilken media du vill övervaka.

Mediebevakningen bevakar alla medier som tryckt press, webb, sociala medier, TV, radio och podcast. Det är ofta de lite mindre webbmedierna som är först med nya berättelser, och de är därför ofta viktiga att inkludera i mediebevakningen.

Dagliga medier i en kommun

En kommun fokuserar på förvaltningarna i sin mediebevakning. Pressteamet får en mediebevakning med omnämnanden av kommunchefen, kommunens namn och alla förvaltningar.

Administrationer får en annan typ av mediebevakning. Den innehåller omnämnanden av kommunchefen, kommunens namn och den specifika förvaltning där mottagaren sitter, och den bevakar fokusområdena för förvaltningen för kommunen.

Lokala medier skriver sällan kommunnamnet, eller den berörda förvaltningens namn i sina artiklar och det finns därför många indirekta omnämnanden av kommunen och dess arbetsområden.

Det innebär att förvaltningarna i sin mediebevakning söker igenom varje stad i kommunen, tillsammans med förvaltningens fokusområden, så att allt relevant innehåll fångas upp.

På så sätt riktar sig mediebevakningen till varje grupp av mottagare så att antalet omnämnanden blir så exakt som möjligt.

#2 Rikta mediebevakningen till dina kollegor

Mediebevakning och omvärldsbevakning är relevant för många andra än bara PR- och kommunikationsavdelningen. Strukturera därför mediebevakningen så att den snabbt och enkelt ger en bra överblick över hela organisationen.

Som visas i föregående exempel kan du differentiera innehållet så att alla inte får samma innehåll i mediebevakningen. Pressteamet kan till exempel få alla omnämnanden, medan ledningen bara får ett urval, produktchefer får bara omnämnandena av de produkter som de är ansvariga för och eventuella omnämnanden av konkurrerande produkter.

Det är också en bra idé att överväga vid vilken tidpunkt du vill få din mediebevakning. Är det mest meningsfullt att ha en daglig översikt? Vill du diskutera nya omnämnanden löpande under dagen? På natten? Ska ledningen ha en sammanställning av de viktigaste nyheterna varje vecka? Och hur var det med produktcheferna

Mediebevakning i olika format inom telekomindustrin

Ett företag inom telekomindustrin får sin mediebevakning i flera olika former och tidsintervall.

Det dagliga e-postmeddelandet innehåller omslagshistorier och omnämnanden av varumärken, konkurrenter och branschen – som flera olika mottagare får. Men företaget får också gruppnyheter direkt på sitt intranät.

En gång i veckan får de ett samlat nyhetsbrev för styrelsen och ledningen med de 10 största nyheterna och en sammanfattning på engelska. Slutligen får pressteamet löpande mediebevakning för att förbereda sig för eventuella krissituationer. 

#3 Ge feedback till din leverantör

Bra mediebevakning sitter inte som en smäck från dag 1, utan förbättras kontinuerligt genom feedback till din leverantör.

Under de första veckorna efter lanseringen är det särskilt viktigt att du ger feedback om innehåll som saknas, eller kanske är irrelevant. På detta sätt kan din mediebevakning optimeras och finjusteras så att den blir så värdefull som möjligt, så snart som möjligt.

Investera lite tid att informera dina kollegor om mediebevakningen så att de vet vad de får och varför. Likaså är det viktigt att de ger feedback om de letar efter något specifikt eller får för mycket irrelevant information.

Vill du höra mer om vår medietäckning och verktyg för mediebevakning?

#4 Använd dig av specialister

Bra mediebevakning kräver specialister med kompetens inom många områden.

Leverantörer av bra mediebevakning bör kunna ge korrekta råd om mediebevakningen. Dessutom måste de följa upphovsrätten så att din mediebevakning inte kränker mediernas copyright.

Är du ett internationellt företag eller ett företag som gör affärer utomlands? Då kan internationell mediebevakning vara avgörande för att fånga allt du vill bevaka även bakom betalväggar.

De flesta företag handlar på många olika marknader och har målgruppsprofiler med olika mediekonsumtion. Det är därför viktigt att mediebevakningen bygger på bred och djup bevakning i medierna. Till exempel tryckt press, webb, TV, radio, podcast och sociala medier.

Många vill bevaka och förstå specifika ämnen inom branscher, eller teman/ agendor (till exempel hållbarhet). Här krävs det att personer med kompetens inom datavetenskap och medieanalys kan fördjupa sig i data och ge dig djupare insikter.

Som sagt, det är några avancerade söksträngar som styr kvaliteten på din mediebevakning. Och som nämnts tidigare måste bra mediebevakning styras av söksträngar som innehåller ord i rätt sammanhang.

På Infomedia har vi ett helt team av experiment inom sökteknik och algoritmer som sätter ihop komplexa sökspråk och ser till att innehållet som hamnar i inkorgen är meningsfullt.

Om du ännu inte har mediebevakning, se åtminstone till att leverantören du väljer erbjuder ett team av erfarna söksträngsspecialister.

#5 Underhåll mediebevakningen

Din mediebevakning är dynamisk och måste upprätthållas för att vara korrekt och relevant. Om du till exempel lanserar en ny kampanj eller produkt måste mediebevakningen uppdateras. Samma sak om ditt företag får ny ledning eller talesperson.

Mediebevakningen bör uppdateras i takt med att din organisation och er omvärld gör det. Utse en person som håller din mediebevakning uppdaterad och lägg tid på att ge feedback till din leverantör om det är brist på omnämnanden eller om ni får för många träffar.

Läs även

Vill du veta mer om vår mediebevakning?

Låt oss diskutera era utmaningar och möjligheter när det gäller mediebevakning, omvärldsbevakning, analyser och optimering av era kommunikationsinsatser.

Boka en demo av vår mediebevakning